პირადი პასუხისმგებლობა ბიბლიის მუხლები

გალატელთა 6:5
ვინაიდან ყველამ თავისი სატარებელი ატაროს.

1 ტიმოთეს 5:8
ხოლო, ვინც არ ზრუნავს თავის ახლობლებზე, უფრო მეტად კი თავისი ოჯახის წევრებზე, იგი განუდგა რწმენას და ურწმუნოზე უარესია.

2 კორინთელთა 5:10
ვინაიდან ჩვენ, ყველანი უნდა გამოვცხადდეთ ქრისტეს სამსჯავროს წინაშე, რათა თითოეულმა მიიღოს იმის მიხედვით, რასაც სხეულის სიცოცხლის დროს აკეთებდა – კეთილს თუ ბოროტს.

მეორე რჯული 24:16
ნუ მოკვდებიან მამები შვილების ცოდვებისთვის და შვილები – მამების ცოდვებისთვის; კაცი მხოლოდ თავისი ცოდვების გამო უნდა მოკვდეს.

იობი 19:4
თუ მართლა შევცდი, ჩემთანვე დარჩება ჩემი შეცდომა.

იგავნი 9:12
თუ დაბრძენდი, შენთვის დაბრძენდი და თუ მქირდავი ხარ, შენვე დაზარალდები.

იერემია 31:30
რადგან თითოეული თავისი ურჯულოებით მოკვდება. ვინც მკვახე ყურძენს შეჭამს, კბილებიც იმას მოეკვეთება.

ეზეკიელი 18:20
ცოდვილი კაცი კი მოკვდება! ძემ არ უნდა იტვირთოს თავისი მამის უმართლობა და მამამ – ძისა; მართალზე მისი სიმართლე იქნება და ბოროტზე – მისი ბოროტება.

რომაელთა 14:4
ვინ ხარ შენ, სხვისი მონის განმკითხველო? თავისი უფლის წინაშე დგას იგი ან ეცემა; მაგრამ წამოყენებული იქნება, ვინაიდან ღმერთს ძალუძს მისი წამოყენება.