ბოროტთა ბილიკები ბიბლიური ციტატები

იობი 6:18
იცვლიან კალაპოტებს, არარაობაში მიედინებიან და იღუპებიან.

იობი 24:13
სინათლის წინააღმდეგ ამბოხებულთაგან არიან ესენი, არ აღიარებენ მის გზებს და არ რჩებიან მის ბილიკებზე.

ესაია 59:8
მშვიდობის გზები არ უწყიან, სამართალი არ არის მათ მისვლა-მოსვლაში, გაიმრუდეს ბილიკები, ვინც მათზე გაივლის, არ იცის მშვიდობა.

იგავნი 2:18
მისი სახლი სიკვდილში იძირება და მისი ბილიკები მკვდრებისკენ მიემართება.

იგავნი 1:15
შვილო, ნუ ივლი მათ გზაზე, აარიდე ფეხი მათ გზასავალს,

ესაია 59:7
ბოროტისკენ გაურბით ფეხები, უდანაშაულო სისხლის დასაღვრელად მიისწრაფიან. მათი ფიქრები უმართლო ფიქრებია, ძალადობა და განადგურებაა მათ გზებზე.

ესაია 3:12
ჩვილნი ავიწროებენ ჩემს ხალხს და დედაკაცნი მმართველობენ მასზე; ჩემო ხალხო, შენი წინამძღოლნი გაცდუნებენ და სავალი გზები გაგიმრუდეს.

ოსია 2:6
ამიტომ, აჰა, გადავუღობავ გზას ნარ-ეკლით, ზღუდეს ავაგებ და ვეღარ მიაგნებს თავის ბილიკებს.