Homeბიბლიაახალი აღთქმა

ლუკას 1

ახალი აღთქმა
ლუკას სახარება
მიძღვნა თეოფილესადმი

11 რაკი უკვე ბევრმა მიჰყო ხელი ჩვენს შორის აღსრულებულ ამბავთა თანმიმდევრულ აღწერას, როგორც გადმოგვცეს თავიდანვე თვითმხილველებმა და სიტყვის მსახურებმა, მეც მივიჩნიე, რომ მას შემდეგ, რაც გულდასმით გამოვიკვლიე ყოველივე თავიდან, თანმიმდევრულად აგიწერო, ღირსეულო თეოფილე, რომ შეიცნო იმ მოძღვრების ჭეშმარიტება, რომელიც გისწავლია.

შეწყნარებულია შენი ლოცვა

იუდეის მეფის, ჰეროდეს, დღეებში იყო მღვდელი ვინმე, სახელად ზაქარია, აბიას რიგიდან, ხოლო მისი ცოლი იყო აარონის ასულთაგანი, სახელად ელისაბედი. ისინი ორივენი მართლები იყვნენ ღვთის წინაშე, უმწიკვლოდ იქცეოდნენ უფლის ყოველი მცნებითა და წესდებით. მათ არ ჰყავდათ შვილი, ვინაიდან ელისაბედი ბერწი იყო, და ორივენი უკვე ხანგადასულნი იყვნენ. ერთხელ, როცა თავისი ყოველდღიური რიგისამებრ, მსახურებდა ღვთის წინაშე, მღვდელთა სამსახურის წესით, მას წილად ხვდა კმევა და შევიდა უფლის ტაძარში. 10 უამრავი ხალხი ლოცულობდა გარეთ კმევის დროს, — 11  ეჩვენა მას უფლის ანგელოზი, საკმევლის სამსხვერპლოს მარჯვნივ მდგარი. 12 და შეკრთა მისი ხილვით ზაქარია და შიში დაეცა მას. 13 უთხრა მას ანგელოზმა: „ნუ გეშინია, ზაქარია, ვინაიდან შესმენილია შენი ლოცვა, და შენი ცოლი ელისაბედი გიშობს ძეს და დაარქმევ მას სახელად იოანეს. 14 გექნება შენ სიხარული და მხიარულება და მრავალი გაიხარებს მისი შობით. 15 ვინაიდან დიდი იქნება ის უფლის წინაშე, ღვინოსა და თაფლუჭს არ დალევს და სულიწმიდით აღივსება დედის მუცლიდანვე. 16 მრავალ ისრაელიანს მოაქცევს უფლისაკენ — მათი ღვთისაკენ. 17 და ის ივლის მის წინაშე ელიას სულით და ძალით, რომ მოაქციოს მამათა გულები შვილთა მიმართ, ხოლო ურჩნი მართალთა გონებაზე და წარუდგინოს უფალს მომზადებული ხალხი.“ 18 უთხრა ზაქარიამ ანგელოზს: „რითი გავიგებ ამას? მე ხომ მოხუცებული ვარ და ჩემი ცოლის უკვე ხანგადასულია.“ 19 მიუგო ანგელოზმა და უთხრა მას: „მე ვარ გაბრიელი, ღვთის წინაშე მდგომელი. წარმოგზავნილი ვარ, რათა გელაპარაკო და გახარო ეს. 20 და აჰა, დადუმდები და ვერ შეძლებ ლაპარაკს იმ დღემდე, ვიდრე ეს ახდება, რაკი არ ერწმუნე ჩემს სიტყვებს, რომლებიც აღსრულდება თავის დროზე.“
   21 ხალხი კი იდგა და ელოდა ზაქარიას და უკვირდათ მისი დაყოვნება ტაძარში. 22 როცა გამოვიდა, მათთვის ხმის გაცემა ვერ შეძლო. და მიხვდნენ, რომ ჩვენება იხილა ტაძარში. ანიშნებდა მათ და დარჩა უტყვად. 23 და როცა დასრულდა მისი მსახურების დღენი, შინ წავიდა. 24 იმ დღეების შემდეგ დაორსულდა ელისაბედი, მისის ცოლი. ხუთ თვეს იმალებოდა და ამბობდა: 25 „ასე მიყო უფალმა ამ დღეეებში, როცა მომხედა, რომ მოეშორებინა ჩემთვის სირცხვილი ადამიანთა თვალში.“

