ღმერთი ხედავს უკეთურს ბიბლიის მუხლები

დაბადება 6:5
და იხილა ღმერთმა, რომ იმატა ადამიანთა უკეთურებამ ქვეყანაზე, რომ მუდამჟამს უკეთური იყო მათი გულისთქმა.

დაბადება 6:12
და იხილა ღმერთმა ქვეყანა და ნახა, რომ წარყვნილიყო, რადგან გაერყვნა ყოველ ხორციელს თავისი გზა ქვეყანაზე.

დაბადება 11:5
და ჩამოვიდა უფალი, რათა ენახა ქალაქი და გოდოლი, რომელსაც აშენებდნენ ადამიანების ძეები.

დაბადება 18:21
ჩავალ და ვნახავ, საქმით დაიმსახურეს თუ არა სამდურავი, ჩემამდე რომ მოაწია; თვითონ შევიტყობ.“

გამოსვლა 14:24
ისე მოხდა, რომ მოხედა უფალმა დილის გუშაგობისას ეგვიპტელთა ბანაკს ცეცხლოვანი და ღრუბლოვანი სვეტიდან და შეაძრწუნა მათი ბანაკი.

ამოსი 9:8
აჰა, უფალი ღმერთის თვალები ცოდვილ სამეფოზეა და მე აღვგვი მას მიწის პირისაგან; ოღონდ საბოლოოდ არ აღვგვი იაკობის სახლს! – ამბობს უფალი.

მეორე რჯული 32:19
იხილა უფალმა და რისხვით უარყო თავისი ძეები და ასულები.

იგავნი 21:12
აკვირდება მართალი უმართლოს სახლს, როგორ ეცემა და ნადგურდება.

გამოსვლა 32:9
უთხრა უფალმა მოსეს: „ვხედავ ამ ხალხს და აჰა, ქედმაგარი ხალხია.

მეორე რჯული 9:13
კიდევ მითხრა უფალმა: „ვნახე, რომ ქედმაგარი ყოფილა ეს ხალხი.