ღმერთი ბრძენია ბიბლიის მუხლები

იობი 12:13
ღმერთთანაა სიბრძნე და ძალა, მას ეკუთვნის რჩევა და გაგება.

ფსალმუნები 146:5
დიადია უფალი და ძლევამოსილი, გონიერება მისი განუზომელია.

იგავნი 3:19
უფალმა სიბრძნით დააფუძნა დედამიწა, გონიერებით განამტკიცა ცანი.

ესაია 55:9
და როგორც ზეცაა დედამიწაზე მაღალი, ჩემი გზებიც ასევე მაღალია თქვენს გზებზე და ჩემი ზრახვები – თქვენს ზრახვებზე.

რომაელთა 16:27
ერთადერთ ბრძენ ღმერთს, იესო ქრისტეს მეშვეობით, დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ!