ღმერთი საყრდენია ბიბლიური ციტატები

2 მეფეთა 22:19
თავს დამესხნენ ჩემი გასაჭირის დღეს და უფალი იყო ჩემი საყრდენი.

ფსალმუნები 17:18
ჩემი გაჭირვების ჟამს გამოვიდნენ ჩემს წინააღმდეგ და უფალი იყო ჩემი საყრდენი.

ფსალმუნები 3:5
ვწვებოდი, ვიძინებდი და ვიღვიძებდი, რადგან უფალი იყო ჩემი შემწე.

ფსალმუნები 36:17
რადგან შეიმუსრება უკეთურთა მკლავები, მართალთა შემწე კი ღმერთია.

ფსალმუნები 40:3
უფალი გაამაგრებს მას მისი სნეულების სარეცელზე; ავადმყოფობის სარეცელიდან წამოაყენებს მას.

ფსალმუნები 53:4
აჰა, ღმერთია ჩემი შემწე, ღმერთია ჩემი სულის განმამტკიცებელი.

ფსალმუნები 54:22
მიანდე უფალს შენი საზრუნავი და ის განგამტკიცებს, არასოდეს დაუშვებს მართლის წაბორძიკებას.

ფსალმუნები 36:24
კიდეც რომ წაბორძიკდეს, არ დაეცემა, რადგან უფალს უჭირავს მისი ხელი.

ფსალმუნები 40:12
შემეწიე ჩემი უბიწოებისთვის და შენ წინაშე დამაყენე სამარადისოდ.

ესაია 48:2
რადგან წმიდა ქალაქის სახელით იწოდებით და ისრაელის ღმერთს ეყრდნობით; ცაბაოთ უფალია მისი სახელი!

მიქა 3:12
ქრთამით რომ სჯით სამართალს თავკაცნო და გასამრჯელოს საფასურად მოძღვრავთ მღვდლებო; ვერცხლზე მისნობთ წინასწარმეტყველნო, თანაც უფალს ეყრდნობით და ამბობთ: “განა ჩვენ შორის არ არისო უფალი? არ გვეწევა უბედურება!”