თანიმდევრული კითხვის გეგმა

წაიკითხე დაბადების 1 თავიდან გამოცხადების 22-ე თავამდე, როგორც ბიბლიაშია განლაგებული.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

დღე 1 – დაბადება 1-4

დღე 2 – დაბადება 5-8

დღე 3 – დაბადება 9-12

დღე 4 – დაბადება 13-17

დღე 5 – დაბადება 18-20

დღე 6 – დაბადება 21-23

დღე 7 – დაბადება 24-25

დღე 8 – დაბადება 26-28

დღე 9 – დაბადება 29-31

დღე 10 – დაბადება 32-35

დღე 11 – დაბადება 36-38

დღე 12 – დაბადება 39-41

დღე 13 – დაბადება 42-43

დღე 14 – დაბადება 44-46

დღე 15 – დაბადება 47-50

დღე 16 – გამოსვლა 1-4

დღე 17 – გამოსვლა 5-7

დღე 18 – გამოსვლა 8-10

დღე 19 – გამოსვლა 11-13

დღე 20 – გამოსვლა 14-16

დღე 21 – გამოსვლა 17-20

დღე 22 – გამოსვლა 21-23

დღე 23 – გამოსვლა 24-27

დღე 24 – გამოსვლა 28-30

დღე 25 – გამოსვლა 31-34

დღე 26 – გამოსვლა 35-37

დღე 27 – გამოსვლა 38-40

დღე 28 – ლევიანნი 1-4

დღე 29 – ლევიანნი 5-7

დღე 30 – ლევიანნი 8-10

დღე 31 – ლევიანნი 11-13

დღე 32 – ლევიანნი 14-15

დღე 33 – ლევიანნი 16-18

დღე 34 – ლევიანნი 19-21

დღე 35 – ლევიანნი 22-23

დღე 36 – ლევიანნი 24-25

დღე 37 – ლევიანნი 26-27

დღე 38 – რიცხვნი 1-2

დღე 39 – რიცხვნი 3-4

დღე 40 – რიცხვნი 5-6

დღე 41 – რიცხვნი 7

დღე 42 – რიცხვნი 8-10

დღე 43 – რიცხვნი 11-13

დღე 44 – რიცხვნი 14-15

დღე 45 – რიცხვნი 16-18

დღე 46 – რიცხვნი 19-21

დღე 47 – რიცხვნი 22-24

დღე 48 – რიცხვნი 25-26

დღე 49 – რიცხვნი 27-29

დღე 50 – რიცხვნი 30-32

დღე 51 – რიცხვნი 33-36

დღე 52 – მეორე რჯული 1-2

დღე 53 – მეორე რჯული 3-4

დღე 54 – მეორე რჯული 5-8

დღე 55 – მეორე რჯული 9-11

დღე 56 – მეორე რჯული 12-15

დღე 57 – მეორე რჯული 16-19

დღე 58 – მეორე რჯული 20-22

დღე 59 – მეორე რჯული 23-25

დღე 60 – მეორე რჯული 26-27

დღე 61 – მეორე რჯული 28-29

დღე 62 – მეორე რჯული 30-32

დღე 63 – მეორე რჯული 33-34

დღე 64 – იესო ნავეს ძე 1-4

დღე 65 – იესო ნავეს ძე 5-7

დღე 66 – იესო ნავეს ძე 8-10

დღე 67 – იესო ნავეს ძე 11-13

დღე 68 – იესო ნავეს ძე 14-17

დღე 69 – იესო ნავეს ძე 18-20

დღე 70 – იესო ნავეს ძე 21-22

დღე 71 – იესო ნავეს ძე 23-24

დღე 72 – მსაჯულნი 1-3

დღე 73 – მსაჯულნი 4-5

დღე 74 – მსაჯულნი 6-8

დღე 75 – მსაჯულნი 9-10

დღე 76 – მსაჯულნი 11-13

დღე 77 – მსაჯულნი 14-16

დღე 78 – მსაჯულნი 17-19

დღე 79 – მსაჯულნი 20-21

დღე 80 – რუთი 1-4

დღე 81 – 1 მეფეთა 1-3

დღე 82 – 1 მეფეთა 4-7

დღე 83 – 1 მეფეთა 8-12

დღე 84 – 1 მეფეთა 13-14

დღე 85 – 1 მეფეთა 15-16

დღე 86 – 1 მეფეთა 17-18

