Homeბიბლიაახალი აღთქმა

მარკოზის 10

ახალი აღთქმა
მარკოზის სახარება
სწავლება გაყრილობაზე

101 და ადგა იქიდან და მივიდა იუდეის მხარეში და იორდანეს გაღმა. კვლავ მოგროვდა მასთან ხალხი და, თავის ჩვეულებისამებრ, კვლავ ასწავლიდა მათ. მოვიდნენ ფარისეველნი და ეკითხებოდნენ: „თუ შეუძლა კაცს ცოლის გაშვება?“ და სცდიდნენ მას. მან მიუგო და უთხრა მათ: „რა დაგიწესათ მოსემ?“ მათ თქვეს: „ გაყრის წიგნის დაწერა და გაშვება.“ იესომ უთხრა მათ: „თქვენი გულქვაობის გამო დაგიწერათ მან ეს მცნება. მაგრამ შექმნის დასაბამიდან ღმერთმა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი. ამიტომ მიატოვებს კაცი მამას და დედას და მიეკრობა თავის ცოლს. და ორნი იქნებიან ერთ ხორცად. ამრიგად, ისინი ორნი კი არ არიან, ერთი ხორცი არიან. ამრიგად, რაც ღმერთმა შეაუღლა, კაცი ნუ გაყრის მათ.“ 10 სახლში მოწაფეებმა კვლავ ჰკითხეს ამაზე. 11 და ეუბნება მათ: „ვინც თავსი ცოლს გაუშვებს და სხვას შეირთავს, იგი მრუშობს მის მიმართ. 12 თუ ცოლი გაეყრება ქმარს და სხვას მისთხოვდება, მრუშობს.“

ბავშვების კურთხევა

13 და მოჰყავდათ მასთან ბავშვები, რათა შეხებოდა მათ, მოწაფეები კი საყვედურობდნენ მომყვანებს. 14 დაინახა იესომ, გაწყრა და უთხრა მათ: „გამოუშვით ბავშვები და ნუ დაუშლით ჩემთან მოსვლას, ვინაიდან მაგათნაირებისაა ღვთის სასუფეველი. 15 ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: ვინც ბავშვივით არ მიიღებს ღვთის სასუფეველს, ვერ შევა შიგ.“  16 მოეხვია მათ, ხელები დაასხა და აკურთხა ისინი.

მდიდარი კაცი

17 გზაზე რომ გამოდიოდა, ვიღაც კაცმა მიირბინა მასთან, მუხლი მოიყარა მის წინაშე და შეევედრა: „კეთილო მოძღვარო, რა ვქნა, რომ საუკუნო სიცოცხლე დავიმკვიდრო?“ 18 იესომ უთხრა მას: „რატომ მიწოდებ მე კეთილს? არავინ არის კეთილი გარდა ერთი ღვთისა. 19 იცი მცნებანი: არ იმრუშო, არ კლა, არ იპარო, არ იყო ცრუმოწმე, არ მოატყუო, პატივი ეცი შენს მამას და დედას.“ 20 მან უთხრა: „მოძღვარო, ყოველივე ამას ჩემი სიჭაბუკიდან ვიცავდი.“ 21 იესო დააკვირდა მას და შეუყვარდა, და უთხრა: „ერთი რამ გაკლია, წადი, რაც გაქვს, გაყიდე და ღარიბებს დაურიგე და ზეცაში გექნება საუნჯე. მერე მოდი და გამომყევი.“ 22 ის შეწუხდა ამ სიტყვებზე და დანაღვლიანებული წავიდა, ვინაიდან დიდძალი ქონება ჰქონდა.
   23 იესომ მიმოიხედა და უთხრა თავის მოწაფეებს: „რა ძნელი იქნება სიმდიდრის მქონეთა შესვლა ღვთის სასუფეველში.“ 24 მოწაფეები განცვიფრდნენ მის სიტყვებზე. იესომ კვლავ მიუგო და უთხრა მათ: „შვილებო, რა ძნელია ღვთის სასუფეველში შესვლა მათთვის, ვინც სიმდიდრეზეა დანდობილი! 25 უმალ აქლემი გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა ღვთის სასუფეველში.“ 26 იმათ კი უფრო მეტად გაიოცეს და ერთმანეთში ამბობდნენ: „ვისღა შეუძლია გადარჩენა?“ 27 შეხედა მათ იესომ და თქვა: „ეს კაცთათვის არის შეუძლებელი და არა ღვთისათვის, რადგან ღვთისათვის ყოველივე შესაძლებელია.“ 28 დაიწყო პეტრემ მას ლაპარაკი: „აჰა, ჩვენ ყველაფერი მივატოვეთ და შენ გამოგყევით.“ 29 თქვა იესომ: „ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: არავინ არის, რომ ჩემი გულისთვის და სახარების გულისთვის მიეტოვებინოს სახლი ან ძმები, ან დები, ან მამა, ან დედა, ან ცოლი ან შვილები, ან მიწები, 30 და ასწილად არ მიეღოს ახლა, ამჟამად, სახლები, ძმები და დები, დედები და შვილები, და მიწები ამ დევნასთან ერთად, ხოლო მომავალ საუკუნეში — საუკუნო სიცოცხლე. 31 მაგრამ ბევრნი პირველი უკანასკნელნი იქნებიან, ხოლო უკანასკნელნი — პირველნი.

