მათეს სახარება აუდიო

მათეს 1

მათეს 2

მათეს 3

მათეს 4

მათეს 5

მათეს 6

მათეს 7

მათეს 8

მათეს 9

მათეს 10

მათეს 11

მათეს 12

მათეს 13

მათეს 14

მათეს 15

მათეს 16

მათეს 17

მათეს 18

მათეს 19

მათეს 20

მათეს 21

მათეს 22

მათეს 23

მათეს 24

მათეს 25

მათეს 26

მათეს 27

მათეს 28

COMMENTS