ყოველდღიური სიბრძნე – კითხვის გეგმა

ეძიე სიბრძნე ყოველ დღე ბიბლიის შემდეგი წიგნებიდან: ფსალმუნები; იგავები; ეკლესიასტე; ქებათა ქება და ეკლესიასტე

ხანგრძლივობა: 64 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

დღე 1 – ფსალმუნები 1; ფსალმუნები  2; ფსალმუნები  3; ფსალმუნები  4

დღე 2 – ფსალმუნები  5; ფსალმუნები  6; ფსალმუნები  7; ფსალმუნები  8

დღე 3 – ფსალმუნები  9; ფსალმუნები  10; ფსალმუნები  11; ფსალმუნები  12

დღე 4 – ფსალმუნები  13; ფსალმუნები  14; ფსალმუნები  15; ფსალმუნები  16

დღე 5 – ფსალმუნები  17; ფსალმუნები  18; ფსალმუნები  19; ფსალმუნები  20

დღე 6 – ფსალმუნები  21; ფსალმუნები  22; ფსალმუნები  23; ფსალმუნები  24

დღე 7 – ფსალმუნები  25; ფსალმუნები  26; ფსალმუნები  27; ფსალმუნები  28

დღე 8 – ფსალმუნები  29; ფსალმუნები  30; ფსალმუნები  31; ფსალმუნები  32

დღე 9 – ფსალმუნები  33; ფსალმუნები  34; ფსალმუნები  35; ფსალმუნები  36

დღე 10 – ფსალმუნები  37; ფსალმუნები  38; ფსალმუნები  39

დღე 11 – ფსალმუნები  40; ფსალმუნები  41; ფსალმუნები  42

დღე 12 – ფსალმუნები  43; ფსალმუნები  44; ფსალმუნები  45

დღე 13 – ფსალმუნები  46; ფსალმუნები  47; ფსალმუნები  48

დღე 14 – ფსალმუნები  49; ფსალმუნები  50; ფსალმუნები  51

დღე 15 – ფსალმუნები  52; ფსალმუნები  53; ფსალმუნები  54

დღე 16 – ფსალმუნები  55; ფსალმუნები  56; ფსალმუნები  57

დღე 17 – ფსალმუნები  58; ფსალმუნები  59; ფსალმუნები  60

დღე 18 – ფსალმუნები  61; ფსალმუნები  62; ფსალმუნები  63

დღე 19 – ფსალმუნები  64; ფსალმუნები  65; ფსალმუნები  66

დღე 20 – ფსალმუნები  67; ფსალმუნები  68; ფსალმუნები  69

დღე 21 – ფსალმუნები  70; ფსალმუნები  71; ფსალმუნები  72

დღე 22 – ფსალმუნები  73; ფსალმუნები  74; ფსალმუნები  75

დღე 23 – ფსალმუნები  76; ფსალმუნები  77; ფსალმუნები  78

დღე 24 – ფსალმუნები  79; ფსალმუნები  80; ფსალმუნები  81

დღე 25 – ფსალმუნები  82; ფსალმუნები  83; ფსალმუნები  84

დღე 26 – ფსალმუნები  85; ფსალმუნები  86; ფსალმუნები  87

დღე 27 – ფსალმუნები  88; ფსალმუნები  89; ფსალმუნები  90

დღე 28 – ფსალმუნები  91; ფსალმუნები  92; ფსალმუნები  93

დღე 29 – ფსალმუნები  94; ფსალმუნები  95; ფსალმუნები  96

დღე 30 – ფსალმუნები  97; ფსალმუნები  98; ფსალმუნები  99

დღე 31 – ფსალმუნები  100; ფსალმუნები  101; ფსალმუნები  102

დღე 32 – ფსალმუნები  103; ფსალმუნები  104; ფსალმუნები  105

დღე 33 – ფსალმუნები  106; ფსალმუნები  107; ფსალმუნები  108

დღე 34 – ფსალმუნები  109; ფსალმუნები  110; ფსალმუნები  111

დღე 35 – ფსალმუნები  112; ფსალმუნები  113; ფსალმუნები  114

დღე 36 – ფსალმუნები  115; ფსალმუნები  116; ფსალმუნები  117

დღე 37 – ფსალმუნები  118; ფსალმუნები  119; ფსალმუნები  120

დღე 38 – ფსალმუნები  121; ფსალმუნები  122; ფსალმუნები  123

დღე 39 – ფსალმუნები  124; ფსალმუნები  125; ფსალმუნები  126

დღე 40 – ფსალმუნები  127; ფსალმუნები  128; ფსალმუნები  129

დღე 41 – ფსალმუნები  130; ფსალმუნები  131; ფსალმუნები  132

დღე 42 – ფსალმუნები  133; ფსალმუნები  134; ფსალმუნები  135

დღე 43 – ფსალმუნები  136; ფსალმუნები  137; ფსალმუნები  138

დღე 44 – ფსალმუნები  139; ფსალმუნები  140; ფსალმუნები  141

დღე 45 – ფსალმუნები  142; ფსალმუნები  143; ფსალმუნები  144

დღე 46 – ფსალმუნები  145; ფსალმუნები  146; ფსალმუნები  147

დღე 47 – ფსალმუნები  148; ფსალმუნები  149; ფსალმუნები  150

დღე 48 – იგავნი 1; იგავნი 2; იგავნი 3

დღე 49 – იგავნი 4; იგავნი 5; იგავნი 6

დღე 50 – იგავნი 7; იგავნი 8; იგავნი 9

დღე 51 – იგავნი 10; იგავნი 11; იგავნი 12

დღე 52 – იგავნი 13; იგავნი 14; იგავნი 15

დღე 53 – იგავნი 16; იგავნი 17; იგავნი 18

დღე 54 – იგავნი 19; იგავნი 20; იგავნი 21

დღე 55 – იგავნი 22; იგავნი 23; იგავნი 24

დღე 56 – იგავნი 25; იგავნი 26; იგავნი 27

დღე 57 – იგავნი 28; იგავნი 29; იგავნი 30

დღე 58 – იგავნი 31; ქებათა-ქება სოლომონისა 1; ქებათა-ქება სოლომონისა 2

დღე 59 – ქებათა-ქება სოლომონისა 3; ქებათა-ქება სოლომონისა 4; ქებათა-ქება სოლომონისა 5

დღე 60 – ქებათა-ქება სოლომონისა 6; ქებათა-ქება სოლომონისა 7; ქებათა-ქება სოლომონისა 8

დღე 61 – ეკლესიასტე 1;
ეკლესიასტე 2; ეკლესიასტე 3

დღე 62 – ეკლესიასტე 4; ეკლესიასტე 5; ეკლესიასტე 6

დღე 63 – ეკლესიასტე 7; ეკლესიასტე 8; ეკლესიასტე 9

დღე 64 – ეკლესიასტე 10; ეკლესიასტე 11;