უგუნურთა დაბრძენება ბიბლიის მუხლები

იგავნი 13:20
ბრძენთან ერთად მავალი დაბრძენდება, უგუნურთა მეგობარი კი დაზარალდება.

იგავნი 1:1-4
იგავნი სოლომონისა, დავითის, ისრაელის მეფის ძისა. სიბრძნისა და დარიგების შესაცნობად, გონივრული ნათქვამის გასაგებად; ბრძნული დარიგების, სიმართლის, სამართლისა და სამართლიანობის მისაღებად; გულუბრყვილოთათვის საზრიანობის, ხოლო ყმაწვილთათვის ცოდნისა და განსჯის უნარის მისაცემად.

იგავნი 8:5
შეიგნეთ გამჭრიახობა გულუბრყვილნო და სიბრძნე – უგუნურნო.

იგავნი 9:6
დატოვეთ სიბრიყვე და იცოცხლეთ და იარეთ გონიერების გზით.”

ეკლესიასტე 7:17
დიდად ნუ გაბოროტდები და ნურც გაუგუნურდები – დროზე ადრე რად უნდა მოკვდე?

იგავნი 1:22-23
„როდემდე გეყვარებათ მიამიტნო გულუბრყვილობა? როდემდე დატკბებით დაცინვით დამცინავნო? როდემდე გეძულებათ ცოდნა ბრიყვებო? მიუბრუნდით ჩემს შეგონებებს; აჰა, ჩემს სულს გადმოვღვრი თქვენზე, გამოგიცხადებთ ჩემს სიტყვებს.

ეფესელთა 5:15
მაშ, ფრთხილად მოიქეცით – არა როგორც უგუნურნი, არამედ როგორც ბრძენნი.

რომაელთა 2:20
უგუნურთა დამრიგებელი და ჩვილთა მოძღვარი, რომელსაც ცოდნისა და ჭეშმარიტების სახე აქვს რჯულში.


მსგავსი თემები:

უგუნურება       უგუნურების მაგალითები       უგუნურების შედეგები