კლასიკური კითხვის გეგმა

ყოველდღე, სამი ნაწყვეტი. იწყება დაბადებით, ფსალმუნებითა და ლუკას სახარებით. 

ხანგრძლივობა: 364 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

 

დღე 1 – ლუკას 5:27-39; დაბადება 1:1-2:25; ფსალმუნები 1

დღე 2 – ლუკას 6:1-26; დაბადება 3-5; ფსალმუნები 2

დღე 3 – ლუკას 6:27-49; დაბადება 6:1-7:24; ფსალმუნები 3

დღე 4 – ლუკას 7:1-17; დაბადება 8-10; ფსალმუნები 4

დღე 5 – ლუკას 7:18-50; დაბადება 11; ფსალმუნები 5

დღე 6 – ლუკას 8:1-25; დაბადება 12; ფსალმუნები 6

დღე 7 – ლუკას 8:26-56; დაბადება 13:1-14:24; ფსალმუნები 7

დღე 8 – ლუკას 9:1-27; დაბადება 15; ფსალმუნები 8

დღე 9 – ლუკას 9:28-62; დაბადება 16; ფსალმუნები 9

დღე 10 – ლუკას 10:1-20; დაბადება 17; ფსალმუნები 10

დღე 11 – ლუკას 10:21-42; დაბადება 18; ფსალმუნები 11

დღე 12 – ლუკას 11:1-28; დაბადება 19; ფსალმუნები 12

დღე 13 – ლუკას 11:29-54; დაბადება 20; ფსალმუნები 13

დღე 14 – ლუკას 12:1-31; დაბადება 21; ფსალმუნები 14

დღე 15 – ლუკას 12:32-59; დაბადება 22; ფსალმუნები 15

დღე 16 – ლუკას 13:1-17; დაბადება 23; ფსალმუნები 16

დღე 17 – ლუკას 13:18-35; დაბადება 24; ფსალმუნები 17

დღე 18 – ლუკას 14:1-24; დაბადება 25; ფსალმუნები 18

დღე 19 – ლუკას 14:25-35; დაბადება 26; ფსალმუნები 19

დღე 20 – ლუკას 15; დაბადება 27:1-45; ფსალმუნები 20

დღე 21 – ლუკას 16; დაბადება 27:46-28:22; ფსალმუნები 21

დღე 22 – ლუკას 17; დაბადება 29:1-30; ფსალმუნები 22

დღე 23 – ლუკას 18:1-17; დაბადება 29:31-30:43; ფსალმუნები 23

დღე 24 – ლუკას 18:18-43; დაბადება 31; ფსალმუნები 24

დღე 25 – ლუკას 19:1-27; დაბადება 32-33; ფსალმუნები 25

დღე 26 – ლუკას 19:28-48; დაბადება 34; ფსალმუნები 26

დღე 27 – ლუკას 20:1-26; დაბადება 35:1-36:43; ფსალმუნები 27

დღე 28 – ლუკას 20:27-47; დაბადება 37; ფსალმუნები 28

დღე 29 – ლუკას 21; დაბადება 38; ფსალმუნები 29

დღე 30 – ლუკას 22:1-38; დაბადება 39; ფსალმუნები 30

დღე 31 – ლუკას 22:39-71; დაბადება 40; ფსალმუნები 31

დღე 32 – ლუკას 23:1-25; დაბადება 41; ფსალმუნები 32

დღე 33 – ლუკას 23:26-56; დაბადება 42; ფსალმუნები 33

დღე 34 – ლუკას 24:1-12; დაბადება 43; ფსალმუნები 34

დღე 35 – ლუკას 24:13-53; დაბადება 44; ფსალმუნები 35

დღე 36 – ებრაელთა 1; დაბადება 45:1-46:27; ფსალმუნები 36

დღე 37 – ებრაელთა 2; დაბადება 46:28-47:31; ფსალმუნები 37

დღე 38 – ებრაელთა 3:1-4:13; დაბადება 48; ფსალმუნები 38

დღე 39 – ებრაელთა 4:14-6:12; დაბადება 49:1-50:26; ფსალმუნები 39

დღე 40 – ებრაელთა 6:13-20; გამოსვლა 1:1-2:25; ფსალმუნები 40

დღე 41 – ებრაელთა 7; გამოსვლა 3:1-4:31; ფსალმუნები 41

დღე 42 – ებრაელთა 8; გამოსვლა 5:1-6:27; იგავნი 1

დღე 43 – ებრაელთა 9:1-22; გამოსვლა 6:28-8:32; იგავნი 2

დღე 44 – ებრაელთა 9:23-10:18; გამოსვლა 9:1-10:29; იგავნი 3

