ღმერთი ჩვენი თავშესაფარია ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 31:7
რადგან შენ ხარ ჩემი თავშესაფარი, გაჭირვებისგან მიფარავ და ხსნის სიხარული შემომარტყი გარს.

ფსალმუნები 118:114
ჩემი თავშესაფარი და ფარი ხარ, შენს სიტყვაზე ვარ მინდობილი.

ფსალმუნები 16:8
თვალის გუგასავით გამიფრთხილდი, შენი ფრთების ჩრდილქვეშ შემიფარე,

ფსალმუნები 26:5
რადგან შემიფარებს იგი თავის კარავში გაჭირვების ჟამს, დამიცავს თავისი კარვის საფარქვეშ, კლდეზე ამამაღლებს.

ფსალმუნები 30:20
შენ იფარავ მათ შენი პირის საფარველქვეშ ადამიანთა ხრიკებისგან, იცავ მათი ენით მომხდარი დავიდარაბისგან.

ფსალმუნები 63:2
დამიფარე სიავის მოქმედთა ფარული ზრახვებისგან, სიმრუდის მოქმედთა ამბოხისგან.

ფსალმუნები 142:9
შენი ნების შესრულება მასწავლე, რადგან ჩემი ღმერთი ხარ შენ. შენი კეთილი სული წამიძღვეს სწორ გზაზე.

ესაია 32:2
ისე იქნება ყოველი მათგანი, როგორც თავშესაფარი ქარში და სამალავი ავდარში, როგორც წყლის ნაკადულები გამომშრალ ქვეყანაში, როგორც მაღალი კლდისგან დაფენილი ჩრდილი გამოფიტულ მიწაზე.

ფსალმუნები 60:3
რადგან შენ ხარ ჩემი მფარველი, ძლიერი კოშკი – მტრისგან დამცველი.

ფსალმუნები 67:20
ღმერთია, ჩვენი ხსნის ღმერთი, უფალი ღმერთის ხელშია ხსნა სიკვდილისგან.