ანჩხლი ქალი ბიბლიური ციტატები

იგავნი 21:9
ერდოს კუთხეში ცხოვრება სჯობს, ანჩხლ ქალთან ერთ ჭერქვეშ ყოფნას.

იგავნი 25:24
სხვენის კუთხეში ცხოვრება სჯობს, ანჩხლ ქალთან ერთ სახლში ცხოვრებას.

იგავნი 21:19
უდაბნოში ცხოვრება სჯობს ანჩხლ და კაპას ცოლთან ყოფნას.

იგავნი 27:15
რაღა წვიმიან დღეს მჟონავი სახურავი, და რაღა ანჩხლი ცოლი;

იგავნი 19:13
ბრიყვი ვაჟი მამის უბედურებაა, ცოლის ჭირვეულობა კი შეუწყვეტელი წვეთა.