დღე 87 – 1 მეფეთა 19-21

დღე 88 – 1 მეფეთა 22-24

დღე 89 – 1 მეფეთა 25-27

დღე 90 – 1 მეფეთა 28-31

დღე 91 – 2 მეფეთა 1-3

დღე 92 – 2 მეფეთა 4-7

დღე 93 – 2 მეფეთა 8-11

დღე 94 – 2 მეფეთა 12-13

დღე 95 – 2 მეფეთა 14-16

დღე 96 – 2 მეფეთა 17-19

დღე 97 – 2 მეფეთა 20-22

დღე 98 – 2 მეფეთა 23-24

დღე 99 – 1 მეფეთა 1-2

დღე 100 – 1 მეფეთა 3-5

დღე 101 – 1 მეფეთა 6-7

დღე 102 – 1 მეფეთა 8-9

დღე 103 – 1 მეფეთა 10-12

დღე 104 – 1 მეფეთა 13-15

დღე 105 – 1 მეფეთა 16-18

დღე 106 – 1 მეფეთა 19-20

დღე 107 – 1 მეფეთა 21-22

დღე 108 – 2 მეფეთა 1-3

დღე 109 – 2 მეფეთა 4-5

დღე 110 – 2 მეფეთა 6-8

დღე 111 – 2 მეფეთა 9-10

დღე 112 – 2 მეფეთა 11-13

დღე 113 – 2 მეფეთა 14-16

დღე 114 – 2 მეფეთა 17-18

დღე 115 – 2 მეფეთა 19-21

დღე 116 – 2 მეფეთა 22-23

დღე 117 – 2 მეფეთა 24-25

დღე 118 – 1 ნეშტთა 1-2

დღე 119 – 1 ნეშტთა 3-4

დღე 120 – 1 ნეშტთა 5-6

დღე 121 – 1 ნეშტთა 7-9

დღე 122 – 1 ნეშტთა 10-12

დღე 123 – 1 ნეშტთა 13-16

დღე 124 – 1 ნეშტთა 17-19

დღე 125 – 1 ნეშტთა 20-23

დღე 126 – 1 ნეშტთა 24-26

დღე 127 – 1 ნეშტთა 27-29

დღე 128 – 2 ნეშტთა 1-4

დღე 129 – 2 ნეშტთა 5-7

დღე 130 – 2 ნეშტთა 8-11

დღე 131 – 2 ნეშტთა 12-16

დღე 132 – 2 ნეშტთა 17-20

დღე 133 – 2 ნეშტთა 21-24

დღე 134 – 2 ნეშტთა 25-28

დღე 135 – 2 ნეშტთა 29-31

დღე 136 – 2 ნეშტთა 32-34

დღე 137 – 2 ნეშტთა 35-36

დღე 138 – ეზრა 1-4

დღე 139 – ეზრა 5-7

დღე 140 – ეზრა 8-10

დღე 141 – ნეემია 1-3

დღე 142 – ნეემია 4-7

დღე 143 – ნეემია 8-10

დღე 144 – ნეემია 11-13

დღე 145 – ესთერი 1-5

დღე 146 – ესთერი 6-10

დღე 147 – იობი 1-4

დღე 148 – იობი 5-8

დღე 149 – იობი 9-12

დღე 150 – იობი 13-16

დღე 151 – იობი 17-20

დღე 152 – იობი 21-24

დღე 153 – იობი 25-30

დღე 154 – იობი 31-34

დღე 155 – იობი 35-38

დღე 156 – იობი 39-42

დღე 157 – ფსალმუნები  1-8

დღე 158 – ფსალმუნები  9-17

დღე 159 – ფსალმუნები  18-21

დღე 160 – ფსალმუნები  22-27

დღე 161 – ფსალმუნები  28-33

დღე 162 – ფსალმუნები  34-37

დღე 163 – ფსალმუნები  38-42

დღე 164 – ფსალმუნები  43-49

დღე 165 – ფსალმუნები  50-55

დღე 166 – ფსალმუნები  56-61

დღე 167 – ფსალმუნები  62-68

დღე 168 – ფსალმუნები  69-72

დღე 169 – ფსალმუნები  73-77

დღე 170 – ფსალმუნები  78-80

დღე 171 – ფსალმუნები  81-88

დღე 172 – ფსალმუნები  89-94

დღე 173 – ფსალმუნები  95-103

დღე 174 – ფსალმუნები  104-106

დღე 175 – ფსალმუნები  107-111

დღე 176 – ფსალმუნები  112-118

დღე 177 – ფსალმუნები 119

დღე 178 – ფსალმუნები  120-133

