Homeბიბლიაახალი აღთქმა

მათეს 27

ახალი აღთქმა
მათეს სახარება
იესო პილატეს წინაშე

271 გათენებისას მღვდელმთავრებმა და ხალხის უხუცესებმა ბჭობა გამართეს იესოს წინააღმდეგ, რათა მოეკლათ იგი. 2 შეკრეს იგი, წაიყვანს და გადასცეს პილატეს — განმგებელს.

იუდას სიკვდილი

როცა იუდამ, მისმა გამცემმა, დაინახა, რომ მას მსჯავრი დასდეს, ინანა და უკან მიუბრუნა ოცდაათი ვერცხლი მღვდელმთავრებს და უხუცესებს, და უთხრა: ,,შევცოდე, მართალი სისხლი რომ გავეცი.“ მათ უთხრეს: ,,ჩვენ რა? შენ იცი.“ და დაყარა ვერცხლი ტაძარში, გამოვიდა, წავიდა და თავი ჩამოიხრჩო. მღვდელმთავრებმა აიღეს ის ვერცხლი და თქვეს: ,,არ იქნება ამის ტაძრის საგანძურში დადება, ვინაიდან სისხლის საფასურია.“ მოითათბირეს და იყიდეს იმით მეთუნის მინდორი უცხოთა დასამარხად. ამის გამო იმ მინდორს დღემდე ეწოდება სისხლის მინდორი. მაშინ აღსრულდა წინასწარმეტყველ იერემიას მიერ ნათქვამი, რომლმაც თქვა: ,,და აიღეს ოცდაათი ვერცხლი, საფასი შეფასებულისა, ვინც შეფასდა ისრაელიანთა მიერ, 10 და მისცეს იგი მეთუნის მინდორში, როგორც მიბრძანა მე უფალმა.“

იესოს დაკითხვა პილატეს მიერ

11 ხოლო იესო წარსდგა განმგებლის წინაშე და ჰკითხა მას განმგებელმა: ,,შენა ხარ იუდეველთა მეფე?“ იესომ უთხრა: ,,შენ ამბობ.“ 12 და როცა ბრალს სდებდნენ მას მღვდელმთავარნი და უხუცესები, არაფერი უპასუხია. 13 მაშინ უთხრა მას პილატემ: ,,არ გესმის, რამდენს მოწმობენ შენს წინააღმდეგ?“ 14 არც ერთ მის სიტყვაზე არ გაუცია პასუხი, ისე რომ ძალიან უკვირდა განმგებელს.

სასიკვდილო განაჩენი 

15 დღესასწაულზე ჩვეულებად ჰქონდა განმგებელს — ხალხს უთავისუფლებდა ხოლმე პატიმარს, რომელსაც მოისურვებდნენ. 16 ჰყავდათ მაშინ ცნობილი პატიმარი, ბარაბად წოდებული. 17 როცა მათ  თავი მოიყარეს, უთხრა მათ პილატემ: ,,ვინ გსურთ, რომ გაგითავისუფლოთ: ბარაბა თუ იესო, ქრისტედ წოდებული?“ 18 ვინაიდან იცოდა, რომ შურით გასცეს იგი. 19 როცა ის სამსჯავროს ტახტზე იჯდა, მისმა ცოლმა შეუთვალა და უთხრა: ,,არაფერი უყო მაგ მართალს, ვინაიდან მე დღეს სიზმარში ბევრი ვიტანჯე მაგის გამო.“ 20 ხოლო მღვდელმთავრებმა და უხუცესებმა დაარწმუნეს ხალხი, რომ ბარაბა გამოეთხოვათ, იესო კი დაეღუპათ. 21 მიუგო განმგებელმა და უთხრა: ,,ამ ორიდან რომელი გსურთ, გაგითავისუფლოთ?“ მათ უთხრეს: ,,ბარაბა.“ 22 უთხრა მათ პილატემ: ,,იესოს რაღა ვუყო, ქრისტედ წოდებულს?” ყველამ თქვა: ,,ჯვარს ეცვას.“ 23 ხოლო მან თქვა: ,,რა ბოროტება ჩაუდენია?“ მაგრამ ისინი კიდევ უფრო მეტად ყვიროდნენ: ,,ჯვარს ეცვას!“ 24 როცა პილატემ დაინახა, რომ ვერაფერს შველის, არამედ შფოთიც კი იწყება, აიღო წყალი, ხელები დაიბანა ხალხის წინაშე და თქვა: ,,უბრალო ვარ ამ მართლის სისხლისაგან. თქვენ იცით.“ 25 მიუგო მთელმა ხალხმა და უთხრა: ,,ჩვენზე და ჩვენს შვილებზე იყოს მაგის სისხლი.“ 26 მაშინ გაუთავისუფლა მათ ბარაბა, ხოლო იესო გააშოლტვინა და გადასცა, რომ ჯვარს ეცვათ იგი.

