მედიდურობა ბიბლიის მუხლები

იგავები 16:18
დაღუპვას წინ სიამაყე უძღვის, დაცემას – ქედმაღლობა.

2 მეფეთა 22:28
დაჩაგრულ ხალხს შველი, ქედმაღლებს კი მზერით დაამდაბლებ;

ესაია 3:16
ამბობს უფალი: “რადგან გაამაყდნენ სიონის ასულნი, ყელმოღერებულნი დადიან მაცდური თვალებით, ლაღად ცუნცულებენ და ფეხთა მოსართავებს აჟღარუნებენ.

ესაია 16:6
გაგონილი გვაქვს მოაბის ამპარტავნება, მეტისმეტი სიამაყე, მისი ქედმაღლობა და მედიდური წყრომა – ფუჭია მისი ტრაბახი.

ესაია 24:4
გლოვობს და დაჭკნა დედამიწა, მიილია და გახმა ქვეყნიერება, გაქრნენ ქვეყნის წარჩინებულნი.

იერემია 48:29
გვესმა მოაბის ამპარტავნობა, მისი ქედმაღლობა და მისი ამპარტავნობა, უზომო სიამაყე და დიდგულობა.

სოფონია 3:11
აღარ შეგრცხვება იმ დღეს ყველა შენი საქმის გამო, რითაც მიჯანყდებოდი, რადგან მაშინ მოვაშორებ შენი წიაღიდან ამპარტავნებსა და ქედმაღლებს, რომ აღარ იამპარტავნო ჩემს წმიდა მთაზე;

იგავები 18:12
დაცემას წინ ქედმაღლობა უსწრებს, დიდებას – თავმდაბლობა.

ესაია 10:12
და იქნება, როცა დაასრულებს უფალი მთელ თავის საქმეს სიონის მთაზე და იერუსალიმში, მაშინღა მოინახულებს აშურის მეფის დიდგულობის ნაყოფს და მისი ქედმაღლური მზერის შედეგს.

ფსალმუნები 30:23
შეიყვარეთ უფალი, ღვთისნიერნო მისნო; ერთგულს იცავს უფალი და მრავალგზის მიუზღავს ამაყებს.

2 ტიმოთეს 3:4
მოღალატენი, თავხედნი, გაბღენძილნი, ღმერთზე მეტად სიამეთა მოყვარულნი,

იგავები 130:1
უფალო, არ გავდიდგულებულვარ და ჩემი თვალები მაღლა არ ამიწევია; არც დიდ და მიუწვდომელ საქმეებში ჩავრეულვარ;