დღე 179 – ფსალმუნები  134-140

დღე 180 – ფსალმუნები  141-150

დღე 181 – იგავნი 1-3

დღე 182 – იგავნი 4-7

დღე 183 – იგავნი 8-11

დღე 184 – იგავნი 12-14

დღე 185 – იგავნი 15-17

დღე 186 – იგავნი 18-20

დღე 187 – იგავნი 21-23

დღე 188 – იგავნი 24-26

დღე 189 – იგავნი 27-29

დღე 190 – იგავნი 30-31

დღე 191 – ეკლესიასტე 1-4

დღე 192 – ეკლესიასტე 5-8

დღე 193 – ეკლესიასტე 9-12

დღე 194 – ქებათა-ქება სოლომონისა 1-4

დღე 195 – ქებათა-ქება სოლომონისა 5-8

დღე 196 – ესაია 1-3

დღე 197 – ესაია 4-8

დღე 198 – ესაია 9-11

დღე 199 – ესაია 12-14

დღე 200 – ესაია 15-19

დღე 201 – ესაია 20-24

დღე 202 – ესაია 25-28

დღე 203 – ესაია 29-31

დღე 204 – ესაია 32-34

დღე 205 – ესაია 35-37

დღე 206 – ესაია 38-40

დღე 207 – ესაია 41-43

დღე 208 – ესაია 44-46

დღე 209 – ესაია 47-49

დღე 210 – ესაია 50-52

დღე 211 – ესაია 53-56

დღე 212 – ესაია 57-59

დღე 213 – ესაია 60-63

დღე 214 – ესაია 64-66

დღე 215 – იერემია 1-3

დღე 216 – იერემია 4-5

დღე 217 – იერემია 6-8

დღე 218 – იერემია 9-11

დღე 219 – იერემია 12-14

დღე 220 – იერემია 15-17

დღე 221 – იერემია 18-21

დღე 222 – იერემია 22-24

დღე 223 – იერემია 25-27

დღე 224 – იერემია 28-30

დღე 225 – იერემია 31-32

დღე 226 – იერემია 33-36

დღე 227 – იერემია 37-39

დღე 228 – იერემია 40-43

დღე 229 – იერემია 44-46

დღე 230 – იერემია 47-48

დღე 231 – იერემია 49

დღე 232 – იერემია 50

დღე 233 – იერემია 51-52

დღე 234 – გოდება იერემიასი 1-2

დღე 235 – გოდება იერემიასი 3-5

დღე 236 – ეზეკიელი 1-4

დღე 237 – ეზეკიელი 5-8

დღე 238 – ეზეკიელი 9-12

დღე 239 – ეზეკიელი 13-15

დღე 240 – ეზეკიელი 16-17

დღე 241 – ეზეკიელი 18-20

დღე 242 – ეზეკიელი 21-22

დღე 243 – ეზეკიელი 23-24

დღე 244 – ეზეკიელი 25-27

დღე 245 – ეზეკიელი 28-30

დღე 246 – ეზეკიელი 31-32

დღე 247 – ეზეკიელი 33-35

დღე 248 – ეზეკიელი 36-38

დღე 249 – ეზეკიელი 39-40

დღე 250 – ეზეკიელი 41-43

დღე 251 – ეზეკიელი 44-46

დღე 252 – ეზეკიელი 47-48

დღე 253 – დანიელი 1-3

დღე 254 – დანიელი 4-5

დღე 255 – დანიელი 6-8

დღე 256 – დანიელი 9-12

დღე 257 – ოსია 1-4

დღე 258 – ოსია 5-9

დღე 259 – ოსია 10-14

დღე 260 – იოველი 1-3

დღე 261 – ამოსი 1-4

დღე 262 – ამოსი 5-9

დღე 263 – აბდია 1

დღე 264 – იონა 1-4

დღე 265 – მიქა 1-4

დღე 266 – მიქა 5-7

დღე 267 – ნაუმი 1-3

დღე 268 – აბაკუმი 1-3

დღე 269 – სოფონია 1-3

დღე 270 – ანგია 1-2

დღე 271 – ზაქარია  1-5

დღე 272 – ზაქარია  6-10

დღე 273 – ზაქარია  11-14

