მოდრეკილი – ბიბლიური ციტატები

ფსალმუნები 33:18
ახლოა უფალი გულმოდრეკილებთან, და სულით მორჩილებს იხსნის ის.

ფსალმუნები 50:17
შესაწირავი ღმერთისა არის სული მოდრეკილი; მოდრეკილსა და მორჩილ გულს არ დაამცირებ, ღმერთო.

ფსალმუნები 146:3
განკურნავს გულგატეხილებს და ჭრილობებს შეუხვევს მათ.

ესაია 66:2
ჩემმა ხელმა შექმნა ეს ყველაფერი და ასე გაჩნდა ეს ყველაფერი, ამბობს უფალი. აი, ვის მივაპყრობ მზერას – გლახაკს და სულგამწარებულს, ჩემი სიტყვების მოშიშს.

1 პეტრეს 5:5
ასევე, ახალგაზრდებო, დაემორჩილეთ ხუცესთ. დაემორჩილეთ ერთმანეთს, შეიმოსეთ თავმდაბლობა, რადგან ღმერთი ამპარტავნებს ეწინააღმდეგება, თავმდაბლებს კი მადლს ანიჭებს.