ღვთის სიტყვის ცეცხლი ბიბლიის მუხლები

იერემია 20:9
ვთქვი: „აღარ გავიხსენებ უფალს და აღარ ვილაპარაკებ-მეთქი მისი სახელით”, მაგრამ სიტყვა ცეცხლივით ამიგიზგიზდა გულში, ძვლები გამიხურდა; ვეცადე დამეოკებინა, მაგრამ ვერ შევძელი.

იერემია 23:29
განა ცეცხლივით არაა ჩემი სიტყვა? ამბობს უფალი, და უროსავით არ ანგრევს კლდეს?

იერემია 5:14
ამიტომ ასე ამბობს უფალი, ცაბაოთ ღმერთი: „რადგან ასეთი სიტყვა თქვით, აჰა, ცეცხლად ვაქცევ ჩემს სიტყვებს შენს პირში, ამ ხალხს კი – შეშად, რომელსაც შთანთქავს იგი!


მსგავსი თემები:

ღვთის სიტყვის გაგება        ღვთის სიტყვის მიღება         ღვთის სიტყვის მოსმენა         ღვთის სიტყვის უარყოფა