აუდიო ბიბლია

შესანინავი საშუალება ღვთის სიტყვის მოსასმენად. ისტორიაში მრავჯერ ყოფილა მომენტები, როცა წმინდა წერილი ხმამაღლა წაკითხულა და მსმენელი დაპურებულა სულიერი საკვებით.

შენც მოუსმინე ბიბლიას, სადაც არ უნდა იყო.