ბიბლიის კითხვის გეგმა

ბიბლიის კითხვის სისტემატიური კითხვა უფრო მეტს გასწავლით, ვიდრე წარმოგიდგენიათ.

სტატისტიკურად ცოტა რაოდენობის ადამიანი თუ ახერხებს ბიბლიის სრულად წაკითხვას. ბიბლიის კითხვის სხვადასხვა გეგმა კი დაგეხმარებათ პროგრესულად იკითხოთ და რამდენიმე თვეში თუ წელიწადში, თქვენი სურვილისამებრ, მოახერხოთ მიზნის აღსრულება.
რაც მთავარია, შეგიძლია დაიწყო ნებისმიერ დროს.

თემატური გეგმა

თემატურად დაკავშირებული თავები. ამ გეგმის მიზანია, რაც შეიძლება დაუკავშიროს ბიბლიის სხვადასხვა ნაწილები ერთმანეთს, და ამასთანავე, წაკითხვა ცალკეული ბიბლიის წიგნების დასაწყისიდან დასასრულამდე.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

კლასიკური გეგმა

ყოველდღე, სამი ნაწყვეტი. იწყება დაბადებით, ფსალმუნებითა და ლუკას სახარებით. 

ხანგრძლივობა: 364 დღე

ქრონოლოგიური გეგმა

წაიკითხე დაბადების 1 თავიდან გამოცხადების 22-ე თავამდე, როგორც ბიბლიაშია განლაგებული.

წაიკითხე წმინდა წერილი მოვლენათა თანმიმდევრობით.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

თანიმდევრული გეგმა

წაიკითხე დაბადების 1 თავიდან გამოცხადების 22-ე თავამდე, როგორც ბიბლიაშია განლაგებული.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

ახალი აღთქმის ქრონოლოგიური გეგმა

3 თვეში წაიკითხავ ახალ აღთქმას მოვლენათა თანმიმდევრობით.

ხანგრძლივობა: 92 დღე

90 დღიანი გამოწვევა

მთლიანი ბიბლია 90 დღეში. ძალიან სასარგებლო გამოწვევაა.

ხანგრძლივობა: 90 დღე

ყოველდღიური სიბრძნე

ეძიე სიბრძნე ყოველ დღე ბიბლიის შემდეგი წიგნებიდან: ფსალმუნები; იგავები; ეკლესიასტე; ქებათა ქება.

ხანგრძლივობა: 64 დღე

ახალი აღთქმა

90 დღეში მთლიანი ახალი აღთქმა.

ხანგრძლივობა: 90 დღე