ახალი აღთქმის ქრონოლოგიური კითხვის გეგმა

3 თვეში წაიკითხავ ახალ აღთქმას მოვლენათა თანმიმდევრობით.

ხანგრძლივობა: 92 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

 

დღე 1 – ლუკას 1; იოანეს 1:1-14

დღე 2 – მათეს 1; ლუკას 2:1-38

დღე 3 – მათეს 2; ლუკას 2:39-52

დღე 4 – მათეს 3; მარკოზის 1; ლუკას 3

დღე 5 – მათეს 4; ლუკას 4-5; იოანეს 1:15-51

დღე 6 – იოანეს 2-4

დღე 7 – მარკოზის 2

დღე 8 – იოანეს 5

დღე 9 – მათეს 12:1-21; მარკოზის 3; ლუკას 6

დღე 10 – მათეს 5-7

დღე 11 – მათეს 8:1-13; ლუკას 7

დღე 12 – მათეს 11

დღე 13 – მათეს 12:22-50; ლუკას 11

დღე 14 – მათეს 13; ლუკას 8

დღე 15 – მათეს 8:14-34; მარკოზის 4-5

დღე 16 – მათეს 9-10

დღე 17 – მათეს 14; მარკოზის 6; ლუკას 9:1-17

დღე 18 – იოანეს 6

დღე 19 – მათეს 15; მარკოზის 7

დღე 20 – მათეს 16; მარკოზის 8; ლუკას 9:18-27

დღე 21 – მათეს 17; მარკოზის 9; ლუკას 9:28-62

დღე 22 – მათეს 18

დღე 23 – იოანეს 7-8

დღე 24 – იოანეს 9:1-41; იოანეს 10:1-21

დღე 25 – ლუკას 10; იოანეს 10:22-42

დღე 26 – ლუკას 12-13

დღე 27 – ლუკას 14-15

დღე 28 – ლუკას 16; ლუკას 17:1-10

დღე 29 – იოანეს 11

დღე 30 – ლუკას 17:11-37; ლუკას 18:1-14

დღე 31 – მათეს 19; მარკოზის 10

დღე 32 – მათეს 20-21

დღე 33 – ლუკას 18:15–43; ლუკას 19:1-48

დღე 34 – მარკოზის 11; იოანეს 12

დღე 35 – მათეს 22; მარკოზის 12

დღე 36 – მათეს 23; ლუკას 20-21

დღე 37 – მარკოზის 13

დღე 38 – მათეს 24

დღე 39 – მათეს 25

დღე 40 – მათეს 26; მარკოზის 14

დღე 41 – ლუკას 22; იოანეს 13

დღე 42 – იოანეს 14-17

დღე 43 – მათეს 27; მარკოზის 15

დღე 44 – ლუკას 23; იოანეს 18-19

დღე 45 – მათეს 28; მარკოზის 16

დღე 46 – ლუკას 24; იოანეს 20-21

დღე 47 – საქმეები 1-3

დღე 48 – საქმეები 4-6

დღე 49 – საქმეები 7-8

დღე 50 – საქმეები 9-10

დღე 51 – საქმეები 11-12

დღე 52 – საქმეები 13-14

დღე 53 – იაკობის 1-5

დღე 54 – საქმეები 15-16

დღე 55 – გალატელთა 1-3

დღე 56 – გალატელთა 4-6

დღე 57 – საქმეები 17; საქმეები 18:1-18

დღე 58 – 1 თესალონიკელთა 1-5; 2 თესალონიკელთა 1-3

დღე 59 – საქმეები 18:19-28; საქმეები 19:1-41

დღე 60 – 1 კორინთელთა 1-4

დღე 61 – 1 კორინთელთა 5-8

დღე 62 – 1 კორინთელთა 9-11

დღე 63 – 1 კორინთელთა 12-14

დღე 64 – 1 კორინთელთა 15-16

დღე 65 – 2 კორინთელთა 1-4

დღე 66 – 2 კორინთელთა 5-9

დღე 67 – 2 კორინთელთა 10-13

დღე 68 – საქმეები 20:1-3; რომაელთა 1-3

დღე 69 – რომაელთა 4-7

დღე 70 – რომაელთა 8-10

დღე 71 – რომაელთა 11-13

დღე 72 – რომაელთა 14-16

დღე 73 – საქმეები 20:4-38; საქმეები 21; საქმეები 22; საქმეები 23:1-35

დღე 74 – საქმეები 24-26

დღე 75 – საქმეები 27-28

დღე 76 – კოლოსელთა 1-4; ფილემონი

დღე 77 – ეფესელთა 1-6

დღე 78 – ფილიპელთა 1-4

დღე 79 – 1 ტიმოთე 1-6

დღე 80 – ტიტეს 1-3

დღე 81 – 1 პეტრეს 1-5

დღე 82 – ებრაელთა 1-6

დღე 83 – ებრაელთა 7-10

დღე 84 – ებრაელთა 11-13

დღე 85 – 2 ტიმოთე 1-4

დღე 86 – 2 პეტრეს 1-3; იუდას

დღე 87 – 1 იოანეს 1-5

დღე 88 – 2 იოანეს; 3 იოანეს

დღე 89 – გამოცხადება 1-5

დღე 90 – გამოცხადება 6-11

დღე 91 – გამოცხადება 12-18

დღე 92 – გამოცხადება 19-22