ღალატი
ღალატის მაგალითები
ღარიბის მოვალეობები
ღარიბის შევიწროვება
ღაღადი იესოს წინაშე
ღაღადი ღვთის წინაშე
ღვთით დაცული
ღვთისადმი დაჟინებულობა
ღვთისადმი დაუმორჩილებლობა
ღვთისადმი მორჩილება
ღვთისადმი მოწიწება
ღვთისადმი ორგულობა
ღვთისადმი უმადურობა
ღვთისადმი ერთგულება
ღვთისგან განდგომა
ღვთისგან განდგომა გამოხატულია
ღვთისგან განდგომის რაობა
ღვთისგან გამოყოფა
ღვთისკაცი
ღვთისმეტყველება
ღვთისმოშიშობის შედეგები
ღვთისმოსავის ხვედრი
ღვთის ანგელოზი
ღვთის არსებობა
ღვთის არსებობის მტკიცებულებები
ღვთის აღთქმა აბრაამისადმი
ღვთის ბოროტებისადმი შეუწყნარებლობა
ღვთის ბუნებისადმი მოწიწება
ღვთის გამოცდა
ღვთის განკარგულებები
ღვთის გარეშე
ღვთის გეგმები
ღვთის გმობა
ღვთის გმობის მოჩვენებითი ბრალდება
ღვთის გზების ცოდნა
ღვთის გზის სწავლება
ღვთის გულისწყრომა
ღვთის დანაღვლიანება
ღვთის დაპირებები
ღვთის დიდება
ღვთის დიდება იესო ქრისტეში
ღვთის დიდებულება
ღვთის ერთგულება
ღვთის ზრახვები
ღვთის თანდასწრებაზე მინდობა
ღვთის კრავი
ღვთის მადლი
ღვთის მამობა
ღვთის მარჯვენა
ღვთის მახვილი
ღვთის მზრუნველობა
ღვთის მიზანი
ღვთის მოწოდება
ღვთის მოწყურებული
ღვთის ნების შესრულება
ღვთის ნების ცოდნა
ღვთის ნუგეში მძიმე დანაკლისისას

ღვთის რისხვის მიზეზები

ღვთის რისხვის შედეგები
ღვთის რჩევა
ღვთის საგანძურები
ღვთის სამყაროზე პასუხისმგებლობა
ღვთის სასუფეველი
ღვთის სასუფევლის მახასიათებლები
ღვთის სასუფევლის მოსვლა
ღვთის სასუფევლის შესახებ ცოდნა 
ღვთის სასუფეველში შესვლა
ღვთის სასჯელი
ღვთის საქმის შეფერხება
ღვთის საჩუქარი
ღვთის საჭურველი
ღვთის სახელის ამაოდ გამოყენება
ღვთის სახელის გაცხადება
ღვთის სახელწოდებები
ღვთის სიბრძნე
ღვთის სიკეთე
ღვთის სინანული
ღვთის სისავსე
ღვთის სიტყვა სამართლიანია
ღვთის სიტყვით სიხარული
ღვთის სიტყვით ცხოვრება
ღვთის სიტყვის გაგება
ღვთის სიტყვის მიღება
ღვთის სიტყვის მოსმენა
ღვთის სიტყვის უარყოფა
ღვთის სიტყვის ცეცხლი
ღვთის სიყვარულზე მინდობა
ღვთის სიყვარული
ღვთის სიყვარული ისრაელისადმი
ღვთის სიყვარული ქრისტეში
ღვთის სიყვარულის აუცილებლობა
ღვთის სრულყოფილება
ღვთის სულგრძელება
ღვთის სულის ძალით
ღვთის უმეცარი
ღვთის უცოდინრობა
ღვთის უღელი
ღვთის ყველგანმყოფობა
ღვთის ყოვლისშემძლეობა
ღვთის შემეცნება
ღვთის შეწევნა გაჭირვების ჟამს
ღვთის შვილები
ღვთის შვილებივით ცხოვრება
ღვთის შიში
ღვთის შიშის მაგალითები
ღვთის ცოდნის გავლენა
ღვთის ცოდნის რაობა
ღვთის ძალაუფლება
ღვთის ძალის გამოხატულება
ღვთის წინამძღოლობის მიღება
ღვთის წინასწარგანზრახული კონტროლი
ღვთის წინასწარხედვა
ღვთის წყალობაზე გამოხმაურება
ღვთის წყალობის მიღება
ღვთის ჭეშმარიტების ცოდნა
ღვთის ხალხის განახლება
