HomeUncategorized

ამოსი 5

ძველი აღთქმა
ამოსი

51 ისმინეთ ეს სიტყვა, თქვენზე რომ ვამბობ, როგორც საგოდებელს, ისრაელის სახლო! 2 დაეცა, ვეღარ დგება ისრაელის ქალწული; მიწაზე გართხმულა, არავინაა მისი წამომყენებელი! 3 რადგან ასე ამბობს უფალი ღმერთი: „ქალაქს, ათასის გამომყვანს, ასიღა შერჩა და ასის გამომყვანს ათიღა შერჩა ისრაელის სახლიდან.” 4 რადგან ასე ეუბნება უფალი ღმერთი ისრაელის სახლს: „მეძებეთ და ცოცხალი დარჩებით! 5 ნუ ეძებთ ბეთელს და გილგალში ნუ მიდიხართ, ბეერ-შებაყში ნუ დაიარებით; რადგან დატყვევდება გილგალი და ბეთელი გაცამტვერდება. 6 ეძებეთ უფალი და ცოცხალი დარჩებით, რომ ცეცხლივით არ წაეკიდოს იოსების სახლს შთასანთქმელად, რადგან არავინ იქნება ჩამქრობი ბეთელში. 7 სამართალს აბზინდად რომ აქცევთ და სიმართლეს მიწად რომ თელავთ!” 8 რომელმაც შექმნა ხომლი და ორიონი, რომელიც წყვდიადს დილად გადააქცევს და დღეს ღამესავით აბნელებს, რომელიც უხმობს ზღვის წყლებს და მიწის პირზე მოაქცევს, უფალია მისი სახელი. 9 დაქცევით დაატყდება თავს ძლიერს და ეწევა დაქცევა ციხე-სიმაგრეს. 10 შეიძულეს სამსჯავროში მამხილებელი და წრფელად მოუბარი შეიძაგეს. 11 ამიტომ, რაკი თრგუნავთ ბეჩავ ხალხს და უკანასკნელ ლუკმას აცლით, თლილი ქვებით ააგებთ სახლებს, მაგრამ იქ ვერ იცხოვრებთ; საუცხოო ვენახებს გააშენებთ, მაგრამ ვერ შესვამთ მათ ღვინოს. 12 რადგან ვუწყი უამრავი შენი დანაშაული და მძიმე ცოდვები: მართალს ავიწროებთ, ქრთამს იღებთ და სამსჯავროდან დევნით ღარიბ-ღატაკთ. 13 ამიტომაც დუმს ბრძენი კაცი ასეთ დროში, რადგან ეს ცუდი დროებაა. 14 ეძიეთ სიკეთე და არა ბოროტება, რათა ცოცხალი დარჩეთ; ცაბაოთ უფალიც თქვენთან იქნება, როგორც თქვენ ამბობთ. 15 შეიძულეთ ბოროტი და კეთილი შეიყვარეთ; დაამკვიდრეთ სამსჯავროში სამართალი, ვინძლო შეიწყალოს უფალმა, ცაბაოთ ღმერთმა, იოსების ნატამალი! 16 რადგან ასე ამბობს უფალი, ცაბაოთ ღმერთი: „ყველა ქუჩაზე გლოვა იქნება, და იტყვიან ყველა შუკაში: ‘ვაი, ვაი!’ მოუხმობენ მიწის მუშაკს საგოდებლად და საგლოვად – მოტირალებს. 17 ყველა ვენახში გლოვა იქნება, როცა მე გავივლი შენს წიაღში,” – ამბობს უფალი. 18 ვაი, უფლის დღის მონატრულთ! რისთვის გინდათ უფლის დღე? ბნელია ის და არა ნათელი. 19 როგორც ლომისგან გაქცეულ კაცს დახვდება დათვი, ან სახლში მისული მიეყუდება კედელს და გველი უკბენს. 20 განა ბნელი არ არის უფლის დღე და არა ნათელი? წყვდიადია და შუქის ნატამალი არ არის მასში. 21 „მძულს, მეზიზღება თქვენი დღესასწაული და ვეღარ ვისუნთქავ თქვენს ზეიმებზე! 22 აღარ ვიღებ თქვენს აღსავლენებს და ძღვენს, ზედაც არ ვუყურებ ნასუქალ ხარებს, სამადლობელ მსხვერპლად რომ მწირავთ. 23 გამარიდეთ თქვენი სიმღერების ხმაური, თქვენი ქნარის ხმის მოსმენა აღარ მსურს. 24 წყალივით იდინოს სამართალმა და იყოს სიმართლე დაუწყვეტელ ნაკადულივით. 25 განა მოგქონდათ ჩემთან მსხვერპლი და ძღვენი ორმოცი წლის მანძილზე უდაბნოში, ისრაელის სახლო? 26 დაატარებდით თქვენი მოლოქის და ქიუნის კარავს, თქვენს კერპებს და თქვენი ღმერთების ვარსკვლავს, თქვენსავე ნაკეთებს. 27 ამიტომაც დამასკოს იქით გადაგასახლებთ,” – ამბობს უფალი, ცაბაოთ ღმერთია მისი სახელი.

თავი მეოთხე                                                                                                                                             თავი მეექვსე

COMMENTS