ქრისტე მარადიულია ბიბლიის მუხლები

ებრაელთა 13:8
იესო ქრისტე იგივეა გუშინ და დღეს და უკუნისამდე.

ებრაელთა 7:3
უმამო, უდედო, უგვარტომო, არც დღეთა დასაბამი აქვს, არც სიცოცხლის დასასრული, ღმერთის ძის მსგავსად რჩება ის მღვდლად სამარადისოდ.

ფსალმუნები 101:27
შენ კი იგივე ხარ, და შენი წლები არ დაილევა!

ებრაელთა 1:12
მოსასხამივით დაახვევ მათ და სამოსელივით გამოიცვლებიან. შენ კი იგივე ხარ და შენი წლები არ დასრულდება.“

ფსალმუნები 71:17
მისი სახელი იქნება უკუნისამდე, ვიდრე მზე არსებობს, იბრწყინებს მისი სახელი, და იკურთხებიან მის მიერ ქვეყნიერების ყოველი ტომი, ყოველი ხალხი შენატრებს მას.

გამოცხადება 1:18
და ცოცხალი. მკვდარი ვიყავი და, აჰა, ცოცხალი ვარ უკუნითი უკუნისამდე. მიპყრია სიკვდილისა და ჯოჯოხეთის კლიტენი.

ებრაელთა 7:21-24
ვინაიდან ისინი გახდნენ მღვდლები ფიცის გარეშე, ეს კი – ფიცით მის მიერ, რომელმაც უთხრა მას: „დაიფიცა უფალმა და არ შეინანებს: ‘შენ ხარ მღვდელი უკუნისამდე მელქიცედეკის წესით’”.  ესოდენ უმჯობესი აღთქმის თავდებიც იესო გახდა. მღვდელი ბევრი იყო, რადგან სიკვდილის გამო ვერ რჩებოდნენ სამსახურში, მას კი, უკუნისამდე დარჩენით გარდაუვალი მღვდლობა აქვს.


მსგავსი თემები:

ქრისტე ამბობს ჭეშმარიტებას      ქრისტე განდიდებული       ქრისტე დასაწყისია      ქრისტე და მისი ცხვრები       ქრისტე იცნობს ადამიანებს      ქრისტე კარია      ქრისტე კლდეა      ქრისტე, მაგალითი ჩვენთვის
ქრისტე მეფობს საუკუნოდ       ქრისტე, პირმშო