ნაღველი ბიბლიური ციტატები

ესაია 61:3
მივმადლო სიონის მგლოვიარეთ, მივცე მათ გვირგვინი ფერფლის ნაცვლად, სიხარულის ზეთი – გლოვის ნაცვლად, ქების მოსასხამი – უძლურების სულის ნაცვლად. და უწოდებენ მათ უფლის მიერ დანერგილ სიმართლის სვეტებს, რათა განდიდდეს იგი.

იაკობი 4:9
დანაღვლიანდით, იგლოვეთ და იტირეთ. თქვენი სიცილი გლოვად იქცეს, სიხარული კი – მწუხარებად.

იგავები 14:13
სიცილის დროსაც კი წუხს გული და შესაძლოა, მხიარულება წუხილით დაბოლოვდეს.

იგავები 10:1
იგავნი სოლომონისა: ბრძენი შვილი მამას ახარებს, უგუნური შვილი კი დედის დარდია.

რომაელთა 9:2
რომ დიდია ჩემი მწუხარება და განუწყვეტელია ჩემი გულის ტკივილი.

1 პეტრეს 1:6
ამით გაიხარეთ, თუმცა ამჟამად – თუ საჭიროა – სხვადასხვა განსაცდელით მცირედ გატანჯულნო.

იგავები 12:25
დარდიანი გული თრგუნავს კაცს, კეთილი სიტყვა კი ახარებს.

ფილიპელთა 2:27
ვინაიდან დაავადდა და სიკვდილის პირზეც იყო, მაგრამ ღმერთმა შეიწყალა იგი და არა მარტო იგი, არამედ მეც, რათა მწუხარება მწუხარებაზე არ მქონოდა.