თემატური კითხვის გეგმა

თემატურად დაკავშირებული თავები. ამ გეგმის მიზანია, რაც შეიძლება დაუკავშიროს ბიბლიის სხვადასხვა ნაწილები ერთმანეთს, და ამასთანავე, წაკითხვა ცალკეული ბიბლიის წიგნების დასაწყისიდან დასასრულამდე.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

დღე 1 – ფსალმუნები 148; დაბადება 1-2; ეფესელთა 1

დღე 2 – დაბადება 3-4; ეფესელთა 2

დღე 3 – დაბადება 5-6; ფსალმუნები 12; ეფესელთა 3

დღე 4 – დაბადება 7-8; ეფესელთა 4

დღე 5 – ფსალმუნები 8; დაბადება 9-10; ეფესელთა 5

დღე 6 – დაბადება 11-13; ეფესელთა 6

დღე 7 – დაბადება 14-15; ფსალმუნები 47; მათეს 1

დღე 8 – დაბადება 16-18; მათეს 2

დღე 9 – ფსალმუნები 11; დაბადება 19-20; მათეს 3

დღე 10 – დაბადება 21-23; მათეს 4

დღე 11 – დაბადება 24; მათეს 5

დღე 12 – დაბადება 25; მათეს 6; ფსალმუნები 127

დღე 13 – დაბადება 26-27; მათეს 7

დღე 14 – დაბადება 28-29; მათეს 8

დღე 15 – დაბადება 30; მათეს 9

დღე 16 – დაბადება 31; მათეს 10

დღე 17 – დაბადება 32-33; მათეს 11; ფსალმუნები 131

დღე 18 – დაბადება 34; მათეს 12; ფსალმუნები 64

დღე 19 – დაბადება 35; მათეს 13

დღე 20 – დაბადება 36; მათეს 14

დღე 21 – დაბადება 37-38; მათეს 15

დღე 22 – დაბადება 39-40; მათეს 16

დღე 23 – დაბადება 41; ფსალმუნები 40; მათეს 17

დღე 24 – დაბადება 42; მათეს 18

დღე 25 – დაბადება 43-44; მათეს 19

დღე 26 – დაბადება 45-46; მათეს 20

დღე 27 – დაბადება 47; მათეს 21

დღე 28 – დაბადება 48-49; მათეს 22

დღე 29 – დაბადება 50; გამოსვლა 1; მათეს 23

დღე 30 – გამოსვლა 2-3; მათეს 24

დღე 31 – გამოსვლა 4; მათეს 25

დღე 32 – გამოსვლა 5; მათეს 26; ფსალმუნები 41

დღე 33 – გამოსვლა 6; მათეს 27

დღე 34 – გამოსვლა 7-8; მათეს 28; ფსალმუნები 67

დღე 35 – გამოსვლა 9-10; ფსალმუნები 105

დღე 36 – გამოსვლა 11-12; ფსალმუნები 91

დღე 37 – გამოსვლა 13-15; ფსალმუნები 114

დღე 38 – გამოსვლა 16-18; 1 პეტრე 1

დღე 39 – 1 პეტრე 2; გამოსვლა 19-20

დღე 40 – გამოსვლა 21-22; 1 პეტრე 3

დღე 41 – გამოსვლა 23-24; 1 პეტრე 4

დღე 42 – გამოსვლა 25-26; 1 პეტრე 5

დღე 43 – გამოსვლა 27-28; ფსალმუნები 96

დღე 44 – გამოსვლა 29-30; 2 კორინთელთა 1

დღე 45 – გამოსვლა 31-32; 2 კორინთელთა 2

დღე 46 – გამოსვლა 33-34; 2 კორინთელთა 3

დღე 47 – გამოსვლა 35-36; 2 კორინთელთა 4

დღე 48 – გამოსვლა 37-38; 2 კორინთელთა 5

