სულიწმინდა შესაქმეში ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1:2
მან უთხრა: „წაიყვანე შენი ერთადერთი ძე ისაკი, რომელიც ძალიან გიყვარს; წადი მორიას მხარეში და სრულადდასაწველ მსხვერპლად შესწირე ერთ მთაზე, რომელსაც გაჩვენებ”.

იობი 26:13
თავისი სულით გააბრწყინა ცანი და მისმა ხელმა განგმირა სრიალა გველი;

ფსალმუნები 32:6
უფლის სიტყვით შეიქმნა ზეცა და მის ბაგეთა მონაბერით – მთელი მისი ლაშქარი.

დაბადება 2:7
გამოსახა უფალმა ღმერთმა კაცი მიწის მტვრისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქმნა კაცი ცოცხალ არსებად

იობი 12:10
მის ხელთაა ყოველი სულდგმულის სიცოცხლე და ყოველი ძეხორციელის სუნთქვა.

იობი 32:8
მაგრამ სული იმყოფება ადამიანში და ყოვლადძლიერის სუნთქვა აძლევს მას გონიერებას;

იობი 33:4
ღმერთის სულმა შემქმნა და ყოვლისშემძლის სუნთქვა მასულდგმულებს.

იობი 14-15
თუ თავისკენ მიაბრუნა თავისი გული და უკანვე წაიღო თავისი სული და სუნთქვა, ერთიანად გაწყდება ყოველი ხორციელი და მიწის მტვერს დაუბრუნდება ადამიანიც.

ფსალმუნები 103:30
წარგზავნი შენს სულს – წარმოიქმნებიან და განაახლებ პირს მიწისას.

ფსალმუნები 138:7-8
სად წავუვალ შენს სულს და შენს სახეს სად გავექცევი?  ზეცაში ავიდე – იქ ხარ, ქვესკნელში ჩავიდე – იქაც ხარ!

ესაია 34:16
მოძებნეთ უფლის წიგნში და წაიკითხეთ: არცერთი მათგანი არ დააკლდება, მდედრს მამალი არ მოაკლდება, რადგან მისმა ბაგეებმა ბრძანეს და მისმა სულმა მოუყარა თავი.

ესაია 40:7
ბალახი ხმება, ყვავილი ჭკნება უფლის სუნთქვის მონაბერზე; ნამდვილად ბალახია ხალხი.

გამოსვლა 31:1-5
უთხრა უფალმა მოსეს:  „აჰა, სახელით მოვუხმე ბეცალელს, ხურის ძეს, ძისა ურისა, იუდას ტომიდან.  და ავავსე იგი ღვთის სულით, სიბრძნით, გონიერებით, ცოდნითა და ყოველგვარი ხელოვნებით,  რათა ოსტატურად შეეძლოს ოქროზე, ვერცხლსა და სპილენძზე მუშაობა, მოსაოჭველი ქვების გათლა და ხის კვეთა, ყოველგვარი ხელოვნებით.

გამოსვლა 35:30-35
უთხრა მოსემ ისრაელის შვილებს: „შეხედეთ, სახელდებით მოუხმო უფალმა ბეცალელს, ძეს ურისა, ძისა ხურისა, იუდას ტომიდან.  აავსო იგი ღვთის სულით, სიბრძნით, გონებით, ცოდნით და ყოველი ხელოვნებით,  რათა ოსტატურად დაამუშავოს ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი.  გამოთალოს ქვები ჩასასმელად, მოაჩუქურთმოს ხე და აღასრულოს ოსტატის ყოველი საქმე.  გულში ჩაუდო სხვათა სწავლების უნარი მას და ოჰოლიაბს, ახისამაქის ძეს, დანის ტომიდან.  აუვსო გული სიბრძნით, რათა აკეთონ ყოველი საქმე მეჩუქურთმისა, ოსტატურად მქსოველისა და მქარგავისა ცისფერ, ძოწისფერ, მეწამულ და ბისონის ქსოვილებზე და მქსოველისა, რომელიც ოსტატურ ნაკეთობებს ქმნის”.