წმინდანების რეაქცია სიცრუეზე ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 118:163
მძულს და მძაგს სიცრუე, შენი რჯული კი მიყვარს.

იგავნი 13:5
მართალს სძულს ცრუ სიტყვა, უკეთური კი სამარცხვინოდ და უღირსად იქცევა.

სოფონია 3:13
აღარ ჩაიდენს უსამართლობას ისრაელის ნატამალი, აღარ იცრუებს და აღარ იქნება მათ ბაგეებში მზაკვარი ენა; მოძოვენ და დაისვენებენ, აღარავინ შეაშინებს მათ.

ფსალმუნები 39:4
ნეტარია კაცი, ვინც უფალზე ამყარებს იმედს და არ მიმართავს ამაყებს და სიცრუის მოყვარულებს.

ფსალმუნები 100:7
ვერ დამკვიდრდება ჩემს სახლში სიყალბის მქმნელი; ტყუილის მოლაპარაკე ვერ დაფუძნდება ჩემს თვალწინ.

ფსალმუნები 118:29
სიცრუის გზა განმაშორე და შენი რჯულისამებრ შემიწყალე.

იგავნი 30:8
ამაოება და ტყუილი განმაშორე, ნურც სიღარიბეში ჩამაგდებ და ნურც სიმდიდრეს მომცემ; ჩემი სამყოფი პურით გამომკვებე,


მსგავსი თემები:

სიცრუე       ბოროტის სიძულვილი