ლუკას სახარება აუდიო

ლუკას 1

ლუკას 2

ლუკას 3

ლუკას 4

ლუკას 5

ლუკას 6

ლუკას 7


ლუკას 8

ლუკას 9

ლუკას 10

ლუკას 11

ლუკას 12

ლუკას 13

ლუკას 14

ლუკას 15

ლუკას 16

ლუკას 17

ლუკას 18

ლუკას 19

ლუკას 20

ლუკას 21

ლუკას 22

ლუკას 23

ლუკას 24

COMMENTS