დღე 49 – გამოსვლა 39-40; 2 კორინთელთა 6

დღე 50 – ლევიანნი 1-3; 2 კორინთელთა 7

დღე 51 – ლევიანნი 4-5; 2 კორინთელთა 8

დღე 52 – ლევიანნი 6-7; 2 კორინთელთა 9

დღე 53 – ლევიანნი 8-10; 2 კორინთელთა 10

დღე 54 – ლევიანნი 11; 2 კორინთელთა 11; ფსალმუნები 56

დღე 55 – ლევიანნი 12-13; 2 კორინთელთა 12

დღე 56 – ლევიანნი 14-15; 2 კორინთელთა 13

დღე 57 – 1 იოანეს 1; ლევიანნი 16-18

დღე 58 – 1 იოანეს 2; ლევიანნი 19-21

დღე 59 – ლევიანნი 22-23; 1 იოანეს 3

დღე 60 – ლევიანნი 24-25; 1 იოანეს 4

დღე 61 – 1 იოანეს 5; ლევიანნი 26-27

დღე 62 – რიცხვნი 1-2; ფსალმუნები 68

დღე 63 – რიცხვნი 3-4; ფსალმუნები 134

დღე 64 – რიცხვნი 5-6; ფსალმუნები 61

დღე 65 – რიცხვნი 7; ფსალმუნები 99

დღე 66 – რიცხვნი 8-10; 2 ტიმოთეს 1

დღე 67 – რიცხვნი 11-12; 2 ტიმოთეს 2

დღე 68 – რიცხვნი 13-14; 2 ტიმოთეს 3

დღე 69 – რიცხვნი 15-16; 2 ტიმოთეს 4

დღე 70 – რიცხვნი 17-18; იოანეს 1

დღე 71 – რიცხვნი 19-20; ფსალმუნები 90; იოანეს 2

დღე 72 – ფსალმუნები 135; რიცხვნი 21; იოანეს 3

დღე 73 – რიცხვნი 22; იოანეს 4

დღე 74 – რიცხვნი 23; იოანეს 5

დღე 75 – რიცხვნი 24; იოანეს 6

დღე 76 – რიცხვნი 25; იოანეს 7

დღე 77 – რიცხვნი 26; იოანეს 8

დღე 78 – რიცხვნი 27; იოანეს 9

დღე 79 – რიცხვნი 28; იოანეს 10

დღე 80 – რიცხვნი 29; იოანეს 11

დღე 81 – რიცხვნი 30; იოანეს 12

დღე 82 – რიცხვნი 31; იოანეს 13

დღე 83 – რიცხვნი 32; იოანეს 14

დღე 84 – რიცხვნი 33; იოანეს 15

დღე 85 – რიცხვნი 34; იოანეს 16

დღე 86 – რიცხვნი 35-36; იოანეს 17

დღე 87 – მეორე რჯული 1; იოანეს 18

დღე 88 – მეორე რჯული 2; იოანეს 19; ფსალმუნები 22

დღე 89 – მეორე რჯული 3; ფსალმუნები 133; იოანეს 20

დღე 90 – მეორე რჯული 4; იოანეს 21

დღე 91 – მეორე რჯული 5-6; იგავნი 1

დღე 92 – მეორე რჯული 7-9; იგავნი 2

დღე 93 – მეორე რჯული 10; იგავნი 3; ფსალმუნები 37

დღე 94 – მეორე რჯული 11-12; იგავნი 4

დღე 95 – მეორე რჯული 13-14; იგავნი 5

დღე 96 – მეორე რჯული 15-16; იგავნი 6

დღე 97 – მეორე რჯული 17-18; იგავნი 7

დღე 98 – მეორე რჯული 19-20; იგავნი 8; ფსალმუნები 128

დღე 99 – მეორე რჯული 21-22; იგავნი 9

დღე 100 – მეორე რჯული 23; ფილემონი; იგავნი 10

დღე 101 – მეორე რჯული 24-25; იგავნი 11; ფსალმუნები 49

დღე 102 – მეორე რჯული 26-27; ფსალმუნები 19; იგავნი 12

დღე 103 – მეორე რჯული 28; იგავნი 13

დღე 104 – მეორე რჯული 29-30; იგავნი 14