დღე 45 – ებრაელთა 10:19-39; გამოსვლა 11:1-12:51; იგავნი 4

დღე 46 – ებრაელთა 11:1-22; გამოსვლა 13:1-14:31; იგავნი 5

დღე 47 – ებრაელთა 11:23-40; გამოსვლა 15; იგავნი 6:1-7:5

დღე 48 – ებრაელთა 12; გამოსვლა 16:1-17:16; იგავნი 7:6-27

დღე 49 – ებრაელთა 13; გამოსვლა 18:1-19:25; იგავნი 8

დღე 50 – მათეს 1; გამოსვლა 20:1-21:36; იგავნი 9

დღე 51 – მათეს 2; გამოსვლა 22:1-23:33; იგავნი 10

დღე 52 – მათეს 3; გამოსვლა 24; იგავნი 11

დღე 53 – მათეს 4; გამოსვლა 25-27; იგავნი 12

დღე 54 – მათეს 5:1-20; გამოსვლა 28:1-29:46; იგავნი 13

დღე 55 – მათეს 5:21-48; გამოსვლა 30-32; იგავნი 14

დღე 56 – მათეს 6:1-18; გამოსვლა 33:1-34:35; იგავნი 15

დღე 57 – მათეს 6:19-34; გამოსვლა 35:1-36:38; იგავნი 16

დღე 58 – მათეს 7; გამოსვლა 37:1-38:31; იგავნი 17

დღე 59 – მათეს 8:1-13; გამოსვლა 39:1-40:38; იგავნი 18

დღე 60 – მათეს 8:14-34; ლევიანნი 1-2; იგავნი 19

დღე 61 – მათეს 9:1-17; ლევიანნი 3-4; იგავნი 20

დღე 62 – მათეს 9:18-38; ლევიანნი 5-6; იგავნი 21

დღე 63 – მათეს 10:1-25; ლევიანნი 7-8; იგავნი 22

დღე 64 – მათეს 10:26-42; ლევიანნი 9-10; იგავნი 23

დღე 65 – მათეს 11:1-19; ლევიანნი 11-12; იგავნი 24

დღე 66 – მათეს 11:20-30; ლევიანნი 13; იგავნი 25

დღე 67 – მათეს 12:1-21; ლევიანნი 14; იგავნი 26

დღე 68 – მათეს 12:22-50; ლევიანნი 15-16; იგავნი 27

დღე 69 – მათეს 13:1-23; ლევიანნი 17-18; იგავნი 28

დღე 70 – მათეს 13:24-58; ლევიანნი 19; იგავნი 29

დღე 71 – მათეს 14:1-21; ლევიანნი 20-21; იგავნი 30

დღე 72 – მათეს 14:22-36; ლევიანნი 22-23; იგავნი 31

დღე 73 – მათეს 15:1-20; ლევიანნი 24-25; ეკლესიასტე 1:1-11

დღე 74 – მათეს 15:21-39; ლევიანნი 26-27; ეკლესიასტე 1:12-2:26

დღე 75 – მათეს 16; რიცხვნი 1-2; ეკლესიასტე 3:1-15

დღე 76 – მათეს 17; რიცხვნი 3-4; ეკლესიასტე 3:16-4:16

დღე 77 – მათეს 18:1-20; რიცხვნი 5-6; ეკლესიასტე 5

დღე 78 – მათეს 18:21-35; რიცხვნი 7-8; ეკლესიასტე 6

დღე 79 – მათეს 19:1-15; რიცხვნი 9-10; ეკლესიასტე 7

დღე 80 – მათეს 19:16-30; რიცხვნი 11-12; ეკლესიასტე 8

დღე 81 – მათეს 20:1-16; რიცხვნი 13-14; ეკლესიასტე 9:1-12

დღე 82 – მათეს 20:17-34; რიცხვნი 15-16; ეკლესიასტე 9:13-10:20

დღე 83 – მათეს 21:1-27; რიცხვნი 17-18; ეკლესიასტე 11:1-8

დღე 84 – მათეს 21:28-46; რიცხვნი 19-20; ეკლესიასტე 11:9-12:14

დღე 85 – მათეს 22:1-22; რიცხვნი 21; ქებათა-ქება სოლომონისა 1:1-2:7

დღე 86 – მათეს 22:23-46; რიცხვნი 22:1-40; ქებათა-ქება სოლომონისა 2:8-3:5

დღე 87 – მათეს 23:1-12; რიცხვნი 22:41-23:26; ქებათა-ქება სოლომონისა 3:6-5:1

დღე 88 – მათეს 23:13-39; რიცხვნი 23:27-24:25; ქებათა-ქება სოლომონისა 5:2-6:3

დღე 89 – მათეს 24:1-31; რიცხვნი 25-27; ქებათა-ქება სოლომონისა 6:4-8:4

