სიბრძნე სიმდიდრეს იძლევა ბიბლიური ციტატები

იგავნი 3:16
დღეგრძელობა მის მარჯვენაშია, მარცხენაში – სიმდიდრე და პატივი.

იგავნი 8:18
ჩემთანაა სიმდიდრე და პატივი, ულევი დოვლათი და სიმართლე.

იგავნი 8:21
რათა სიმდიდრე დავუმკვიდრო ჩემს მოყვარულებს და ავავსო მათი საგანძურები.

იგავნი 14:24
ბრძენკაცთა გვირგვინი მათი სიმდიდრეა, ბრიყვთა სამკაული კი უგუნურებაა.

იგავნი 21:20
სანუკვარი განძი და ზეთია ბრძენის სახლში, ბრიყვი კაცი კი შთანთქავს მათ.

იგავნი 24:4
ცოდნის გამო ივსება ოთახები ყოველგვარი ძვირფასი და საამური სიმდიდრით.

ეზეკიელი 28:4-5
შენი სიბრძნითა და გონიერებით დააგროვე ქონება და ოქრო-ვერცხლი შენს საგანძურებში. შენი დიდი სიბრძნით ივაჭრე და ქონება გაიმრავლე; და აღზევდა შენი გული სიმდიდრით.