ღარიბის შევიწროვება ბიბლიის მუხლები

იგავები 22:7
მდიდარი ღარიბზე ბატონობს, მსესხებელი კი გამსესხებელს ემონება.

ესაია 10:2
რათა გაამრუდოს გაჭირვებულთა სამართალი, დაჩაგროს ჩემი ხალხის ღარიბები, ნადავლად გაიხადოს ქვრივები და გაძარცვოს ობლები.

იგავები 14:20
ღარიბი თავისი მოყვასისთვისაც კი საძულველია, მდიდრის მოყვარული კი მრავალია.

იობი 24:4
გაჭირვებულს ხელს კრავენ გზიდან; ერთიანად მიიმალნენ ქვეყნის ღარიბნი.

გამოსვლა 8:4
შენ, შენს ხალხს და ყოველ შენს მსახურს შემოგახტებათ ბაყაყები.

ამოსი 5:11
წადით, თვითონ მოაგროვეთ ბზე, სადაც იპოვით, რადგან არ შემცირდება თქვენი სამუშაო