ხარება

26 მეექვსე თვეს კი წარმოიგზავნა ღვთისაგან გაბრიელ ანგელოზი გალილეის ქალაქს, რომლის სახელლია ნაზარეთი, 27 ქალწულთან, რომელიც დანიშნული იყო კაცზე, სახელად იოსებზე, დავითის სახლიდან, და ქალწულის სახელი იყო მარიამი. 28 და შევიდა მასთან და უთხრა: „გიხაროდეს, მიმადლებულო, შენთანაა უფალი. კურთხეული ხარ შენ დედათა შორის.“ 29 ის შეშფოთდა ამ სიტყვებზე და ჩაფიქრდა: რას უნდა ნიშნავდესო ეს მისალმება? 30 უთხრა მას ანგელოზმა: „ნუ გეშინია, მარიამ, ვინაიდან მადლი ჰპოვე ღმერთთან. 31 აჰა, დაორსულდები და შობ ძეს და სახელად იესოს დაარქმევ. 32 დიდი იქნება ის და უზენაესის ძედ იწოდება. და მისცემს მას უფალი ღმერთი მისი მამის, დავითის, ტახტს. 33 და საუკუნოდ იმეფეს იაკობის სახლზე და მის მეფობას არ ექნება დასასრული.“ 34 უთხრა მარიამმა ანგელოზს : „როგორ იქნება ეს, როცა მე მამაკაცი არ ვიცი?“ 35 მიუგო ანგელოზმა და უთხრა: „სულიწმიდა გადმოვა შენზე და მაღლის ძალა მოგიჩრდილავს. ამიტომ წმიდა შობილი იწოდება ღვთის ძედ. 36 აჰა, შენს ნათესავ ელისაბედსაც სიბერეში ჩაესახა ძე და მეექვსე თვეშია უკვე. 37 ვინაიდან ღმერთთან არავითარი სიტყვა არ დარჩება შეუძლებელი.“ 38 თქვა მარიამმა: „აჰა, უფლის მხევალი ვარ. მეყოს მე შენი სიტყვისამებრ.“ და განეშორა მას ანგელოზი. 39 ადგა მარიამი იმ დღეებში და საჩქაროდ წავიდა მთიან მხარეში, იუდეის ქალაქში.

მარიამი ელისაბედთან

40 და შევიდა ზაქარიას სახლში და მიესალმა ელისაბედს. 41 როცა ელისაბედმა მარიამს მისალმება მოისმინა, ყრმა შეუტოკდა მუცელში და აღავსო ელისაბედი სულიწმიდით. 42 და დაიძახა ხმამაღლა და თქვა: „კურთხეული ხარ დედათა შორის, და კურთხეულია შენი მუცლის ნაყოფი! 43 ვინა ვარ მე, რომ ჩემი უფლის დედა მოვიდა ჩემთან? 44 ვინაიდან, როცა შენი მოსალმების ხმა მოსწვდა ჩემს ყურს, სიხარულით შეტოკდა ყრმა ჩემს მუცელში. 45 ნეტარია, ვინც ირწმუნა, ვინაიდან აღსრულდება უფლის მიერ თქმული მის მიმართ.“

მარიამის საგალობელი

46 და თქვა მარიამმა: „ადიდებს სული ჩემი უფალსა, 47 და იზეიმა სულმა ჩემმა ღმერთში, ჩემს მაცხოვარში. 48 ვინაიდან მოხედა თავის მხევლის სიმდაბლეს და ამიერიდან ნეტარად ჩამთვლის მე ყოველი თაობა. 49 ვინაიდან დიდი საქმე მიყო ძლიერმა და წმიდაა სახელი მისი. 50 და მისი წყალობა მის მოშიშებს თაობიდან თაობამდე. 51 ქმნა სიმტკიცე თავისი მკლავით; გაფანტა ამპარტავანნი მათი გულის ზრახვებთან ერთად; 52 ტახტებიდან გადმოყარა ძლიერნი და აამაღლა თავმდაბალნი; 53 მშიერნი სიკეთით აღავსო და მდიდარნი ხელცარიელი გაუშვა; 54 შეეწია თავის მსახურს, ისრაელს, გაიხსენა წყალობა, 55 როგორც ეუბნებოდა ჩვენს მამებს — აბრაამს და მის მოდგმას საუკუნოდ.“ 56 დარჩა მარიამი მასთან სამიოდე თვეს და დაბრუნდა თავის სახლში.

იოანე ნათლისმცემლის შობა


57 
ელისაბედს კი დაუდგა მშობიარობის ჟამი და შვა ვაჟი. 58 და ესმათ მის მეზობლებსა და ნათესავებს, რომ განადიდა უფალმა თავისი წყალობა მის მიმართ და მასთან ერთად ხარობდნენ. 59 მერვე დღეს მივიდნენ ბავშვის წინადასაცვეთად და უნდოდათ დაერქმიათ მამამისის სახელი — ზაქარია. 61 უთხრეს მას, რომ შენს ნათესაობაში არავინ არის, რომ ეგ სახელი ერქვას. 62 ნიშნებით ჰკითხეს მამამისს, რისი დარქმევა სურდა. 63 და ფიცარი მოითხოვა და დაწერა: „იოანეა მისის სახელი.“ და ყველას გაუკვირდა ეს. 64 უცებ გაეხსნა მას პირი და ენა, ალაპარაკდა და ადიდა ღმერთი. 65 შიშმა მოიცვა ყველა, ვინც მათ ირგვლივ ცხოვრობდა. და ყოველივე ამაზე დიდი მითქმა-მოთქმა იყო მთელი იუდეის მთიანეთში. 66 ყველამ, ვინც მოისმინა ეს, გულში ჩაიდო და თქვა: „რა იქნება ეს ყრმა?“ და უფლის ხელი იყო მასთან.

ზაქარიას წინასწარმეტყველება

67 მამამისი ზაქარია აღივსო სულიწმიდით და წინასწარმეტყველებდა და ამბობდა: 68 „კურთხეულ არს უფალი, ღმერთი ისრაელისა, რადგან მოხედა თავის ხალხს და გაუმზადა მას გამოსყიდვა. 69 აღგვიდგინა რქა ხსნისა თავისი მსახურის, დავითის სახლში, 70 როგორც ელაპარაკებოდა ძველთაგანვე თავის წმიდა წინასწარმეტყველთა პირით, 71 რომ გვიხსნიდა ჩვენ მტრებისა და ყველა ჩვენი მოძულის ხელიდან; 72 წყალობას უყოფდა ჩვენს მამებს და გაიხსენებდა თავის წმიდა აღთქმას; 73 ფიცს, რომლითაც შეჰფიცა ჩვენს მამას, აბრაამს, რომ შეგვაძლებინებდა ჩვენ, 74 ჩვენი მტრების ხელიდან თავდახსნილთ, უშიშრად 75 გვემსახურა მისთვის სიწმიდით და სიმართლით მის წინაშე მთელი ჩვენი სიცოცხლე. 76 და შენ, ყრმაო, და დაგერქმევა მაღლის წინასწარმეტყველი, ვინაიდან იწინამძღვრებ უფლის წინაშე მისი გზების გასამზადებლად. 77 რომ მისცე მის ხალხს ხსნის ცოდნა მათი ცოდვების მიტევებით, 78 ჩვენი ღვთის გულმოწყალებით, რომლითაც გადმოგვხედა აღმოსავლეთმა მაღლიდან, 79 ბნელში და სიკვდილის ჩრდილში მსხდომარეთათვის გასანათებლად, ჩვენს ფერხთა წასამართავად სამშვიდობო გზაზე.“
   80 ყრმა კი იზრდებოდა და სულით მტკიცდებოდა, და უდაბნოში იყო იმ დღეებამდე, ვიდრე ისრაელს გამოეცხადებოდა.

მარკოზის სახარება                                                                                                                                  თავი მეორე

COMMENTS