შეუდარებელი – ბიბლიური ციტატები

ესაია 40:18
ვის მიამსგავსებთ თქვენ ღმერთს? რა მსგავსებას გაუტოლებთ მას?

ესაია 40:25
„ვის მიმამსგავსებთ მე, რომ გავეტოლო?” – ამბობს წმიდა.

ესაია 46:5
ვის მიმამსგავსებთ და შემადარებთ, ვის მიმამგვანებთ, რომ მსგავსნი ვიყოთ?

საქმეები 17:29
და რაკი ღვთის მოდგმა ვართ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ჰგავს ოქროს ანდა ვერცხლს, ანდა ქვას, ადამიანის ხელოვნებით და წარმოსახვით გამოხატულს.