დღე 90 – მათეს 24:32-51; რიცხვნი 28-29; ქებათა-ქება სოლომონისა 8:5-14

დღე 91 – მათეს 25:1-30; რიცხვნი 30-31; იობი 1

დღე 92 – მათეს 25; 31-46; რიცხვნი 32-34; იობი 2

დღე 93 – მათეს 26:1-25; რიცხვნი 35-36; იობი 3

დღე 94 – მათეს 26:26-46; მეორე რჯული 1-2; იობი 4

დღე 95 – მათეს 26:47-75; მეორე რჯული 3-4; იობი 5

დღე 96 – მათეს 27:1-31; მეორე რჯული 5-6; იობი 6

დღე 97 – მათეს 27:32-66; მეორე რჯული 7-8; იობი 7

დღე 98 – მათეს 28; მეორე რჯული 9-10; იობი 8

დღე 99 – საქმეები 1; მეორე რჯული 11-12; იობი 9

დღე 100 – საქმეები 2:1-13; მეორე რჯული 13-14; იობი 10

დღე 101 – საქმეები 2:14-47; მეორე რჯული 15-16; იობი 11

დღე 102 – საქმეები 3; მეორე რჯული 17-18; იობი 12

დღე 103 – საქმეები 4:1-22; მეორე რჯული 19-20; იობი 13

დღე 104 – საქმეები 4:23-37; მეორე რჯული 21-22; იობი 14

დღე 105 – საქმეები 5:1-16; მეორე რჯული 23-24; იობი 15

დღე 106 – საქმეები 5:17-42; მეორე რჯული 25-27; იობი 16

დღე 107 – საქმეები 6; მეორე რჯული 28; იობი 17

დღე 108 – საქმეები 7:1-22; მეორე რჯული 29-30; იობი 18

დღე 109 – საქმეები 7:23-8:1a; მეორე რჯული 31-32; იობი 19

დღე 110 – საქმეები 8:1b-25; მეორე რჯული 33-34; იობი 20

დღე 111 – საქმეები 8:26-40; იესო ნავეს ძე 1-2; იობი 21

დღე 112 – საქმეები 9:1-25; იესო ნავეს ძე 3:1-5:1; იობი 22

დღე 113 – საქმეები 9:26-43; იესო ნავეს ძე 5:2-6:27; იობი 23

დღე 114 – საქმეები 10:1-33; იესო ნავეს ძე 7-8; იობი 24

დღე 115 – საქმეები 10:34-48; იესო ნავეს ძე 9-10; იობი 25

დღე 116 – საქმეები 11:1-18; იესო ნავეს ძე 11-12; იობი 26

დღე 117 – საქმეები 11:19-30; იესო ნავეს ძე 13-14; იობი 27

დღე 118 – საქმეები 12; იესო ნავეს ძე 15-17; იობი 28

დღე 119 – საქმეები 13:1-25; იესო ნავეს ძე 18-19; იობი 29

დღე 120 – საქმეები 13:26-52; იესო ნავეს ძე 20-21; იობი 30

დღე 121 – საქმეები 14; იესო ნავეს ძე 22; იობი 31

დღე 122 – საქმეები 15:1-21; იესო ნავეს ძე 23-24; იობი 32

დღე 123 – საქმეები 15:22-41; მსაჯულნი 1; იობი 33

დღე 124 – საქმეები 16:1-15; მსაჯულნი 2-3; იობი 34

დღე 125 – საქმეები 16:16-40; მსაჯულნი 4-5; იობი 35

დღე 126 – საქმეები 17:1-15; მსაჯულნი 6; იობი 36

დღე 127 – საქმეები 17:16-34; მსაჯულნი 7-8; იობი 37

დღე 128 – საქმეები 18; მსაჯულნი 9; იობი 38

დღე 129 – საქმეები 19:1-20; მსაჯულნი 10:1-11:33; იობი 39

დღე 130 – საქმეები 19:21-41; მსაჯულნი 11:34-12:15; იობი 40

დღე 131 – საქმეები 20:1-16; მსაჯულნი 13; იობი 41

დღე 132 – საქმეები 20:17-34; მსაჯულნი 14-15; იობი 42

დღე 133 – საქმეები 21:1-36; მსაჯულნი 16; ფსალმუნები 42

დღე 134 – საქმეები 21:37-22:29; მსაჯულნი 17-18; ფსალმუნები 43

დღე 135 – საქმეები 22:30-23:22; მსაჯულნი 19; ფსალმუნები 44

დღე 136 – საქმეები 23:23-24:9; მსაჯულნი 20; ფსალმუნები 45