იესოს დაცინვა

27 მაშინ განმგებლის ჯარისკაცებმა წაიყვანეს იესო სამსჯავროში და თავს მთელი რაზმი დაახვიეს. 28 გახადეს მას და მოასხეს ძოწეულის მოსასხამი. 29 დაწნეს ეკლის გვირგვინი, დაადგეს მას თავზე და მარჯვენა ხელში ლერწამი მისცეს. მის წინაშე მუხლს იყრიდნენ, დასცინოდნენ  და ეუბნებოდნენ: ,,გიხაროდეს, იუდეველთა მეფეო!“ 30 და აფურთხებდნენ მას. აიღეს ლერწამი და ურტყამდენ თავში. 31 დაცინვით რომ გული იჯერეს, გახადეს მოსასხამი, ჩააცვეს თავისი სამოსელი და წაიყვანეს, რომ ჯვარს ეცვათ.

ჯვარცმა

32 როცა გამოდიოდნენ, პოვეს კაცი კვირინელი, სახელად სიმონი, და აიძულეს იგი, მისი ჯვარი ეტარებინა. 33 მივიდნენ ადგილას, რომელსაც ჰქვია გოლგოთა, რაც ნიშნავს თხემის ადგილს. 34 მისცეს მას ნაღველნარევი ღვინო სასმელად და, რომ იგემა, შესმა არ ინდომა. 35 ჯვარს რომ აცვეს, წილის ყრით გაიყვანეს მისი სამოსელი. 36 ისხდნენ და იქ დარაჯობდნენ მას. 37 თავს ზემოთ დაუდგეს დაწერილი ბრალდება: ,,ეს არის იესო, იუდეველთა მეფე.“ 38 მაშინ მასთან ერთად ჯვარს აცვეს ორი ავაზაკი: ერთი მარჯვნივ და ერთი — მარცხნივ. 39 გამვლელები კი თავს აქნევდნენ და გმობდნენ მას. 40 ამბობდნენ: ,,ტაძრის დამანგრეველო და სამ დღეში ამშენებელო, იხსენი შენი თავი. თუ ღვთის ძე ხარ, გადმოდი ჯვრიდან.“ 41 ასევე მღვდელმთავარნი მწიგნობრებთან და უხუცესებთან ერთად დასცინოდნენ და ამბობდნენ: 42 ,,სხვებს იხსნიდა, საკუთარ თავის ხსნა კი არ შეუძლია. თუ ისრაელის მეფეა, გადმოვიდეს ჯვრიდან და ვიწამებთ მას. 43 ღმერთს იყო მინდობილი და ახლა იხსნას იგი, თუ ნებავს, ვინაიდან თქვა, ღვთის ძე ვარო.“ 44 მასთან ჯვარცმული ავაზაკებიც ასევე ლანძღავდნენ მას.

