ღმერთმა შეისმინა ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 3:4
ჩემი ხმით მოვუხმობდი უფალს და მიპასუხა თავისი წმიდა მთიდან.

ფსალმუნები 33:4
ვეძებდი უფალს და მიპასუხა, დამიხსნა ყველა ჩემი შიშისგან.

ფსალმუნები 117:5
სივიწროვიდან ვუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა.

ფსალმუნები 119:1
ჩემი გაჭირვების ჟამს მოვუხმე უფალს და მიპასუხა.

ფსალმუნები 6:9
ისმინა უფალმა ჩემი ვედრება; უფალი მიიღებს ჩემს ლოცვას.

იონა 2:2
ამბობდა: „გასაჭირში მოვუხმე უფალს და მან მიპასუხა! შემოგღაღადე შავეთის წიაღიდან და შენ ისმინე ჩემი ხმა!

აბაკუმი 2:2
მიპასუხა უფალმა და მითხრა: ჩაწერე ჩვენება და დაფებზე ამოტვიფრე, რომ იოლად წაიკითხოს მკითხველმა.

იერემია 23:35
ასე ეტყვის თითოეული თავის ახლობელს და თითოეული თავის ძმას: რა უპასუხა უფალმა? რა თქვა უფალმა?

იერემია 23:37
ასე ეტყვი წინასწარმეტყველს: რა გიპასუხა უფალმა? რა თქვა უფალმა?

ზაქარია 1:13
მიუგო უფალმა ჩემთან მოლაპარაკე ანგელოზს კეთილი და ნუგეშისმცემელი სიტყვები.

დაბადება 35:3
ავდგეთ და ავიდეთ ბეთელში, სამსხვერპლოს ავუგებ იქ ღმერთს, რომელმაც მისმინა გაჭირვების ჟამს და ჩემთან ერთად იყო ჩემს გზაზე.“

ფსალმუნები 137:3
რა დღესაც მოგიხმე, მიპასუხე, გამამხნევე და სული განმიმტკიცე.

გამოსვლა 19:19
და საყვირის ხმა ძლიერდებოდა მეტად. მოსე ლაპარაკობდა და ღმერთი პასუხობდა ხმით.

1 მეფეთა 7:9
აიყვანა სამუელმა ძუძუთა კრავი და მთლიანად შესწირა სრულადდასაწველად უფალს, და შეჰღაღადა სამუელმა უფალს ისრაელისათვის და უსმინა მას უფალმა.

1 ნეშტთა 21:26
იმ ადგილას აუგო დავითმა უფალს სამსხვერპლო, და მიიტანა სრულადდასაწველი და სამშვიდობო მსხვერპლი. და მოუხმო უფალს. მან კი სრულადდასაწველის სამსხვერპლოზე ზეციდან ცეცხლის მოცემით უპასუხა.

იობი 38:1
მაშინ მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა:

ფსალმუნები 117:21
გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და გახდი ჩემი ხსნა!

ფსალმუნები 118:26
გზანი ჩემნი განგიცხადე და მიპასუხე; მასწავლე წესები შენი.

ფსალმუნები 98:8
უფალო, ღმერთო ჩვენო! შენ უპასუხებდი მათ; მიმტევებელი ღმერთი იყავი მათთვის, და აგრეთვე შურისმაძიებელი მათი ნამოქმედარის.

ესაია 49:8
ასე ამბობს უფალი: „სასურველ დროს გიპასუხე შენ და ხსნის დღეს შეგეწიე; შეგინახავ და გაგხდი შენ ერის აღთქმად, რათა აღადგინო ქვეყანა და დაუმკვიდრო აოხრებული სამკვიდროები;

ფსალმუნები 64:5
საშინელებებით სამართლიანად გვპასუხობ, ღმერთო, ჩვენო მხსნელო, სასოებავ დედამიწის ყველა კუთხისა და შორეული ზღვის მცხოვრებთა;

ფსალმუნები 80:7
გაჭირვებაში მომიხმე და გადაგარჩინე, გპასუხობდი იდუმალებით სავსე ქუხილის ხმით, გამოგცადე მერიბას წყლებზე.