დღე 137 – საქმეები 24:10-27; მსაჯულნი 21; ფსალმუნები 46

დღე 138 – საქმეები 25; რუთი 1-2; ფსალმუნები 47

დღე 139 – საქმეები 26:1-18; რუთი 3-4; ფსალმუნები 48

დღე 140 – საქმეები 26:19-32; 1 მეფეთა 1:1-2:10; ფსალმუნები 49

დღე 141 – საქმეები 27:1-12; 1 მეფეთა 2:11-36; ფსალმუნები 50

დღე 142 – საქმეები 27:13-44; 1 მეფეთა 3; ფსალმუნები 51

დღე 143 – საქმეები 28:1-16; 1 მეფეთა 4-5; ფსალმუნები 52

დღე 144 – საქმეები 28:17-31; 1 მეფეთა 6-7; ფსალმუნები 53

დღე 145 – რომაელთა 1:1-15; 1 მეფეთა 8; ფსალმუნები 54

დღე 146 – რომაელთა 1:16-32; 1 მეფეთა 9:1-10:16; ფსალმუნები 55

დღე 147 – რომაელთა 2:1-3:8; 1 მეფეთა 10:17-11:15; ფსალმუნები 56

დღე 148 – რომაელთა 3:9-31; 1 მეფეთა 12; ფსალმუნები 57

დღე 149 – რომაელთა 4; 1 მეფეთა 13; ფსალმუნები 58

დღე 150 – რომაელთა 5; 1 მეფეთა 14; ფსალმუნები 59

დღე 151 – რომაელთა 6; 1 მეფეთა 15; ფსალმუნები 60

დღე 152 – რომაელთა 7; 1 მეფეთა 16; ფსალმუნები 61

დღე 153 – რომაელთა 8; 1 მეფეთა 17:1-54; ფსალმუნები 62

დღე 154 – რომაელთა 9:1-29; 1 მეფეთა 17:55-18:30; ფსალმუნები 63

დღე 155 – რომაელთა 9:30-10:21; 1 მეფეთა 19; ფსალმუნები 64

დღე 156 – რომაელთა 11:1-24; 1 მეფეთა 20; ფსალმუნები 65

დღე 157 – რომაელთა 11:25-36; 1 მეფეთა 21-22; ფსალმუნები 66

დღე 158 – რომაელთა 12; 1 მეფეთა 23-24; ფსალმუნები 67

დღე 159 – რომაელთა 13; 1 მეფეთა 25; ფსალმუნები 68

დღე 160 – რომაელთა 14; 1 მეფეთა 26; ფსალმუნები 69

დღე 161 – რომაელთა 15:1-13; 1 მეფეთა 27-28; ფსალმუნები 70

დღე 162 – რომაელთა 15:14-33; 1 მეფეთა 29-31; ფსალმუნები 71

დღე 163 – რომაელთა 16; 2 მეფეთა 1; ფსალმუნები 72

დღე 164 – მარკოზის 1:1-20; 2 მეფეთა 2:1-3:1; დანიელი 1

დღე 165 – მარკოზის 1:21-45; 2 მეფეთა 3:2-39; დანიელი 2:1-23

დღე 166 – მარკოზის 2; 2 მეფეთა 4-5; დანიელი 2:24-49

დღე 167 – მარკოზის 3:1-19; 2 მეფეთა 6; დანიელი 3

დღე 168 – მარკოზის 3:20-35; 2 მეფეთა 7-8; დანიელი 4

დღე 169 – მარკოზის 4:1-20; 2 მეფეთა 9-10; დანიელი 5

დღე 170 – მარკოზის 4:21-41; 2 მეფეთა 11-12; დანიელი 6

დღე 171 – მარკოზის 5:1-20; 2 მეფეთა 13; დანიელი 7

დღე 172 – მარკოზის 5:21-43; 2 მეფეთა 14; დანიელი 8

დღე 173 – მარკოზის 6:1-29; 2 მეფეთა 15; დანიელი 9

დღე 174 – მარკოზის 6:30-56; 2 მეფეთა 16; დანიელი 10:1-21

დღე 175 – მარკოზის 7:1-13; 2 მეფეთა 17; დანიელი 11:1-19

დღე 176 – მარკოზის 7:14-37; 2 მეფეთა 18; დანიელი 11:21-45

დღე 177 – მარკოზის 8:1-21; 2 მეფეთა 19; დანიელი 12

დღე 178 – მარკოზის 8:22-9:1; 2 მეფეთა 20-21; ოსია 1:1-2:1

დღე 179 – მარკოზის 9:2-50; 2 მეფეთა 22; ოსია 2:2-23

დღე 180 – მარკოზის 10:1-31; 2 მეფეთა 23; ოსია 3

დღე 181 – მარკოზის 10:32-52; 2 მეფეთა 24; ოსია 4:1-11a

