სიკვდილის ჟამი ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 102:15-16
ბალახივით არის დღენი კაცისა; ველის ყვავილივით აყვავდება; რადგან ქარი გადაუქროლებს და აღარ არის, და ვეღარავინ იცნობს მის ნადგომს;

იობი 7:6-8
ჩემი დღენი ჯარის უსწრაფესად ბრუნავენ და უიმედოდ იწურებიან. გახსოვდეს, ქროლვაა ჩემი სიცოცხლე, არ მობრუნდება ჩემი თვალი სიკეთის ხილვად. ვეღარ მიხილავს თვალი, ჩემი მნახველი, თვალებს მომაპყრობ, მაგრამ მე უკვე აღარ ვიქნები!

იობი 14:1-2
„ადამიანი, ქალის ნაშობი, დღემოკლეა და სავსეა ურვით. ყვავილივით იფურჩქნება და ჭკნება, ჩრდილივით გარბის და კვალს არ ტოვებს.

ფსალმუნები 36:2
რადგან ბალახივით მალე გახმებიან და მწვანილივით დაჭკნებიან.

ფსალმუნები 101:11
ჩემი დღეები გადახრილი ჩრდილივითაა და მე ბალახივით ვხმები.

იობი 5:26
საფლავში მხცოვანი ჩახვალ, როგორც პურის ძნა, თავის დროზე რომ იმკება.

დაბადება 47:29
და მოახლოვდა ჟამი ისრაელის სიკვდილისა, და უხმო თავის ძეს, იოსებს და უთხრა მას: „თუ ვპოვე მადლი შენს თვალში, ამომიდევი შენი ხელი საზარდულქვეშ და მიყავი წყალობა და ერთგულება: ნუ დამმარხავ ეგვიპტეში,

3 მეფეთა 2:1
და მოახლოვდა დავითის სიკვდილის ჟამი და ეს უანდერძა მან თავის შვილს სოლომონს:

ლუკას 12:19-20
და ვეტყვი ჩემს სულს: სულო, ბევრი სიკეთე გაქვს დაგროვილი მრავალი წლისათვის; მოისვენე, ჭამე, სვი, იმხიარულე.’ მაგრამ უთხრა მას ღმერთმა: ‘უგუნურო, ამაღამ სულს მოგთხოვენ და, რაც დაიმზადე, ვიღას დარჩება?’