ზედმეტი წონა ბიბლიური ციტატები

იგავნი 23:2
და ყელზე დანა მიიბჯინე, თუ მსუნაგი ხარ.

იგავნი 23:20
ნურც ღვინის მსმელთა და ხორცით გაუმაძღართა შორის იქნები;

იგავნი 25:16
თაფლს მიაგენი? ჭამე, რამდენიც გჭირდება, რომ არ გამოძღე და უკანვე არ ამოანთხიო.

ფილიპელთა 3:19
მათი ბოლო დაღუპვაა, მათი ღმერთი მუცელია, მათი დიდება კი სირცხვილშია, ისინი მიწიერზე ფიქრობენ.

1 კორინთელთა 6:19
ანდა ნუთუ არ იცით, რომ თქვენი სხეულები ტაძარია თქვენში მყოფი სულიწმიდისა, რომელიც ღვთისგან გაქვთ და რომ თქვენს თავს არ ეკუთვნით?

მსაჯულნი 3:17
და მიართვა ძღვენი ყეგლონს, მოაბის მეფეს; ყეგლონი კი ფრიად ხორცსავსე კაცი იყო.