დღე 182 – მარკოზის 11:1-14; 1 მეფეთა 1; ოსია 4:11b-5:4

დღე 183 – მარკოზის 11:15-33; 1 მეფეთა 2; ოსია 5:5-15

დღე 184 – მარკოზის 12:1-27; 1 მეფეთა 3; ოსია 6:1-7:2

დღე 185 – მარკოზის 12:28-44; 1 მეფეთა 4-5; ოსია 7:3-16

დღე 186 – მარკოზის 13:1-13; 1 მეფეთა 6; ოსია 8

დღე 187 – მარკოზის 13:14-37; 1 მეფეთა 7; ოსია 9:1-16

დღე 188 – მარკოზის 14:1-31; 1 მეფეთა 8; ოსია 9:17-10:15

დღე 189 – მარკოზის 14:32-72; 1 მეფეთა 9; ოსია 11:1-11

დღე 190 – მარკოზის 15:1-20; 1 მეფეთა 10; ოსია 11:12-12:14

დღე 191 – მარკოზის 15:21-47; 1 მეფეთა 11; ოსია 13

დღე 192 – მარკოზის 16; 1 მეფეთა 12:1-31; ოსია 14

დღე 193 – 1 კორინთელთა 1:1-17; 1 მეფეთა 12:32-13:34; იოველი 1

დღე 194 – 1 კორინთელთა 1:18-31; 1 მეფეთა 14; იოველი 2:1-11

დღე 195 – 1 კორინთელთა 2; 1 მეფეთა 15:1-32; იოველი 2:12-32

დღე 196 – 1 კორინთელთა 3; 1 მეფეთა 15:33-16:34; იოველი 3

დღე 197 – 1 კორინთელთა 4; 1 მეფეთა 17; ამოსი 1

დღე 198 – 1 კორინთელთა 5; 1 მეფეთა 18; ამოსი 2:1-3:2

დღე 199 – 1 კორინთელთა 6; 1 მეფეთა 19; ამოსი 3:3-4:3

დღე 200 – 1 კორინთელთა 7:1-24; 1 მეფეთა 20; ამოსი 4:4-13

დღე 201 – 1 კორინთელთა 7:25-40; 1 მეფეთა 21; ამოსი 5

დღე 202 – 1 კორინთელთა 8; 1 მეფეთა 22; ამოსი 6

დღე 203 – 1 კორინთელთა 9; 2 მეფეთა 1-2; ამოსი 7

დღე 204 – 1 კორინთელთა 10; 2 მეფეთა 3; ამოსი 8

დღე 205 – 1 კორინთელთა 11:1-16; 2 მეფეთა 4; ამოსი 9

დღე 206 – 1 კორინთელთა 11:17-34; 2 მეფეთა 5; აბდია 1

დღე 207 – 1 კორინთელთა 12; 2 მეფეთა 6:1-7:2; იონა 1

დღე 208 – 1 კორინთელთა 13; 2 მეფეთა 7:3-20; იონა 2

დღე 209 – 1 კორინთელთა 14:1-25; 2 მეფეთა 8; იონა 3

დღე 210 – 1 კორინთელთა 14:26-40; 2 მეფეთა 9; იონა 4

დღე 211 – 1 კორინთელთა 15:1-34; 2 მეფეთა 10; მიქა 1

დღე 212 – 1 კორინთელთა 15:35-58; 2 მეფეთა 11; მიქა 2

დღე 213 – 1 კორინთელთა 16; 2 მეფეთა 12-13; მიქა 3

დღე 214 – 2 კორინთელთა 1:1-2:4; 2 მეფეთა 14; მიქა 4:1-5:1

დღე 215 – 2 კორინთელთა 2:5-3:18; 2 მეფეთა 15-16; მიქა 5:2-15

დღე 216 – 2 კორინთელთა 4:1-5:10; 2 მეფეთა 17; მიქა 6

დღე 217 – 2 კორინთელთა 5:11-6:13; 2 მეფეთა 18; მიქა 7

დღე 218 – 2 კორინთელთა 6:14-7:16; 2 მეფეთა 19; ნაუმი 1

დღე 219 – 2 კორინთელთა 8; 2 მეფეთა 20-21; ნაუმი 2

დღე 220 – 2 კორინთელთა 9; 2 მეფეთა 22:1-23:35; ნაუმი 3

დღე 221 – 2 კორინთელთა 10; 2 მეფეთა 23:36-24:20; აბაკუმი 1

დღე 222 – 2 კორინთელთა 11; 2 მეფეთა 25; აბაკუმი 2

დღე 223 – 2 კორინთელთა 12; 1 ნეშტთა 1-2; აბაკუმი 3

დღე 224 – 2 კორინთელთა 13; 1 ნეშტთა 3-4; სოფონია 1

დღე 225 – იოანეს 1:1-18; 1 ნეშტთა 5-6; სოფონია 2

დღე 226 – იოანეს 1:19-34; 1 ნეშტთა 7-8; სოფონია 3

დღე 227 – იოანეს 1:35-51; 1 ნეშტთა 9; ანგია 1:1-2:23

დღე 228 – იოანეს 2; 1 ნეშტთა 10-11; ზაქარია 1