დღე 274 – მალაქია 1-4

დღე 275 – მათეს 1-4

დღე 276 – მათეს 5-6

დღე 277 – მათეს 7-9

დღე 278 – მათეს 10-11

დღე 279 – მათეს 12-13

დღე 280 – მათეს 14-17

დღე 281 – მათეს 18-20

დღე 282 – მათეს 21-22

დღე 283 – მათეს 23-24

დღე 284 – მათეს 25-26

დღე 285 – მათეს 27-28

დღე 286 – მარკოზის 1-3

დღე 287 – მარკოზის 4-5

დღე 288 – მარკოზის 6-7

დღე 289 – მარკოზის 8-9

დღე 290 – მარკოზის 10-11

დღე 291 – მარკოზის 12-13

დღე 292 – მარკოზის 14

დღე 293 – მარკოზის 15-16

დღე 294 – ლუკას 1-2

დღე 295 – ლუკას 3-4

დღე 296 – ლუკას 5-6

დღე 297 – ლუკას 7-8

დღე 298 – ლუკას 9-10

დღე 299 – ლუკას 11-12

დღე 300 – ლუკას 13-15

დღე 301 – ლუკას 16-18

დღე 302 – ლუკას 19-20

დღე 303 – ლუკას 21-22

დღე 304 – ლუკას 23-24

დღე 305 – იოანეს 1-2

დღე 306 – იოანეს 3-4

დღე 307 – იოანეს 5-6

დღე 308 – იოანეს 7-8

დღე 309 – იოანეს 9-10

დღე 310 – იოანეს 11-12

დღე 311 – იოანეს 13-15

დღე 312 – იოანეს 16-17

დღე 313 – იოანეს 18-19

დღე 314 – იოანეს 20-21

დღე 315 – საქმეები 1-3

დღე 316 – საქმეები 4-5

დღე 317 – საქმეები 6-7

დღე 318 – საქმეები 8-9

დღე 319 – საქმეები 10-11

დღე 320 – საქმეები 12-13

დღე 321 – საქმეები 14-15

დღე 322 – საქმეები 16-17

დღე 323 – საქმეები 18-19

დღე 324 – საქმეები 20-21

დღე 325 – საქმეები 22-23

დღე 326 – საქმეები 24-26

დღე 327 – საქმეები 27-28

დღე 328 – რომაელთა 1-3

დღე 329 – რომაელთა 4-7

დღე 330 – რომაელთა 8-10

დღე 331 – რომაელთა 11-14

დღე 332 – რომაელთა 15-16

დღე 333 – 1 კორინთელთა 1-4

დღე 334 – 1 კორინთელთა 5-9

დღე 335 – 1 კორინთელთა 10-13

დღე 336 – 1 კორინთელთა 14-16

დღე 337 – 2 კორინთელთა 1-4

დღე 338 – 2 კორინთელთა 5-9

დღე 339 – 2 კორინთელთა 10-13

დღე 340 – გალატელთა 1-3

დღე 341 – გალატელთა 4-6

დღე 342 – ეფესელთა 1-3

დღე 343 – ეფესელთა 4-6

დღე 344 – ფილიპელთა 1-4

დღე 345 – კოლოსელთა 1-4

დღე 346 – 1 თესალონიკელთა 1-5

დღე 347 – 2 თესალონიკელთა 1-3

დღე 348 – 1 ტიმოთე 1-6

დღე 349 – 2 ტიმოთე 1-4

დღე 350 – ფილემონი 1; ტიტეს 1-3

დღე 351 – ებრაელთა 1-4

დღე 352 – ებრაელთა 5-8

დღე 353 – ებრაელთა 9-10

დღე 354 – ებრაელთა 11-13

დღე 355 – იაკობის 1-5

დღე 356 – 1 პეტრეს 1-5; 2 პეტრეს 1-3

დღე 357 – 1 იოანეს 1-5

დღე 358 – 2 იოანეს 1; 3 იოანეს 1; იუდას 1

დღე 359 – გამოცხადება 1-3

დღე 360 – გამოცხადება 4-7

დღე 361 – გამოცხადება 8-11

დღე 362 – გამოცხადება 12-14

დღე 363 – გამოცხადება 15-17

დღე 364 – გამოცხადება 18-19

დღე 365 – გამოცხადება 20-22