უმადურობის გამოვლენა ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 37:20
კეთილის წილ ბოროტის გადამხდელნი, იმისთვის მემტერებიან, სიკეთეს რომ მივყვები.

2 ტიმოთეს 3:2
ვინაიდან ადამიანები იქნებიან საკუთარ თავზე შეყვარებულნი, ვერცხლის მოყვარენი, მკვეხარანი, ამპარტავანნი, მგმობელნი, მშობლების ურჩნი, უმადურნი, უწმიდურნი,

იობი 19:14
უგულებელმყვეს ჩემმა ნათესავებმა და დამივიწყეს შინაურებმა;

იობი 19:15-16
უცხოდ შემრაცხეს ჩემს სახლში შემოკედლებულებმა და მხევლებმა, უცხოტომელივით ვარ მათ თვალში. მსახურს ვუხმობ და არ მპასუხობს, ვევედრები მას ჩემი პირით.

ფსალმუნები 108:5
კეთილის წილ ბოროტი მომაგეს და ჩემი სიყვარულის წილ – სიძულვილი.

ფსალმუნები 37:11
ჩემი მოყვარულნი და მეგობარნი განერიდნენ ჩემს წყლულებს და ჩემი ახლობლები შორს განმიდგნენ.


მსგავსი თემები:

უმადურობის მაგალითები       ღვთისადმი უმადურობა      უმადურობა