თვალისჩინი ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 16:8
შემინახვ თვალისჩინივით, შენი ფრთების ჩრდილქვეშ შემიფარე.

მეორე რჯული 32:10
მან იპოვა იგი უდაბურ ქვეყანაში. უსახურობაში და უდაბნოს ყმუილში. თავს ევლებოდა იგი, თავისი თვალისჩინივით უფრთხილდებოდა მას.

იგავნი 7:2
შეინახე ჩემი მცნებანი და ჩემი რჯული როგორც თვალისჩინი.

მარკოზის 8:25
შემდეგ კვლავ დაადო ხელი თვალებზე და მას თვალისჩინი აღუდგა, განიკურნა და ყველაფერი ნათლად დაინახა.

1 მეფეთა 4:15
ოთხმოცდათვრამეტი წლისა იყო ყელი, თვალისჩინი წართმეული ჰქონდა, ვერ ხედავდა.

დაბადება 27:1
და იყო, რომ როცა მოხუცდა ისაკი და დაუსუსტდა თვალისჩინი და ვეღარ ხედავდა, მოუხმო ესავს, თავის უფროს ძეს, და უთხრა მას: „შვილო ჩემო!” და მან უთხრა: „აქა ვარ.”

3 მეფეთა 14:4
ასე გააკეთა იერობყამის ცოლმა. ადგა და წავიდა შილოს, და მივიდა ახიას სახლში. მაგრამ ვეღარ ხედავდა ახია, რადგან სიბერის გამო თვალის ჩინი წართმეოდა.