ღვთის ხალხის სინათლე
ღვთის ხასიათის ცოდნა
ღვთის ხატი
ღვთის ხმა
ღვთიური გამოვლინებები
ღვთიური განზრახულობა
ღვთიური გაძღოლა
ღვთიური დაყოვნებები
ღვთიური დაცვის მაგალითები
ღვთიური დახმარება მოცემულია
ღვთიური დახმარება შემოთავაზებულია
ღვთიური ზრუნვა ავადმყოფობისას
ღვთიური თანაგრძნობა
ღვთიური მეგობრობა
ღვთიური მეუფება 
ღვთიური მიმართულება
ღვთიური პატიება
ღვთიური სიფხიზლე
ღვთიური სრულყოფილება
ღვთიური ფიცი
ღვთიური ძალაუფლება ბუნებაზე
ღვთიური ჯილდო
ღვინო მეტაფორულად
ღია კარები
ღირსების დაკარგვა
ღირსების წყარო
ღირსეული ცოლის აღწერა
ღმერთზე დაყრდნობა
ღმერთზე მიკვრა
ღმერთზე მიყოლა
ღმერთთან დაბრუნება
ღმერთთან მიახლოება
ღმერთთან მისვლა
ღმერთთან მოზიარეობა
ღმერთთან შერიგება
ღმერთი
ღმერთი ადამიანთან ურთიერთობაში
ღმერთი ათავისუფლებს ტყვეებს
ღმერთი აკვირდება
ღმერთი აკურთხებს
ღმერთი ამპარტავნებს ეწინააღმდეგება
ღმერთი ამჟღავნებს საიდუმლოებებს
ღმერთი ანადგურებს
ღმერთი ანაწილებს ქარს
ღმერთი არასოდეს გიღალატებს
ღმერთი არ აგვიანებს
ღმერთი არ გტოვებს
ღმერთი არ პასუხობს
ღმერთი არ პატიობს
ღმერთი ატორტმანებს დედამიწას
ღმერთი ახლოსაა
ღმერთი ბრძენია
ღმერთი გაიხსენებს ცოდვას
ღმერთი განუგეშებს
ღმერთი გვამტკიცებს
ღმერთი გიპასუხებს
ღმერთი დაგიცავს
ღმერთი და გული
ღმერთი და თავმდაბალი
ღმერთი და ღარიბი
ღმერთი დუმს
ღმერთი ერთია
ღმერთი ეწინააღმდეგება კერპთაყვანისმცემლობას
ღმერთი ეხმარება ღარიბებს
ღმერთი ზრუნავს ობლებზე
ღმერთი თავისი ნებით მოქმედებს
ღმერთი თქვენ შორისაა
ღმერთი ივიწყებს
ღმერთი ითმენს
ღმერთი ინარჩუნებს დედამიწას
ღმერთი ირჩევს სხვებს
ღმერთი ისმენს
ღმერთი ისმენს ჩემს ლოცვებს
ღმერთი იცავს აღთქმებს
ღმერთი იძლევა გაგებას
ღმერთი იძლევა თავის სულს
ღმერთი იძლევა მონანიებას
ღმერთი იძლევა სიბრძნეს
ღმერთი იძლევა სიმდიდრეს
ღმერთი იძლევა სიცოცხლეს
ღმერთი იძლევა სუნთქვას
ღმერთი იძლევა უსასყიდლოდ
ღმერთი იძლევა ძალას
ღმერთი იხსნის გაჭირვებისგან
ღმერთი კეთილმოქმედია
ღმერთი კურნავს
ღმერთი მაღლა
ღმერთი მეფობს საუკუნოდ
ღმერთი მიუზღავს
ღმერთი მრისხანებს ერებზე
ღმერთი მრისხანებს ერთეულებზე
ღმერთი მოქმედებს ზეციდან
ღმერთი მოქმედებს ძველთაგანვე
ღმერთი მოძღვრავს
ღმერთი მოწმობს ქრისტეზე
ღმერთი მოწყალეა
ღმერთი ნათელია
ღმერთი პასუხობს ლოცვებს
ღმერთი, როგორც გამომსყიდველი
ღმერთი, როგორც მასწავლებელი

ღმერთი, როგორც მეომარი
ღმერთი, როგორც მკურნალი
ღმერთი, როგორც მოწინააღმდეგე
ღმერთი, როგორც მსაჯული
ღმერთი, როგორც სული
ღმერთი სამართლიანად ეპყრობა ხალხს
ღმერთი სამართლიანია
ღმერთი, სამება
ღმერთი საუბრობს ზეციდან
ღმერთი საყრდენია
ღმერთი სიმართლის მოქმედია
ღმერთი უზრუნველყოფს
ღმერთი უსამართლოა?