დღე 229 – იოანეს 3:1-21; 1 ნეშტთა 12; ზაქარია 2

დღე 230 – იოანეს 3:22-36; 1 ნეშტთა 13-14; ზაქარია 3

დღე 231 – იოანეს 4:1-26; 1 ნეშტთა 15:1-16:6; ზაქარია 4

დღე 232 – იოანეს 4:27-42; 1 ნეშტთა 16:7-43; ზაქარია 5

დღე 233 – იოანეს 4:43-54; 1 ნეშტთა 17; ზაქარია 6

დღე 234 – იოანეს 5:1-18; 1 ნეშტთა 18-19; ზაქარია 7

დღე 235 – იოანეს 5:19-47; 1 ნეშტთა 20:1-22:1; ზაქარია 8

დღე 236 – იოანეს 6:1-21; 1 ნეშტთა 22:2-23:32; ზაქარია 9

დღე 237 – იოანეს 6:22-59; 1 ნეშტთა 24; ზაქარია 10

დღე 238 – იოანეს 6:60-71; 1 ნეშტთა 25-26; ზაქარია 11

დღე 239 – იოანეს 7:1-24; 1 ნეშტთა 27-28; ზაქარია 12

დღე 240 – იოანეს 7:25-52; 1 ნეშტთა 29; ზაქარია 13

დღე 241 – იოანეს 8:1-20; 2 ნეშტთა 1:1-2:16; ზაქარია 14

დღე 242 – იოანეს 8:21-47; 2 ნეშტთა 2:17-5:1; მალაქია 1:1-2:9

დღე 243 – იოანეს 8:48-59; 2 ნეშტთა 5:2-14; მალაქია 2:10-4:7

დღე 244 – იოანეს 9:1-23; 2 ნეშტთა 6; მალაქია 2:17-3:18

დღე 245 – იოანეს 9:24-41; 2 ნეშტთა 7; მალაქია 4

დღე 246 – იოანეს 10:1-21; 2 ნეშტთა 8; ფსალმუნები 73

დღე 247 – იოანეს 10:22-42; 2 ნეშტთა 9; ფსალმუნები 74

დღე 248 – იოანეს 11:1-27; 2 ნეშტთა 10-11; ფსალმუნები 75

დღე 249 – იოანეს 11:28-57; 2 ნეშტთა 12-13; ფსალმუნები 76

დღე 250 – იოანეს 12:1-26; 2 ნეშტთა 14-15; ფსალმუნები 77

დღე 251 – იოანეს 12:27-50; 2 ნეშტთა 16-17; ფსალმუნები 78:1-20

დღე 252 – იოანეს 13:1-20; 2 ნეშტთა 18; ფსალმუნები 78:21-37

დღე 253 – იოანეს 13:21-38; 2 ნეშტთა 19; ფსალმუნები 78:38-55

დღე 254 – იოანეს 14:1-14; 2 ნეშტთა 20:1-21:1; ფსალმუნები 78:56-72

დღე 255 – იოანეს 14:15-31; 2 ნეშტთა 21:2-22:12; ფსალმუნები 79

დღე 256 – იოანეს 15:1-16:4; 2 ნეშტთა 23; ფსალმუნები 80

დღე 257 – იოანეს 16:4-33; 2 ნეშტთა 24; ფსალმუნები 81

დღე 258 – იოანეს 17; 2 ნეშტთა 25; ფსალმუნები 82

დღე 259 – იოანეს 18:1-18; 2 ნეშტთა 26; ფსალმუნები 83

დღე 260 – იოანეს 18:19-38; 2 ნეშტთა 27-28; ფსალმუნები 84

დღე 261 – იოანეს 18:38-19:16; 2 ნეშტთა 29; ფსალმუნები 85

დღე 262 – იოანეს 19:16-42; 2 ნეშტთა 30; ფსალმუნები 86

დღე 263 – იოანეს 20:1-18; 2 ნეშტთა 31; ფსალმუნები 87

დღე 264 – იოანეს 20:19-31; 2 ნეშტთა 32; ფსალმუნები 88

დღე 265 – იოანეს 21; 2 ნეშტთა 33; ფსალმუნები 89:1-18

დღე 266 – 1 იოანეს 1; 2 ნეშტთა 34; ფსალმუნები 89:19-37

დღე 267 – 1 იოანეს 2; 2 ნეშტთა 35; ფსალმუნები 89:38-52

დღე 268 – 1 იოანეს 3; 2 ნეშტთა 36; ფსალმუნები 90

დღე 269 – 1 იოანეს 4; ეზრა 1-2; ფსალმუნები 91

დღე 270 – 1 იოანეს 5; ეზრა 3-4; ფსალმუნები 92

დღე 271 – 2 იოანეს 1; ეზრა 5-6; ფსალმუნები 93

დღე 272 – 3 იოანეს 1; ეზრა 7-8; ფსალმუნები 94

დღე 273 – იუდას 1; ეზრა 9-10; ფსალმუნები 95

დღე 274 – გამოცხადება 1; ნეემია 1-2; ფსალმუნები 96

