ღმერთი ჩემი ხსნაა ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 37:22
იჩქარე ჩემს შესაწევნად უფალო, მხსნელო ჩემო!

ფსალმუნები 34:3
მახვილი აღმართე და გზა გადაუკეტე ჩემს მდევნელებს. უთხარი ჩემს სულს: „შენი მხსნელი ვარ.“

ფსალმუნები 67:19
კურთხეულ იყოს უფალი, რომელიც ყოველდღე ზრუნავს ჩვენზე. ღმერთი ჩვენი მხსნელი.

ფსალმუნების 64:5
შიშის მომგვრელი საქმეებით და სიმართლით გვიპასუხე, ღმერთო, ჩვენო მხსნელო, დედამიწის ყველა კუთხისა და შორეული ზღვის მცხოვრებთა იმედო.

ფსალმუნები 78:9
გვიშველე, ჩვენი ხსნის ღმერთო, შენი სახელის სადიდებლად გადაგვარჩინე და შენი სახელის გამო შეგვინდე ჩვენი ცოდვები.

ფსალმუნები 84:4
აგვაღორძინე ღმერთო, ჩვენო მხსნელო და ნუღარ გაგვირისხდები.

ფსალმუნები 24:5
გამიძეხ შენი ჭეშმარიტებით და მასწავლე, რადგან შენ ხარ ჩემი ხსნის ღმერთი; გამუდმებით შენ გენდობი.

ფსალმუნები 26:9
უ დამიმალავ შენს სახეს და რისხვით ნუ უკუაგდებ შენს მორჩილს, ჩემი შემწე იყავი უწინ, ახლა ხელს ნუ მკრავ და ნუ მიმატოვებ, ჩემი ხსნის ღმერთო.

ფსალმუნები 87:1
უფალო, ჩემი ხსნის ღმერთო! შენ წინაშე ვღაღადებთ დღისით და ღამით.

ფსალმუნები 88:26
ის მომიხმობს: მამა ხარ ჩემი, ჩემი ღმერთი და ხსნის კლდე;

ფსალმუნები 94:1
მოდით, ვუგალობოთ უფალს, სიხარულით შევძახოთ ჩვენი ხსნის ბურჯს.

ფსალმუნები 61:6
მხოლოდ ის არის ჩემი კლდე და ჩემი ხსნა, ჩემი სიმაგრე – არ შევირყევი.

მიქა 7:7
მე კი უფალს შევცქერი, ჩემი ხსნის ღმერთის მოლოდინში ვარ; მომისმენს ჩემი ღმერთი.

გამოსვლა 15:2
ჩემი ძალა და დიდებაა უფალი. ის მყავდა მხსნელად, იგია ჩემი ღმერთი და მას განვადიდებ; მამაჩემის ღმერთია და მას ავამაღლებ.

ესაია 12:2
აჰა, ღმერთია ჩემი ხსნა; მას მივენდობი და არ შევშინდები, რადგან უფალი ღმერთია ჩემი ძალა და სიმღერა. ის გახდა ჩემი გადარჩენა.“

ფსალმუნები 117:14
ჩემი ძალა და სიმღერაა უფალი, ხსნა არის იგი ჩემთვის.

ფსალმუნები 117:21
გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და ჩემი ხსნა გახდი.

ფსალმუნები 61:1
მხოლოდ ღმერთს ელის მდუმარედ ჩემი სული; მისგანაა ჩემი ხსნა.

ფსალმუნები 26:1
უფალი ღმერთი შუქია ჩემი და გადარჩენა – ვის შევუშინდე? ჩემი სიცოცხლის ბურჯია უფალი – ვინ შემაძრწუნებს?

იერემია 3:23
მართლაც სიყალბე გამოდგა მაღლობები და მთებზე ღრიალი, მართლაც უფალში, ჩვენს ღმერთშია ისრაელის ხსნა.

ესაია 33:6
დაგიდგება უსაფრთხო ჟამი, ხსნის, სიბრძნისა და ცოდნის სიუხვეში; და ღვთისმოშიშებაში – რომელიც მისი საგანძურია.

ფსალმუნები 49:23
მადლობის შემომწირავი განმადიდებს მე და ვინც სწორ გზას ადგას, მას ვუჩვენებ ხსნას ღმერთისას.

ესაია 38:20
უფალი მიხსნის მე! და სიმღერებს ვიმღერებთ სიმთა ჟღერით უფლის ტაძარში მთელი ჩვენი სიცოცხლე.

ფსალმუნები 137:7
შუაგულ ჭირშიც რომ გავდიოდე, შენ შემინარჩუნებ სიცოცხლეს; ხელს გამოიწვდი ჩემი მტრების რისხვის წინააღმდეგ და მიხსნის მარჯვენა შენი.

ფსალმუნები 144:19
მის მოშიშთა სურვილს ასრულებს, მათ ღაღადისს ისმენს და იხსნის მათ.

2 მეფეთა 22:2
„უფალი კლდეა ჩემი, ციხესიმაგრეა და მხსნელი ჩემი.

ფსალმუნები 143:2
მწყალობელო ჩემო და სიმაგრევ ჩემო, თავშესაფარი და მხსნელი ხარ ჩემი, ფარი და იმედი, რომელიც ხალხებს მიმორჩილებს.

ფსალმუნები 39:17
მე კი ღატაკი და გაჭირვებული ვარ, დაე უფალმა იზრუნოს ჩემზე. შენა ხარ ჩემი დამხმარე და მხსნელი; ო, ღმერთო ჩემო, ნუ დააყოვნებ.

დანიელი 6:27
ის იხსნის და გადაარჩენს; მოიმოქმედებს ნიშნებსა და სასწაულებს ცასა და მიწაზე. მან დაიხსნა დანიელი ლომების ხახიდან.“

აბაკუმი 3:18
მე მაინც უფალში გავიხარებდი, მუდამ ვილხენდი ჩემი ხსნის ღმერთში.