იესო მესამედ ლაპარაკობს თავის სიკვდილსა და აღდგომაზე

32 იერუსალიმს მიმავალ გზა რომ ადგნენ, წინ იესო მიუძღოდათ და კრთოდნენ ისინი. თანმხლებთაც ეშინოდათ. კვლავ დაუძახა  თორმეტს და დაუწყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა შეემთხვეოდა მას: 33 „აჰა, ჩვენ ავდივართ იერუსალიმს და კაცის ძე გადაეცემა მღვდელმთავრებსა და მწიგნობარებს; სასიკვდილო მსჯავრს დასდებენ და წარმართებს გადასცემენ; 34 შეურაცყოფენ მას, გაშოლტავენ, შეაფურთხებენ და მოკლავენ, მესამე დღეს კი აღდგება.“

ზებედეს ძეთა თხოვნა

35 და მივიდნენ მასთან ზებედეს ძენი იაკობი და იოანე და უთხრეს : „მოძღვარო, გვინდა შეგვისრულო, რასაც გთხოვთ.“ 36 მან უთხრა მათ: „რა გინდათ, რომ შეგისრულოთ?“ 37 მათ უთხრეს მას: „ნება მოგვეცი, ერთი ჩვენგანი შენს მარჯვნივ დაჯდეს და მეორე — მარცხნივ, შენს დიდებაში.“ 38 იესომ უთხრა მათ: „არ იცით, რას ითხოვთ. განა შეგიძლიათ ის სასმისი შესვათ, რომელსაც მე ვსვამ და ის ნათლობა მიიღოთ, რომელითაც მე ვინათლები?“ 39 მათ უთხრეს: „შეგვიძლია.“ იესომ უთხრა მათ: „სასმისს, რომელსაც მე ვსვამ შესვამთ და ნათლით, რომელითაც მე ვინათლები, მოინათლებით; 40 მაგრამ ჩემს მარჯვნივ ან მარცხნივ დაჯდომა ჩემზე არ არის, არამედ მათზე, ვისთვისაც გამზადებულია.“ 41 და მოისმინა იმ ათმა და დაიწყეს დრტვინვა იაკობზე და იოანეზე. 42 იესომ უხმო მათ და უთხრა: „თქვენ იცით, რომ ისინი, ვინც ხალხების მთავრებად არიან მიჩნეულნი, ბატონობენ მათზე და მათი დიდებულნი ხელმწიფებენ მათზე. 43 მაგრამ თქვენს შორის ასე ნუ იქნება, არამედ, ვისაც თქვენს შორის დიდობა სურს, ის თქვენი მსახური იყოს; 44 ვისაც თქვენს შორის პირველობა სურს, ის იყოს ყველას მონა. 45 რადგან ძე კაცისა არ მოსულა იმისათვის, რომ მას ემსახურონ, არამედ იმისათვის, რომ თავად ემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გამოსასყიდად.“

ბარტიმაიოსის განკურნება

46 და მივიდნენ იერიხოს. იერიხოდან რომ გადიოდა, თავის მოწაფეებთან და დიდძალ ხალხთან ერთად, გზის პირას იჯდა ბრმა მათხოვარი, ტიმეს ძე, ბარტიმაიოსი. 47 როცა გაიგო, იესო ნაზარეველიაო, მორთო ყვირილი და ამბობდა: „იესო, დავითის ძეო, შემიწყალე.“48 ბევრი უწყრებოდა მას, რომ გაეჩუმებინათ, მაგრამ უფრო მეტად ყვიროდა: ,,დავითის ძეო, შემიწყალე!“ 49 და შედგა იესო და თქვა: „დაუძახეთ მას.“ და დაუძახეს ბრმას და უთხრეს: „ნუ გეშინია, ადექი, გეძახის.“ 50 მან გადაიგდო მოსასხამი, ადგა და მივიდა  იესოსთან.  51 მიუგო მას იესომ და თქვა: „რა გინდა, რომ გავაკეთო?“ ბრმამ უთხრა: „რაბუნი, რომ თვალი ამეხილოს.“ 52 იესომ უთხრა მას: „წადი, შენმა რწმენამ გიხსნა.“ და მყისვე აეხილა თვალი და გაედევნა მას გზაზე.

თავი მეცხრე                                                                                                                                  თავი მეთერთმეტე

COMMENTS