დაბადების დღეები – ბიბლიური ციტატები

იობი 3:1
და ამის შემდგომ გახსნა იობმა ბაგე და დასწყევლა თავისი დღე.

იერემია 20:14
წყეული იყოს ის დღე, როდესაც დავიბადე! დღე, როდესაც მშობა დედაჩემმა, არ იყოს კურთხეული!

დაბადება 40:20
მესამე დღეს ფარაონის დაბადების დღე იყო, და გაუმართა ფარაონმა ნადიმი თავის ყველა მსახურს და გაიხსენა თავისი მწდეთუხუცესი და მეპურეთუხუცესი.

მარკოზის 6:21
დადგა მარჯვე დღე, როცა ჰეროდემ თავის დაბადების დღეს ლხინი გაუმართა თავის მთავრებს, ათასისთავებს და გალილეველ აზნაურებს.

ფსალმუნები 89:12
ჩვენი დღეების დათვლა გვასწავლე, რათა შევიძინოთ ბრძენი გული.

იობი 36:26
აჰა, მაღალია ღმერთი და ვერ შევიცნობთ მას, მისი წელთა რიცხვი აურაცხელია.

ეკლესიასტე 7:1
კარგი სახელი სჯობს კარგ ნელსაცხებელს და სიკვდილის დღე – შობის დღეს.