ღმერთი ისმენს ჩემს ლოცვებს ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 3:4
ჩემი ხმით მოვუხმობდი უფალს და მიპასუხა თავისი წმიდა მთიდან.

ფსალმუნები 114:1
მიყვარს უფალი, რადგან ისმენს ჩემს ხმას და ჩემს ვედრებას.

2 მეფეთა 22:4
მოვუხმე უფალს, დიდად საქებარს და გადამარჩინა ჩემი მტრებისგან.

ფსალმუნები 17:3
მოვუხმობ უფალს, დიდად საქებარს და დამიხსნის ჩემი მტრებისგან.

ფსალმუნები 16:6
მოგიხმობ, ღმერთო, რადგან მიპასუხებ; ყური მომაპყარ, მოისმინე სიტყვები ჩემი.

ფსალმუნები 54:17
საღამოთი, დილით და შუადღით შევევედრები, შევტირებ და მოისმენს ჩემს ხმას.

ფსალმუნები 4:3
მაგრამ იცოდეთ, რომ ღვთისმოსავი ამოირჩია ღმერთმა: უფალი მისმენს, როცა მოვუხმობ მას.

1 იოანე 3:22
და რასაც კი ვთხოვთ, მივიღებთ მისგან, რადგან ვიცავთ მის მცნებებს და მოსაწონს ვიქმთ მის წინაშე.