ფიცხი ბიბლიური ციტატები

იგავნი 14:17
გულფიცხი უგუნურად მოქმედებს, ავისმზრახველი კაცი შეძულებულია.

იგავნი 14:29
რისხვაში ნელი დიდად გონიერია, ფიცხი კი სიბრიყვეს ავლენს.

იგავნი 29:11
ბრიყვი მთელ თავის რისხვას გამოხატავს, ბრძენი კი თავს იკავებს.

იგავნი 29:22
მრისხანე კაცი შფოთს იწვევს, გულფიცხი – მრავალ დანაშაულს.

იგავნი 15:18
ფიცხი კაცი შუღლს აღვივებს, სულგრძელი კი აცხრობს დავას.

იგავნი 19:19
ფიცხი და მრისხანე კაცი მკაცრად დასაჯე, რადგან თუ დაინდობ, მაინც მოგიწევს დასჯა.

იგავნი 22:24
ნუ დაუმეგობრდები ბრაზიანს და ფიცხ კაცს ნუ დაემგზავრები,