მშვიდობისმყოფელნი ბიბლიური ციტატები

მათეს 5:9
ნეტარ არიან მშვიდობისმყოფელნი, რადგან ისინი ღმერთის ძეებად იწოდებიან.

იგავნი 12:20
ავისმზრახველთა გულში სიცრუეა, მშვიდობის მრჩეველთ კი სიხარული აქვთ.

რომაელთა 14:19
მაშ, ვესწრაფოთ მშვიდობასა და ერთმანეთის აღმშენებლობას.

რომაელთა 12:18
თუ შესაძლებელია, თქვენის მხრივ ყველა ადამიანთან მშვიდობიანად იყავით.