დროის გამოსყიდვა ბიბლიური ციტატები

ეფესელთა 5:16
გამოისყიდეთ დრო, ვინაიდან ბოროტნი არიან დღენი.

კოლასელთა 4:5
ბრძნულად მოიქეცით გარეშეთა მიმართ და გამოისყიდეთ დრო.

დანიელი 2:8
უპასუხა მათ მეფემ: „დანამდვილებით ვიცი, რომ დროის მოგებას ცდილობთ, რადგან ხედავთ, რომ განმიდგა სიტყვა.

ფსალმუნები 89:12
გვასწავლე ჩვენი დღეების დათვლა, რომ გულს სიბრძნე შევძინოთ.

ეკლესიასტე 12:1
გახსოვდეს შენი შემოქმედი შენი სიჭაბუკის დღეებში, ვიდრე დაგიდგება ავი დღეები და გეწევა წლები, რომლებზეც იტყვი: „აღარ მახარებს ისინი!”

1 კორინთელთა 7:29
ხოლო ამას გეტყვით ძმანო: დრო შემოკლდა, ამიტომ ამიერიდან ცოლიანები ისე უნდა იყვნენ, როგორც უცოლონი.

1 კორინთელთა 7:31
ამ ქვეყნიერებით მოსარგებლენი, თითქოს სრულად არ სარგებლობენ მისით; რადგან წარმავალია ქვეყნიერების ამჟამინდელი სახე.

ეფესელთა 5:15
მაშ, ფრთხილად მოიქეცით – არა როგორც უგუნურნი, არამედ როგორც ბრძენნი.