დღე 275 – გამოცხადება 2; ნეემია 3; ფსალმუნები 97

დღე 276 – გამოცხადება 3; ნეემია 4; ფსალმუნები 98

დღე 277 – გამოცხადება 4; ნეემია 5:1-7:4; ფსალმუნები 99

დღე 278 – გამოცხადება 5; ნეემია 7:5-8:12; ფსალმუნები 100

დღე 279 – გამოცხადება 6; ნეემია 8:13-9:37; ფსალმუნები 101

დღე 280 – გამოცხადება 7; ნეემია 9:38-10:39; ფსალმუნები 102

დღე 281 – გამოცხადება 8; ნეემია 11; ფსალმუნები 103

დღე 282 – გამოცხადება 9; ნეემია 12; ფსალმუნები 104:1-23

დღე 283 – გამოცხადება 10; ნეემია 13; ფსალმუნები 104:24-35

დღე 284 – გამოცხადება 11; ესთერი 1; ფსალმუნები 105:1-25

დღე 285 – გამოცხადება 12; ესთერი 2; ფსალმუნები 105:26-45

დღე 286 – გამოცხადება 13; ესთერი 3-4; ფსალმუნები 106:1-23

დღე 287 – გამოცხადება 14; ესთერი 5:1-6:13; ფსალმუნები 106:24-48

დღე 288 – გამოცხადება 15; ესთერი 6:14-8:17; ფსალმუნები 107:1-22

დღე 289 – გამოცხადება 16; ესთერი 9-10; ფსალმუნები 107:23-43

დღე 290 – გამოცხადება 17; ესაია 1-2; ფსალმუნები 108

დღე 291 – გამოცხადება 18; ესაია 3-4; ფსალმუნები 109:1-19

დღე 292 – გამოცხადება 19; ესაია 5-6; ფსალმუნები 109:20-31

დღე 293 – გამოცხადება 20; ესაია 7-8; ფსალმუნები 110

დღე 294 – გამოცხადება 21-22; ესაია 9-10; ფსალმუნები 111

დღე 295 – 1 თესალონიკელთა 1; ესაია 11-13; ფსალმუნები 112

დღე 296 – 1 თესალონიკელთა 2:1-16; ესაია 14-16; ფსალმუნები 113

დღე 297 – 1 თესალონიკელთა 2:17-3:13; ესაია 17-19; ფსალმუნები 114

დღე 298 – 1 თესალონიკელთა 4; ესაია 20-22; ფსალმუნები 115

დღე 299 – 1 თესალონიკელთა 5; ესაია 23-24; ფსალმუნები 116

დღე 300 – 2 თესალონიკელთა 1; ესაია 25-26; ფსალმუნები 117

დღე 301 – 2 თესალონიკელთა 2; ესაია 27-28; ფსალმუნები 118

დღე 302 – 2 თესალონიკელთა 3; ესაია 29-30; ფსალმუნები 119:1-32

დღე 303 – 1 ტიმოთე 1; ესაია 31-33; ფსალმუნები 119:33-64

დღე 304 – 1 ტიმოთე 2; ესაია 34-35; ფსალმუნები 119:65-96

დღე 305 – 1 ტიმოთე 3; ესაია 36-37; ფსალმუნები 119:97-120

დღე 306 – 1 ტიმოთე 4; ესაია 38-39; ფსალმუნები 119:121-144

დღე 307 – 1 ტიმოთე 5:1-22; იერემია 1-2; ფსალმუნები 119:145-176

დღე 308 – 1 ტიმოთე 5:23-6:21; იერემია 3-4; ფსალმუნები 120

დღე 309 – 2 ტიმოთე 1; იერემია 5-6; ფსალმუნები 121

დღე 310 – 2 ტიმოთე 2; იერემია 7-8; ფსალმუნები 122

დღე 311 – 2 ტიმოთე 3; იერემია 9-10; ფსალმუნები 123

დღე 312 – 2 ტიმოთე 4; იერემია 11-12; ფსალმუნები 124

დღე 313 – ტიტეს 1; იერემია 13-14; ფსალმუნები 125

დღე 314 – ტიტეს 2; იერემია 15-16; ფსალმუნები 126

დღე 315 – ტიტეს 3; იერემია 17-18; ფსალმუნები 127

დღე 316 – ფილემონი 1:1-25; იერემია 19-20; ფსალმუნები 128

დღე 317 – იაკობის 1; იერემია 21-22; ფსალმუნები 129

დღე 318 – იაკობის 2; იერემია 23-24; ფსალმუნები 130

