ქმარი, როგორც თავი ბიბლიის მუხლები

ეფესელთა 5:23
ვინაიდან ქმარი არის ცოლის თავი, ისევე როგორც ქრისტე არის ეკლესიის თავი და ის არის სხეულის მხსნელი.

1 კორინთელთა 11:3
ასევე მინდა იცოდეთ, რომ ყოველი მამაკაცის თავი ქრისტეა, ცოლის თავი – ქმარია და ქრისტეს თავი – ღმერთია.

1 კორინთელთა 11:8-9
ვინაიდან მამაკაცი კი არ არის დედაკაცისგან, არამედ დედაკაცი – მამაკაცისგან. ასევე, მამაკაცი კი არ შექმნილა დედაკაცისთვის, არამედ დედაკაცი – მამაკაცისთვის.

დაბადება 2:20-22
დაარქვა ადამმა სახელი ყველა პირუტყვს, ცის ფრინველს და ველის ცხოველს, მაგრამ არც ერთი არ აღმოჩნდა მისი შესაფერი შემწე. მოჰგვარა უფალმა ღმერთმა ღრმა ძილი ადამს. ამოუღო მძინარეს ერთი ნეკნი და ხორცით დაფარა ის ადგილი. გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამისაგან ამოღებული ნეკნისგან დედაკაცი და მიუყვანა იგი ადამს.

დაბადება 3:16
უთხრა ქალს: დიდად გაგიმრავლებ ტანჯვას ფეხმძიმობისას და დიდი ტკივილებით შობ შვილებს. ქმრისკენ გექნება სწრაფვა, ის კი იბატონებს შენზე.