იესოს სიკვდილი

45 ხოლო მეექვსე საათიდან ცხრა საათამდე ბნელმა მოიცვა მთელი ქვეყანა. 46 მეცხრე საათი იქნებოდა, რომ შესძახა იესომ დიდი ხმით: ,,ელი, ელი! ლამა საბაქთან?“ რაც ნიშნავს: ,,ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე?“47 იქ მდგომთაგან ზოგიერთებმა მოისმინეს და თქვეს: ელიას უხმობსო. 48 უცბად გაიქცა ერთი მათგანი, აიღო ღრუბელი, ძმრით გაჟღინთა, წამოაგო ლერწამზე და მიაწოდა სასმელად. 49 სხვები კი ამბობდნენ: ,,მოიცათ, ვნახოთ, თუ მოვა ელია მის გამოსახსნელად.“ 50 ხოლო იესომ კვლავ შესძახა დიდი ხმით და სული განუტევა. 51 და აჰა, ტაძრის კრესტაბმელი გაიხა ორად მაღლიდან დაბლამდე, და შეიძრა მიწა, და კლდეები დასკდა. 52 სამარხები გაიხსნა და ბევრი განსვენებული წმიდის სხეული აღდგა. 53 გამოვიდნენ სამარხებიდან მისი აღდგომის შემდეგ და შევიდნენ წმიდა ქალაქში და ბევრს ეჩვენნენ. 54 ხოლო ასისთავსა და მათ, ვინც მასთან ერთად დარაჯობდა იესოს, მიწისძვრა და ყოველივე მომხდარი რომ ნახეს, მეტისმეტად შეეშინდათ და თქვეს: ,,ეს ჭეშმარიტად ღვთის ძე იყო.“ 55 იქ იყო აგრეთვე შორიდან მაყურებელი მრავალი დედაკაცი, რომლებიც გალილეიდან გამოჰყვნენ იესოს და ემსახურებოდნენ მას. 56 მათ შორის იყვნენ მარიამ მაგდალელი, იაკობისა და იოსების დედა მარიამი და ზებედეს ძეთა დედა.

იესოს დაკრძალვა

57 როცა მოსაღამოვდა, მივიდა მასთან მდიდარი კაცი არიმათიიდან, სახელად იოსები. ისიც იესოს მოწაფე იყო. 58 მივიდა პილატესთან და გამოითხოვა იესოს გვამი. მაშინ პილატემ ბრძანა, მიეცათ. 59 აიღო იოსებმა გვამი დ შეახვია იგი სუფთა ტილოში. 60 და დაასვენა იგი თავის ახალ სამარხში, რომელიც კლდეში იყო გამოკვეთილი. სამარხის კარზე ლოდი მიაგორა და წავიდა. 61 იქვე იყვნენ მარიამ მაგდალელი და სვა მარიამი, რომლებიც სამარხის წინ ისხდნენ.

საფლავის დაცვა

62 მეორე დღეს, რომელიც მოსდევს პარასკევს, მღვდელმთავარნი და ფარისეველნი შეიკრიბნენ პილატესთან. 63 და თქვეს: ,,ბატონო, გაგვახსენდა, რომ იმ მატყუარამ, სანამ ცოცხალი იყო, თქვა: სამი დღის შემდეგ აღვდგებიო. 64 ამიტომ უბრძანე, მესამე დღემდე უყარაულონ სამარხებს, რომ არ მივიდნენ მოწაფეები, არ მოიპარონ იგი და ხალხს არ უთხრან: მკვდრეთით აღდგაო. უკანასკნელი ტყუილი პირველზე უარესი იქნება. 65 უთხრა მათ პილატემ: ,,თქვენ გყავთ დაცვა წადით და უსაფრთხო ჰყავით, როგორც იცით.“ 66 ისინი წავიდნენ, სამარხი უსაფრთხო ჰყვეს: დაბეჭდეს ლოდი და დაცვა დაუყენეს.

თავი ოცდამეექვსე                                                                                                                         თავი ოცდამერვე

Newer Post
Older Post

COMMENTS