პატიოსნება ბიბლიის მუხლები

იგავნი 10:9
სწორი გზით მოარული უშიშრად ივლის, გზის გამმრუდებელი კი გამომჟღავნდება.

იგავნი 11:3
წრფელებს მათი უმწიკვლოება წარუძღვება, ვერაგებს კი დაღუპავს მათი ცხოვრება.

იგავნი 28:6
სჯობს თავის სიმართლეში მავალი ღარიბი მრუდე გზით მავალ მდიდარს.

1 პეტრეს 3:16
კეთილი სინდისი გქონდეთ, რათა, რისთვისაც გაძაგებენ, როგორც ბოროტმოქმედებს, იმაში შერცხვნენ თქვენი ქრისტესმიერი კეთილი ქცევის შეურაცხმყოფელნი.

იგავნი 12:22
ცრუ ბაგენი სძულს უფალს, ერთგული კი სასურველია მისთვის.

იგავნი 21:3
სიმართლისა და სამართლის ქმნა მსხვერპლშეწირვაზე სასურველია უფლისათვის.

2 კორინთელთა 8:21
რადგან ვცდილობთ სიკეთისათვის არა მარტო უფლის წინაშე, არამედ ადამიანთა წინაშეც.

იგავნი 4:25-27
დაე, შენმა თვალებმა წინ იყურონ, და შენი წამწამები არ დახარო. სწორად წარმართე შენი ნაბიჯები და ყველა შენი გზა უსაფრთხო იქნება. ნურც მარჯვნივ გადაუხვევ, ნურც მარცხნივ და ფეხი შენი განარიდე ბოროტებას.

ებრაელთა 13:18
ილოცეთ ჩვენთვის, რადგან დარწმუნებულნი ვართ, რომ გვაქვს კეთილი სინდისი და გვსურს ყველაფერში კეთილად ვიქცეოდეთ.

ლუკას 6:31
როგორც თქვენ გინდათ, რომ მოგექცნენ ადამიანები, თქვენც ისევე მოექეცით მათ.

ფსალმუნები 40:11-12
იმით გავიგე, რომ გიყვარვარ, რომ მტერმა არ გაიხარა ჩემზე. ჩემი უბიწოებისათვის შემეწიე და შენს წინაშე დამაყენე სამარადისოდ.

ფილიპელთა 4:8
დაბოლოს, ძმებო, ყოველივე, რაც ჭეშმარიტია, რაც პატიოსანია, რაც სამართლიანია, რაც წმიდაა, რაც სათნოა, რაც სასახელოა, რაც სიქველეა და საქებარია, იმაზე იფიქრეთ.

ესაია 26:7
მართლის გზა მოსწორებულია. უფალო, შენ ასწორებ მართალთა სავალს.


მსგავსი თემები:

პატიოსნების მაგალითები