დღე 105 – მეორე რჯული 31; იგავნი 15; ფსალმუნები 139

დღე 106 – მეორე რჯული 32; იგავნი 16

დღე 107 – მეორე რჯული 33-34; იგავნი 17

დღე 108 – ფსალმუნები 1; იესო ნავეს ძე 1-2; იგავნი 18

დღე 109 – იესო ნავეს ძე 3-5; იგავნი 19

დღე 110 – იესო ნავეს ძე 6-7; იგავნი 20

დღე 111 – იესო ნავეს ძე 8; იგავნი 21; ფსალმუნები 33

დღე 112 – იესო ნავეს ძე 9-10; იგავნი 22

დღე 113 – იესო ნავეს ძე 11-12; ფსალმუნები 149; იგავნი 23

დღე 114 – იესო ნავეს ძე 13-14; იგავნი 24

დღე 115 – იესო ნავეს ძე 15; იგავნი 25

დღე 116 – იესო ნავეს ძე 16-18; იგავნი 26

დღე 117 – იესო ნავეს ძე 19-20; იგავნი 27

დღე 118 – იესო ნავეს ძე 21-22; იგავნი 28

დღე 119 – იესო ნავეს ძე 23-24; ფსალმუნები 115; იგავნი 29

დღე 120 – რუთი 1-2; ფსალმუნები 129; იგავნი 30

დღე 121 – რუთი 3-4; იგავნი 31

დღე 122 – ფსალმუნები 119:1-88

დღე 123 – ფსალმუნები 119:89-176

დღე 124 – მსაჯულნი 1-2; ფსალმუნები 50

დღე 125 – მსაჯულნი 3-4; ფსალმუნები 20

დღე 126 – მსაჯულნი 5-6; ფსალმუნები 121

დღე 127 – მსაჯულნი 7-8; ფსალმუნები 83

დღე 128 – მსაჯულნი 9; ფსალმუნები 120

დღე 129 – მსაჯულნი 10; ფსალმუნები 44; მსაჯულნი 11

დღე 130 – მსაჯულნი 12-14; ფსალმუნები 143

დღე 131 – მსაჯულნი 15-17; 2 პეტრე 1

დღე 132 – მსაჯულნი 18-19; 2 პეტრე 2

დღე 133 – მსაჯულნი 20-21; 2 პეტრე 3

დღე 134 – 1 მეფეთა 1-2; ფსალმუნები 113

დღე 135 – 1 მეფეთა 3-6; ფსალმუნები 97

დღე 136 – ფსალმუნები 124; 1 მეფეთა 7-9

დღე 137 – 1 მეფეთა 10-12; ტიტეს 1

დღე 138 – 1 მეფეთა 13-14; ტიტეს 2

დღე 139 – 1 მეფეთა 15-16; ტიტეს 3

დღე 140 – 1 მეფეთა 17; ფსალმუნები 27

დღე 141 – ფსალმუნები 55; 1 მეფეთა 18-19; ფსალმუნები 42-43

დღე 142 – 1 მეფეთა 20-22; ფსალმუნები 52

დღე 143 – ფსალმუნები 54; 1 მეფეთა 23-24; ფსალმუნები 63

დღე 144 – 1 მეფეთა 25-26; ფსალმუნები 7

დღე 145 – ფსალმუნები 57; 1 მეფეთა 27-29; ფსალმუნები 31

დღე 146 – 1 მეფეთა 30-31; ფსალმუნები 18

დღე 147 – 2 მეფეთა 1-3; ფსალმუნები 141

დღე 148 – ფსალმუნები 58; 2 მეფეთა 4-6

დღე 149 – ფსალმუნები 21; 2 მეფეთა 7-9

დღე 150 – 2 მეფეთა 10-12; ფსალმუნები 51

დღე 151 – ფსალმუნები 36; 2 მეფეთა 13-14

დღე 152 – ფსალმუნები 3; 2 მეფეთა 15-16; ფსალმუნები 70-71

დღე 153 – 2 მეფეთა 17-18; 2 იოანეს 1; ფსალმუნები 86

დღე 154 – 2 მეფეთა 19; 3 იოანეს 1; ფსალმუნები 34

