Home1კორინთელთა

1 კორინთელთა 10

ახალი აღთქმა
პავლე მოციქულის პირველი წერილი კორინთელთა მიმართ
გაფრთხილება მეკერპეობაზე

101 არ მინდა, ძმებო, არ იცოდეთ, რომ ჩვენი მამები ყველანი ღრუბელქვეშ იყვნენ და ყველამ გაიარა ზღვა. 2 და ყველანი მოინათლნენ მოსეს მიერ ღრუბელში და ზღვაში. 3 და ყველანი ჭამდნენ ერთსა და იმავე სულიერ საჭმელს 4 და ყველანი სვამდნენ ერთსა და იმავე სულიერ სასმელს, ვინაიდან სვამდნენ სულიერი კლდიდან, რომელიც თან დაჰყვებოდა მათ. ხოლო ეს კლდე იყო ქრისტე. 5 მაგრამ მათგან უმრავლესობა როდი მოიწონა ღმერთმა: ვინაიდან ისინი უდაბნოში დაეცნენ. 6 ეს კი ჩვენთვის მაგალითი იყო, რათა არ შევნატროდეთ ბოროტს, როგორც შენატროდნენ ისინი. 7 არც კერპთაყვანისმცემლები იყოთ, როგორც ზოგიერთნი მათგანი, როგორც სწერია: „დასხდა ხალხი საჭმელ–სასმელად, და წამოდგნენ სათამაშოდ.“ 8 ნურც ვიმეძავებთ, როგორც ზოგიერთნი მათგანი მეძაობდა, და ერთ დღეს ოცდასამი ათასი კაცი დაეცა. 9 ნურც გამოვცდით უფალს, როგორც ზოგიერთმა მათგანმა გამოსცადა და ისინი გველებისაგან დაღუპნენ. 10 არც იდრტვინოთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი დრტვინავდა და დაიღუპნენ შემმუსვრელისაგან. 11 ყოველივე ეს მათ დაემართათ სამაგალითოდ და აღწერილია ჩვენს დასარიგებლად, რომლებმაც მივაღწიეთ სოფლის აღსასრულს. 12 ამიტომ, ვინც ფიქრობს, რომ დგას, იფრთხილოს, რომ არ წაიქცეს. 13 არ შეგმთხვევიათ განსაცდელი, გარდა ადამიანურისა; და სარწმუნოა ღმერთი, რომელიც არ დაუშვებს, რომ თქვენ შესაძლებლობაზე მეტად გამოიცადოთ, არამედ განსაცდელში გამოსავალსაც მოგცემთ, რომ შეძლოთ ატანა.
   14 ამიტომ, ჩემო საყვარელნო, განერიდეთ კერპთაყვანისმცემლობას. 15 როგორც გონიერებს გელაპარაკებით; თავად განსაჯეთ, რასაც ვამბობ. 16 კურთხევის სასმისი, რომელსაც ჩვენ ვაკურთხებთ, განა ქრისტეს სისხლის თანაზიარება არ არის? პური, რომელსაც ჩვენ ვტეხთ, განა ქრისტეს სხეულის თანაზიარება არ არის? 17 ვინაიდან პური ერთია, ჩვენ კი მრავალნი – ერთი სხეული, რადგან ყველა ერთი პურიდან ვეზიარებით. 18 შეხედეთ ისრაელს ხორცის მიხედვით: ვინც მსხვერპლიდან ჭამს, განა ისინი სამსხვერპლოს ზიარნი არ არიან? 19 მაშ, რას ვამბობ? განა იმას, რომ რამეა კერპი? ან იმას, რომ რაიმეს ნიშნავს ნაკერპავი? 20 არამედ, რასაც ისინი სწირავენ, ეშმაკს სწირავენ და არა ღმერთს. მე კი არ მინდა, რომ ეშმაკთა ზიარნი იყოთ. 21 არ შეგიძლიათ სვათ უფლის სასმისი და ეშმაკის სასმისი. არ შეგიძლიათ უფლის სუფრასაც ეზიაროთ და ეშმაკის სუფრასაც. 22 ნუთუ ვბედავთ უფლის განრისხებას? განა მასზე ძლიერები ვართ?

ყველაფერი აკეთეთ ღვთის სადიდებლად

23 ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი აშენებს. 24 არავინ ეძებოს თავისი სარგებელი, არამედ სხვისი. 25 ყველაფერი, რაც ბაზარში იყიდება, ჭამეთ და ნურაფერს გამოიძიებთ სინდისის გამო. 26 რადგან უფლისაა მიწა და მისი სისავსე. 27 ხოლო თუ მიგიწვევთ რომელიმე ურწმუნოთაგანი და მოისურვებთ მასთან წასვლას, ყველაფერი ჭამეთ, რასაც თქვენს წინ დააწყობენ და ნურაფერს გამოიძიებთ სინდისის გამო. 28 ხოლო თუ ვინმე გეტყვით: ეს ნაკერპავიაო, ნუ შეჭამთ მთქმელის გამო და სინდისის გამო, რადგან უფლისაა მიწა და მისი სისავსე. 29 სინდისს ვამბობ არა შენსას, არამედ სხვისას. ვინაიდან რატომ იქნას განკითხული ჩემი თავისუფლება სხვისი სინდისით? 30 ხოლო თუ მადლიერებით ვჭამ, რაღად შევიბღალო იმის გამო, რისთვისაც მადლიერი ვარ? 31 ამიტომ ჭამთ, სვამთ, თუ სხვა რამეს აკეთებთ, ყველაფერი აკეთეთ ღვთის სადიდებლად. 32 ნუ შეურაცხყოფთ ნურც იუდეველებს, ნურც წარმართებს და ნურც ღვთის ეკლესიას. 33 ისივე, როგორც მეც ვაამებ ყველას ყველაფერში და სარგებლობას ვეძებ არა ჩემთვის, არამედ მრავალთათვის, რათა გადარჩნენ.

თავი მეცხრე                                                                                                                                  თავი მეთერთმეტე

COMMENTS