თავმდაბალი ადამიანები ბიბლიის მუხლები

რიცხვნი 12:3
ყველაზე თავმდაბალი კაცი იყო მოსე დედამიწის ზურგზე.

ფსალმუნები 130:1
უფალო, არ გავდიდგულებულვარ და ჩემი თვალები მაღლა არ ამიწევია; არც დიდ და მიუწვდომელ საქმეებში ჩავრეულვარ;

საქმეები 20:19
ვემსახურებოდი უფალს სრული თავმდაბლობით, მრავალი ცრემლითა და განსაცდელით, რაც იუდეველთა შეთქმულებით შემემთხვა;

იოანეს 3:30
ის უნდა განდიდდეს, მე კი უნდა ვმცირდებოდე.

ამოსი 2:7
თავზე მიწის მტვერს აყრიან უმწეოთ და გზას უმრუდებენ ჩაგრულთ; მამა-შვილი ერთ ქალთან შედის, რათა შებღალონ ჩემი წმიდა სახელი!

2 კორინთელთა 10:1
თვითონ მე, პავლე, რომელიც პირისპირ თქვენ შორის თავმდაბალი ვარ, ხოლო შორით გაბედული თქვენ მიმართ, შეგაგონებთ, ქრისტეს სიმშვიდით და სახიერებით.