დღე 155 – 2 მეფეთა 20-21; 1 კორინთელთა 1

დღე 156 – 2 მეფეთა 22; ფსალმუნები 144; 1 კორინთელთა 2

დღე 157 – 2 მეფეთა 23-24; 1 კორინთელთა 3

დღე 158 – 1 მეფეთა 1; 1 კორინთელთა 4

დღე 159 – 1 მეფეთა 2-3; 1 კორინთელთა 5

დღე 160 – 1 მეფეთა 4-5; 1 კორინთელთა 6

დღე 161 – 1 მეფეთა 6; 1 კორინთელთა 7

დღე 162 – 1 მეფეთა 7; 1 კორინთელთა 8

დღე 163 – 1 მეფეთა 8; 1 კორინთელთა 9

დღე 164 – 1 მეფეთა 9-10; 1 კორინთელთა 10

დღე 165 – 1 მეფეთა 11; 1 კორინთელთა 11

დღე 166 – 1 მეფეთა 12-13; 1 კორინთელთა 12

დღე 167 – 1 მეფეთა 14-15; 1 კორინთელთა 13

დღე 168 – 1 მეფეთა 16; 1 კორინთელთა 14

დღე 169 – 1 მეფეთა 17; 1 კორინთელთა 15

დღე 170 – 1 მეფეთა 18-19; 1 კორინთელთა 16

დღე 171 – 1 მეფეთა 20; მარკოზის 1

დღე 172 – ფსალმუნები 94; 1 მეფეთა 21; მარკოზის 2

დღე 173 – 1 მეფეთა 22; 2 მეფეთა 1; მარკოზის 3

დღე 174 – 2 მეფეთა 2-3; მარკოზის 4

დღე 175 – 2 მეფეთა 4; მარკოზის 5

დღე 176 – 2 მეფეთა 5; მარკოზის 6

დღე 177 – 2 მეფეთა 6; მარკოზის 7

დღე 178 – 2 მეფეთა 7-8; მარკოზის 8

დღე 179 – 2 მეფეთა 9; მარკოზის 9

დღე 180 – 2 მეფეთა 10; მარკოზის 10

დღე 181 – 2 მეფეთა 11-12; მარკოზის 11

დღე 182 – 2 მეფეთა 13-14; მარკოზის 12

დღე 183 – 2 მეფეთა 15; მარკოზის 13

დღე 184 – 2 მეფეთა 16; მარკოზის 14; ფსალმუნები 88

დღე 185 – 2 მეფეთა 17; მარკოზის 15

დღე 186 – 2 მეფეთა 18; მარკოზის 16

დღე 187 – 2 მეფეთა 19; ფსალმუნები 76; ნაუმი 1-3

დღე 188 – 2 მეფეთა 20-21; ფსალმუნები 82; 2 მეფეთა 22

დღე 189 – ფსალმუნები 101; 2 მეფეთა 23-25

დღე 190 – ფსალმუნები 45; ქებათა-ქება სოლომონისა 1-6

დღე 191 – ქებათა-ქება სოლომონისა 7-8; ეკლესიასტე 1-4

დღე 192 – ეკლესიასტე 5-8; ფსალმუნები 73

დღე 193 – ეკლესიასტე 9-12; მალაქია 1-2

დღე 194 – მალაქია 3-4; ლუკას 1

დღე 195 – ფსალმუნები 89; ლუკას 2

დღე 196 – ლუკას 3; 1 ნეშტთა 1

დღე 197 – 1 ნეშტთა 2; ლუკას 4

დღე 198 – 1 ნეშტთა 3; ლუკას 5

დღე 199 – 1 ნეშტთა 4; ლუკას 6

დღე 200 – 1 ნეშტთა 5; ლუკას 7

დღე 201 – 1 ნეშტთა 6; ლუკას 8

დღე 202 – 1 ნეშტთა 7; ლუკას 9

დღე 203 – 1 ნეშტთა 8; ლუკას 10

დღე 204 – 1 ნეშტთა 9; ლუკას 11

დღე 205 – 1 ნეშტთა 10; ფსალმუნები 125; ლუკას 12

დღე 206 – 1 ნეშტთა 11; ლუკას 13

დღე 207 – 1 ნეშტთა 12-13; ლუკას 14

დღე 208 – 1 ნეშტთა 14-15; ლუკას 15

