შვილები, როგორც კურთხევა ბიბლიის მუხლები

იგავნი 23:24
ლხენით ილხენს მართლის მამა და ბრძენის მშობელი იხარებს მისით.

ფსალმუნები 127:3
ცოლი შენი, ვითარცა მსხმოიარე ვაზი შენი სახლის კედლებში; შენი შვილები, ვითარცა ზეთისხილის ნორჩი ხეები შენი სუფრის გარშემო.

ფსალმუნები 126:4-5
როგორც ისრები მეომრის ხელში, ისეა ახალგაზრდა თაობა. ნეტარია კაცი, რომელმაც გაივსო კაპარჭი მათით; არ შერცხვება მტრებთან კარიბჭეში ლაპარაკისას.

იგავნი 15:20
ბრძენი შვილი მამას ახარებს, ბრიყვი კი დედის შემარცხვენელია.

იგავნი 27:11
დაბრძენდი, შვილო, და გამიხარე გული; და მეც სათქმელი მექნება მოწინააღმდეგისთვის.

იგავნი 29:3
სიბრძნის მიმდევარი მამას ახარებს; მეძავთა ამყოლი კი ქონებას ანიავებს.

ლუკას 15:23-24
მოიყვანეთ ნასუქალი ხბო და დაკალით. ვჭამოთ და გავიხაროთ, რადგან ეს ჩემი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა.’ და დაიწყეს მხიარულება.


მსგავსი თემები:

შვილებზე სწავლება       შვილები, ძღვენი ღვთისა       შვილების დამოკიდებულება მშობლებისადმი    შვილების მოვალეობები      შვილების წვრთნა       შვილობა      ღვთის შვილები       მორწმუნეები, როგორც ღვთის შვილები