ღმერთი უცვლელია
ღმერთი ქრისტესთან
ღმერთი ყველას ხედავს
ღმერთი ყოველთვის შრომობს
ღმერთი ყოველთვის შენთანაა
ღმერთი შეგინდობს
ღმერთი შეიწყალებს
ღმერთი შენთან
ღმერთი შეწყალების გარეშე
ღმერთი შურისმგებელია
ღმერთი ჩამოდის ქვემოთ
ღმერთი ჩემი ხსნაა
ღმერთი ჩვენი თავშესაფარია
ღმერთი ჩვენი მფარველია
ღმერთი ჩვენი ციხესიმაგრეა
ღმერთი ჩვენი ძალაა
ღმერთი ჩვენსკენაა
ღმერთი ცდის ადამიანებს
ღმერთი ცხოვრობს ჩვენში
ღმერთი ძველთაგანვეა
ღმერთი ძლიერია
ღმერთი წმინდაა
ღმერთი წყევლის
ღმერთი ხედავს მათ უბედურებას
ღმერთი ხედავს მართალს
ღმერთი ხედავს მთელ დედამიწას
ღმერთი ხედავს უკეთურს
ღმერთით სავსე
ღმერთით ცოცხალი
ღმერთის არმია
ღმერთის ბუნება
ღმერთის გამოვლენილი გრძნობები
ღმერთის გამოჩენა
ღმერთის გამოჩენა ცეცხლში
ღმერთის განდიდება
ღმერთის განცდა
ღმერთის გაჯავრება
ღმერთის გზის არჩევა
ღმერთის დავიწყება
ღმერთის დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ
ღმერთის დამოკიდებულება სისასტიკეზე
ღმერთის დამოკიდებულება უსამართლობისადმი
ღმერთის დამოკიდებულება შევიწროების მიმართ
ღმერთის ეტლები
ღმერთის თანასწორი
ღმერთისთვის შესაძლებელი
ღმერთის იმედი
ღმერთის კუთვნილი ხელმწიფება
ღმერთის კურთხევა ახლოსაა
ღმერთის მიერ გარიყულნი
ღმერთის მიტოვების შედეგები
ღმერთის მოწოდებაზე გამოხმაურება
ღმერთის მოწოდების უარყოფა
ღმერთის ნდობა წარმოშობს გამბედაობას
ღმერთის ნება
ღმერთის ნუგეში
ღმერთის ოჯახის ნაწილი
ღმერთის საქმეების განჭვრეტა
ღმერთის სახე
ღმერთის სახელით
ღმერთის სიძულვილი
ღმერთის სუნთქვა
ღმერთის უარყოფა
ღმერთის უარყოფის შედეგები
ღმერთის ქალაქი
ღმერთის შემწეობა გულგატეხილობისას
ღმერთის შეცნობა
ღმერთის ჩართულობა ადამიანის ცხოვრებაში
ღმერთის ხალხი ახალ აღთქმაში
ღმერთის ხალხი ძველ აღთქმაში
ღმერთის ხელი
ღმერთის ხმის მოსმენა
ღმერთის ხმობა
ღმერთისადმი სიყვარული 
ღმერთისგან დამალული
ღმერთისგან სწავლა
ღმერთმა აპატია
ღმერთმა აღადგინა ქრისტე
ღმერთმა აჩვენა თავისი ძალა
ღმერთმა აჩვენა თავისი წყალობა
ღმერთმა გაგაძლიეროთ
ღმერთმა ილაპარაკა წინასწარმეტყველთა მეშვეობით
ღმერთმა იცის ადამიანის გული
ღმერთმა შეისმინა
ღმერთმა შეისმინა ლოცვები
ღმერთო გვაპატიე!
ღმერთო დამეხმარე!
ღმერთს ახსოვს თავისი აღთქმა
ღმერთს გამოყავს ისრაელი ეგვიპტიდან
ღმერთს ეცი თაყვანი!
ღმერთს სძულს სიცრუე
ღმერთს სძულს უსამართლობა
ღმერთს ყველას გადარჩენა სურს
ღრეობა
ღრუბლები მეტაფორულად
ღრუბლის სვეტი