დღე 209 – 1 ნეშტთა 16; ლუკას 16; ფსალმუნები 62

დღე 210 – 1 ნეშტთა 17-18; ლუკას 17

დღე 211 – 1 ნეშტთა 19-20; ლუკას 18

დღე 212 – 1 ნეშტთა 21; ლუკას 19

დღე 213 – 1 ნეშტთა 22; ლუკას 20

დღე 214 – 1 ნეშტთა 23; ლუკას 21

დღე 215 – 1 ნეშტთა 24; ლუკას 22

დღე 216 – 1 ნეშტთა 25; ლუკას 23

დღე 217 – 1 ნეშტთა 26; ლუკას 24; ფსალმუნები 98

დღე 218 – 1 ნეშტთა 27-29; ფსალმუნები 30

დღე 219 – ფსალმუნები 72; 2 ნეშტთა 1-3

დღე 220 – 2 ნეშტთა 4-6; ფსალმუნები 132

დღე 221 – ფსალმუნები 100; 2 ნეშტთა 7-9

დღე 222 – 2 ნეშტთა 10-12; ფსალმუნები 53

დღე 223 – ფსალმუნები 138; 2 ნეშტთა 13-15; 2 თესალონიკელთა 1

დღე 224 – 2 ნეშტთა 16-18; 2 თესალონიკელთა 2

დღე 225 – 2 ნეშტთა 19-20; ფსალმუნები 48; 2 თესალონიკელთა 3

დღე 226 – 2 ნეშტთა 21-23; ფსალმუნები 92

დღე 227 – 2 ნეშტთა 24-25; ფსალმუნები 106

დღე 228 – 2 ნეშტთა 26-28; ფსალმუნები 2

დღე 229 – 2 ნეშტთა 29-30; ფსალმუნები 95

დღე 230 – 2 ნეშტთა 31-32; ფსალმუნები 112

დღე 231 – 2 ნეშტთა 33-34; ფსალმუნები 16

დღე 232 – ფსალმუნები 117-118; 2 ნეშტთა 35-36

დღე 233 – ფსალმუნები 78

დღე 234 – ეზრა 1-2; ფსალმუნები 84

დღე 235 – ეზრა 3-5; ანგია 1-2

დღე 236 – ფსალმუნები 126; ეზრა 6-8

დღე 237 – ეზრა 9-10; ფსალმუნები 32

დღე 238 – ფსალმუნები 15; იობი 1-3

დღე 239 – იობი 4-6; ფსალმუნები 6

დღე 240 – იობი 7-9; ფსალმუნები 38

დღე 241 – ფსალმუნები 39; იობი 10-12

დღე 242 – ფსალმუნები 25; იობი 13-14

დღე 243 – იობი 15-16; ფსალმუნები 69

დღე 244 – იობი 17-19; ფსალმუნები 102

დღე 245 – იობი 20-21; კოლოსელთა 1

დღე 246 – იობი 22-24; კოლოსელთა 2

დღე 247 – იობი 25-27; ფსალმუნები 26; კოლოსელთა 3

დღე 248 – ფსალმუნები 111; იობი 28-29; კოლოსელთა 4

დღე 249 – ფსალმუნები 17; იობი 30; რომაელთა 1

დღე 250 – იობი 31; რომაელთა 2

დღე 251 – იობი 32-33; ფსალმუნები 103; რომაელთა 3

დღე 252 – იობი 34-35; რომაელთა 4

დღე 253 – იობი 36-37; ფსალმუნები 29; რომაელთა 5

დღე 254 – ფსალმუნები 104; იობი 38; რომაელთა 6

დღე 255 – იობი 39-40; რომაელთა 7

დღე 256 – იობი 41-42; რომაელთა 8

დღე 257 – ოსია 1-2; რომაელთა 9

დღე 258 – ოსია 3-6; რომაელთა 10

დღე 259 – ოსია 7; რომაელთა 11; ფსალმუნები 145

დღე 260 – ოსია 8-11; რომაელთა 12

დღე 261 – ოსია 12-14; რომაელთა 13

დღე 262 – ზაქარია  1-4; რომაელთა 14

დღე 263 – ზაქარია  5-8; რომაელთა 15

