გადარჩენა ყველას შეუძლია ბიბლიური ციტატები

ლუკას 3:6
და ყოველი ხორციელი იხილავს ხსნას ღმერთისას”.

საქმეები 2:21
და იქნება: ყოველი, ვინც მოუხმობს უფლის სახელს, გადარჩება.

რომაელთა 5:18
ამრიგად, თუ ერთის დანაშაულით ყველა ადამიანს დაედო მსჯავრი, ასევე ერთის სიმართლით ყველა ადამიანი გამართლდება სასიცოცხლოდ.

რომაელთა 10:13
რადგანაც უფლის სახელის ყველა მხმობელი ცხონდება.

1 ტიმოთეს 2:4
რომელსაც ნებავს, რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს და მიაღწიოს ჭეშმარიტების შემეცნებას.

ტიტეს 2:11-12
ვინაიდან გამოჩნდა ღვთის მადლი, რომელიც ყველა ადამიანის მხსნელია, რომელიც გვასწავლის, რომ უარვყოთ უღმერთობა და ამქვეყნიური გულისთქმანი, და გონივრულად, სიმართლითა და ღვთისმოსაობით ვიცხოვროთ ამ წუთისოფელში.

2 პეტრეს 3:9
არ აყოვნებს უფალი აღთქმულს, ზოგიერთებს რომ დაყოვნებად ეჩვენებათ; არამედ სულგრძელია თქვენდამი, რადგან ის კი არ სურს, რომ ვინმე დაიღუპოს, არამედ ის, რომ ყველამ მოინანიოს.