დღე 319 – იაკობის 3; იერემია 25-26; ფსალმუნები 131

დღე 320 – იაკობის 4; იერემია 27-28; ფსალმუნები 132

დღე 321 – იაკობის 5; იერემია 29-30; ფსალმუნები 133

დღე 322 – 1 პეტრეს 1; იერემია 31-32; ფსალმუნები 134

დღე 323 – 1 პეტრეს 2; იერემია 33-34; ფსალმუნები 135

დღე 324 – 1 პეტრეს 3; იერემია 35-36; ფსალმუნები 136

დღე 325 – 1 პეტრეს 4; იერემია 37-38; ფსალმუნები 137

დღე 326 – 1 პეტრეს 5; იერემია 39-40; ფსალმუნები 138

დღე 327 – 2 პეტრეს 1; იერემია 41-42; ფსალმუნები 139

დღე 328 – 2 პეტრეს 2; იერემია 43-44; ფსალმუნები 140

დღე 329 – 2 პეტრეს 3; იერემია 45-46; ფსალმუნები 141

დღე 330 – გალატელთა 1; იერემია 47-48; ფსალმუნები 142

დღე 331 – გალატელთა 2; იერემია 49-50; ფსალმუნები 143

დღე 332 – გალატელთა 3:1-18; იერემია 51-52; ფსალმუნები 144

დღე 333 – გალატელთა 3:19-4:20; გოდება იერემიასი 1-2; ფსალმუნები 145

დღე 334 – გალატელთა 4:21-31; გოდება იერემიასი 3-4; ფსალმუნები 146

დღე 335 – გალატელთა 5:1-15; გოდება იერემიასი 5; ფსალმუნები 147

დღე 336 – გალატელთა 5:16-26; ეზეკიელი 1; ფსალმუნები 148

დღე 337 – გალატელთა 6; ეზეკიელი 2-3; ფსალმუნები 149

დღე 338 – ეფესელთა 1; ეზეკიელი 4-5; ფსალმუნები 150

დღე 339 – ეფესელთა 2; ეზეკიელი 6-7; ესაია 40

დღე 340 – ეფესელთა 3; ეზეკიელი 8-9; ესაია 41

დღე 341 – ეფესელთა 4:1-16; ეზეკიელი 10-11; ესაია 42

დღე 342 – ეფესელთა 4:17-32; ეზეკიელი 12-13; ესაია 43

დღე 343 – ეფესელთა 5:1-20; ეზეკიელი 14-15; ესაია 44

დღე 344 – ეფესელთა 5:21-33; ეზეკიელი 16; ესაია 45

დღე 345 – ეფესელთა 6; ეზეკიელი 17; ესაია 46

დღე 346 – ფილიპელთა 1:1-11; ეზეკიელი 18; ესაია 47

დღე 347 – ფილიპელთა 1:12-30; ეზეკიელი 19; ესაია 48

დღე 348 – ფილიპელთა 2:1-11; ეზეკიელი 20; ესაია 49

დღე 349 – ფილიპელთა 2:12-30; ეზეკიელი 21-22; ესაია 50

დღე 350 – ფილიპელთა 3; ეზეკიელი 23; ესაია 51

დღე 351 – ფილიპელთა 4; ეზეკიელი 24; ესაია 52

დღე 352 – კოლოსელთა 1:1-23; ეზეკიელი 25-26; ესაია 53

დღე 353 – კოლოსელთა 1:24-2:19; ეზეკიელი 27-28; ესაია 54

დღე 354 – კოლოსელთა 2:20-3:17; ეზეკიელი 29-30; ესაია 55

დღე 355 – კოლოსელთა 3:18-4:18; ეზეკიელი 31-32; ესაია 56

დღე 356 – ლუკას 1:1-25; ეზეკიელი 33; ესაია 57

დღე 357 – ლუკას 1:26-56; ეზეკიელი 34; ესაია 58

დღე 358 – ლუკას 1:57-80; ეზეკიელი 35-36; ესაია 59

დღე 359 – ლუკას 2:1-20; ეზეკიელი 37; ესაია 60

დღე 360 – ლუკას 2:21-52; ეზეკიელი 38-39; ესაია 61

დღე 361 – ლუკას 3:1-20; ეზეკიელი 40-41; ესაია 62

დღე 362 – ლუკას 3:21-38; ეზეკიელი 42-43; ესაია 63

დღე 363 – ლუკას 4:1-30; ეზეკიელი 44-45; ესაია 64

დღე 364 – ლუკას 4:31-44; ეზეკიელი 46-47; ესაია 65

დღე 365 – ლუკას 5:1-26; ეზეკიელი 48; ესაია 66

დღე 366 – ლუკას 5:27-39; დაბადება 1:1-2:25; ფსალმუნები 1 [დღე 366]