დღე 264 – ზაქარია  9-11; რომაელთა 16

დღე 265 – ზაქარია  12-14; ფილიპელთა 1

დღე 266 – ფსალმუნები 107; იონა 1; ფილიპელთა 2

დღე 267 – ფსალმუნები 116; იონა 2-4; ფილიპელთა 3

დღე 268 – აბაკუმი 1-3; ფილიპელთა 4

დღე 269 – იერემია 1-2; ფსალმუნები 28; 1 თესალონიკელთა 1

დღე 270 – იერემია 3-4; 1 თესალონიკელთა 2

დღე 271 – ფსალმუნები 14; იერემია 5-6; 1 თესალონიკელთა 3

დღე 272 – ფსალმუნები 81; იერემია 7-8; 1 თესალონიკელთა 4

დღე 273 – იერემია 9-10; ფსალმუნები 79; 1 თესალონიკელთა 5

დღე 274 – იერემია 11-13; ებრაელთა 1

დღე 275 – იერემია 14-16; ებრაელთა 2

დღე 276 – იერემია 17-18; ფსალმუნები 35; ებრაელთა 3

დღე 277 – იერემია 19-22; ებრაელთა 4

დღე 278 – იერემია 23-24; ებრაელთა 5; ფსალმუნები 110

დღე 279 – ფსალმუნები 75; იერემია 25-26; ებრაელთა 6

დღე 280 – იერემია 27-29; ებრაელთა 7

დღე 281 – ფსალმუნები 87; იერემია 30-31; ებრაელთა 8

დღე 282 – იერემია 32-33; ებრაელთა 9

დღე 283 – იერემია 34-35; ებრაელთა 10

დღე 284 – იერემია 36-37; ებრაელთა 11

დღე 285 – იერემია 38-40; ებრაელთა 12

დღე 286 – იერემია 41-43; ებრაელთა 13

დღე 287 – იერემია 44-45; ფსალმუნები 13; იერემია 46-47

დღე 288 – ფსალმუნები 123; იერემია 48-49

დღე 289 – იერემია 50-51; ფსალმუნები 137

დღე 290 – იერემია 52; ფსალმუნები 74; გოდება იერემიასი 1

დღე 291 – გოდება იერემიასი 2; ფსალმუნები 77

დღე 292 – გოდება იერემიასი 3; ფსალმუნები 140

დღე 293 – გოდება იერემიასი 4-5; ფსალმუნები 85

დღე 294 – დანიელი 1-2; ფსალმუნები 136

დღე 295 – დანიელი 3-4; იაკობის 1

დღე 296 – დანიელი 5-6; იაკობის 2

დღე 297 – დანიელი 7-8; იაკობის 3

დღე 298 – დანიელი 9-10; იაკობის 4

დღე 299 – დანიელი 11-12; იაკობის 5

დღე 300 – ეზეკიელი 1-3; გალატელთა 1

დღე 301 – ეზეკიელი 4-7; გალატელთა 2

დღე 302 – ეზეკიელი 8-10; გალატელთა 3

დღე 303 – ეზეკიელი 11-12; გალატელთა 4

დღე 304 – ეზეკიელი 13-15; გალატელთა 5

დღე 305 – ეზეკიელი 16; გალატელთა 6

დღე 306 – ეზეკიელი 17-18; ფსალმუნები 24

დღე 307 – ფსალმუნები 80; ეზეკიელი 19-20

დღე 308 – ეზეკიელი 21-22; ფსალმუნები 5; 1 ტიმოთეს 1

დღე 309 – ეზეკიელი 23-24; 1 ტიმოთეს 2

დღე 310 – ფსალმუნები 60; ეზეკიელი 25-26; 1 ტიმოთეს 3

დღე 311 – ეზეკიელი 27-28; 1 ტიმოთეს 4

დღე 312 – ეზეკიელი 29-31; 1 ტიმოთეს 5

დღე 313 – ეზეკიელი 32-33; 1 ტიმოთეს 6

