შვილები, ძღვენი ღვთისა ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 112:9
რომელიც ბერწს დაამკვიდრებს სახლში, რათა იყოს შვილებით ბედნიერი დედა. ადიდეთ უფალი!

ფსალმუნები 126:3
აჰა, მემკვიდრეობა უფლისაგან – შვილები, გასამრჯელო – მუცლის ნაყოფი.

დაბადება 33:5
გაიხედა ესავმა და დაინახა ქალები და ბავშვები და თქვა: „შენი რა არიან ესენი?“ და თქვა იაკობმა: „შვილებია, ღმერთმა რომ უწყალობა შენს მსახურს.“

იესო ნავეს ძე 24:3
და წამოვიყვანე თქვენი მამა, აბრაამი, მდინარის გაღმიდან და მოვატარე მთელი ქანაანის ქვეყანა, და გავამრავლე მისი თესლი, და მივეცი მას ისააკი,

იგავნი 17:6
შვილთა შვილები მოხუცთა გვირგვინია; შვილთა დიდება – მათი მშობლებია.


მსგავსი თემები:

შვილებზე სწავლება       შვილები, როგორც კურთხევა       შვილების დამოკიდებულება მშობლებისადმი      შვილების მოვალეობები      შვილების წვრთნა       შვილობა       ღვთის შვილები       მორწმუნეები, როგორც ღვთის შვილები