დღე 314 – იუდას 1; ეზეკიელი 34; ფსალმუნები 4

დღე 315 – ეზეკიელი 35; აბდია; ფსალმუნები 108

დღე 316 – ეზეკიელი 36; საქმეები 1; ფსალმუნები 109

დღე 317 – ეზეკიელი 37; საქმეები 2

დღე 318 – ეზეკიელი 38-39; საქმეები 3

დღე 319 – ეზეკიელი 40; საქმეები 4

დღე 320 – ეზეკიელი 41-42; საქმეები 5

დღე 321 – ეზეკიელი 43-44; საქმეები 6

დღე 322 – ეზეკიელი 45; საქმეები 7

დღე 323 – ეზეკიელი 46-47; საქმეები 8

დღე 324 – ეზეკიელი 48; საქმეები 9

დღე 325 – იოველი 1; საქმეები 10

დღე 326 – იოველი 2-3; საქმეები 11

დღე 327 – ამოსი 1-2; ფსალმუნები 142; საქმეები 12

დღე 328 – ამოსი 3-4; საქმეები 13

დღე 329 – ამოსი 5-7; საქმეები 14

დღე 330 – ამოსი 8-9; საქმეები 15

დღე 331 – ნეემია 1-2; საქმეები 16; ფსალმუნები 66

დღე 332 – ფსალმუნები 122; ნეემია 3; საქმეები 17

დღე 333 – ნეემია 4-5; საქმეები 18

დღე 334 – ნეემია 6; საქმეები 19; ფსალმუნები 59

დღე 335 – ნეემია 7; საქმეები 20

დღე 336 – ნეემია 8-9; საქმეები 21

დღე 337 – ნეემია 10; საქმეები 22

დღე 338 – ნეემია 11; საქმეები 23

დღე 339 – ნეემია 12-13; საქმეები 24

დღე 340 – ესთერი 1-2; საქმეები 25

დღე 341 – ესთერი 3-5; ფსალმუნები 10; საქმეები 26

დღე 342 – ესთერი 6-7; ფსალმუნები 9; საქმეები 27

დღე 343 – ესთერი 8-10; საქმეები 28

დღე 344 – მიქა 1-4; ფსალმუნები 46; გამოცხადება 1

დღე 345 – მიქა 5-7; ფსალმუნები 130; გამოცხადება 2

დღე 346 – ესაია 1-2; ფსალმუნები 146; გამოცხადება 3

დღე 347 – ესაია 3-6; გამოცხადება 4; ფსალმუნები 93

დღე 348 – ესაია 7-9; გამოცხადება 5; ფსალმუნები 150

დღე 349 – ესაია 10-13; გამოცხადება 6

დღე 350 – ესაია 14-16; გამოცხადება 7; ფსალმუნები 23

დღე 351 – ესაია 17-21; გამოცხადება 8

დღე 352 – ესაია 22-24; გამოცხადება 9

დღე 353 – ესაია 25-28; გამოცხადება 10

დღე 354 – ესაია 29-31; გამოცხადება 11

დღე 355 – ესაია 32-35; გამოცხადება 12

დღე 356 – ესაია 36-38; გამოცხადება 13

დღე 357 – ესაია 39-41; გამოცხადება 14

დღე 358 – ესაია 42-44; გამოცხადება 15

დღე 359 – ესაია 45-48; გამოცხადება 16

დღე 360 – ესაია 49-52; გამოცხადება 17

დღე 361 – ესაია 53-55; ფსალმუნები 65; გამოცხადება 18

დღე 362 – ესაია 56-59; გამოცხადება 19

დღე 363 – ესაია 60-64; გამოცხადება 20

დღე 364 – ესაია 65-66; გამოცხადება 21-22

დღე 365 – სოფონია 1-3; ფსალმუნები 147